பேசும் புத்தகம் | வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் *கரையும் உருவங்கள்* | வாசித்தவர்: திவ்யப்பிரியா.ர (Ss 166)

சிறுகதையின் பெயர்: கரையும் உருவங்கள்

புத்தகம் : வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : வண்ணநிலவன்

வாசித்தவர்: திவ்யப்பிரியா.ர (Ss 166)

 

[poll id=”84″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.