மாநில உரிமையைப் பறித்து மக்களை நெருக்கடியில் தள்ளும் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டம் – சில்வியா சுவாமிநாதன்

சுதந்திர இந்தியாவின் 73 ஆண்டு தினத்தைக் கொண்டாடப் போகும் இந்த நேரத்தில் மாநில அரசுகளின் உரிமைகள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அது எத்தகைய நெருக்கடி நிலையில் உள்ளது…

Read More