உரக்கப் பேசு (சப்தர் ஹஷ்மியின் மரணமும் வாழ்வும்) புத்தக வெளியீட்டு விழாநாடகவியலாளர் சுதன்வா தேஷ்பாண்டேவின் ‘ஹல்லா போல்’ என்ற புத்தகத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பான ‘உரக்கப் பேசு’ வெளியீட்டு விழா (தமிழில்: அ.மங்கை)

#BharathiPuthakalayam #BookDay #SafdarHashmi #HallaBol

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

Follow Us on:-
Facebook: https://www.facebook.com/thamizhbooks/
Twitter: https://twitter.com/Bharathi_BFC

To Buy New Tamil Books. Visit Us Below
https://thamizhbooks.com

To Get to know more about tamil Books, Visit us Below,
https://bookday.in

நினைத்த நூல்கள்… நினைத்த நேரத்தில்…

பெற 044 2433 2924