பேசும் புத்தகம் : உதயசங்கரின் சிறுகதை *பின்பும் பெய்தது மழை* | வாசித்தவர் – ஆர்த்தி. வி

சிறுகதையின் பெயர்: பின்பும் பெய்தது மழை
புத்தகம் : பின்பும் பெய்தது மழை
ஆசிரியர் : உதயசங்கர்
வாசித்தவர்: ஆர்த்தி. வி (Ss70)

 

 

[poll id=”46″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பப்பட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.