சிறுகதையின் பெயர்: ஆசை தோசை

புத்தகம் : வேல. ராமமூர்த்தி சிறுகதை

ஆசிரியர் : வேல. ராமமூர்த்தி

வாசித்தவர்: (ss 50)

 

[poll id=”150″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *