உலக புத்தக தினத்தை முன்னிட்டு பாரதி புத்தகாலயத்தின் அறிவியல் நூல்களுக்கு 25% சிறப்புக்கழிவு பட்டியல்…