பேசும் புத்தகம் | தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் *பரதேசி வந்தான்* | வாசித்தவர்: இ.தேவி ப்ரியா

பேசும் புத்தகம் | தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் *பரதேசி வந்தான்* | வாசித்தவர்: இ.தேவி ப்ரியா

சிறுகதையின் பெயர்: பரதேசி வந்தான்

புத்தகம் : தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : தி. ஜானகிராமன்

வாசித்தவர்: இ. தேவி ப்ரியா

 

[poll id=”206″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

 

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *