‘கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்” நூலின் ஒலி வடிவ பதிவு…

நமது பாரதி புத்தகாலயத்தின் புதிய வெளியீடு ‘கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்” நூல் ஒலி பதிவில் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முழு புத்தகத்தையும் புக் டே இணையதளத்தில் படிக்க கிளிக் செய்க: கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் – பிரெடெரிக் எங்கெல்ஸ் (தமிழில்: மு.சிவலிங்கம்)