இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் – சுகந்தி நாடார்

2020ம் ஆண்டு நம் அனைவருக்கும் இணையத்தின் அவசியத்தை, கல்வித் தொழில்நுட்பத்தின் அவசியத்தை, தமிழுக்கான ஒரு தொழில்நுட்பத்தின் அவசியத்தை   உணர்த்தும் ஒரு காலக்கட்டமாக அமைந்துவிட்டது.  நாம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ இணைய வகுப்பு என்பது  கல்வியின் ஒரு முக்கிய கூறு என்னும் விழிப்புணர்ச்சி நம்மிடையே வந்துள்ளது. கடந்த ஒன்பது மாத காலத்தில்  ‘கற்றல்-கற்பித்தல்’ செயல்பாட்டில் ஆசிரியர்கள் பலவாறான சிக்கல்களை எதிர் கொண்டனர் என்றால் மாணவர்கள்  வேறு விதமான சிக்கல்களை எதிர் கொண்டனர். கடந்த அக்டோபர் மாதம்  இணையம் வழியாக … Continue reading இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் – சுகந்தி நாடார்