கோவிட்-19 தடுப்பூசி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கின்ற வர்க்கப் பிளவு – விஜய்தா லால்வானி | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு 

மார்ச் 6 அன்று மும்பையில் கோவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பிறகு அங்கிருந்த புகைப்பட சாவடியில் போஸ் கொடுத்த பெண்கள்