பேசும் புத்தகம் | யூமாவாசுகி சிறுகதை *பேரிக்காய் மரத்தில் சிக்கிய மரணம்* | வாசித்தவர்: உமாமகேஸ்வரி திலிப்குமார் Ss205

சிறுகதையின் பெயர்: பேரிக்காய் மரத்தில் சிக்கிய மரணம்

புத்தகம் : லத்தீன் அமெரிக்க நாடோடி சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : யூமாவாசுகி

வாசித்தவர்: உமாமகேஸ்வரி திலிப்குமார் Ss205

 

[poll id=”229″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.