‘சுவற்றிலேயே எழுதாதே’ என்று அந்த சுவற்றிலேயே எழுதும் திறமைசாலிகள் அல்லவோ நாம் மதுவும் புகையும் உடல் நலனைக் கெடுக்கும் என்று எழுதும் நாம் வாழ்க்கை ஏழைகளுக்குக் ...

கொசுக்கடியொரு புறம் என்றால் மறுபுறம் நினைவுச் சங்கிலியின் அனத்தல். மத்தளத்திற்கான இருபக்க இடியாய் உறக்கம் தங்கம்மாவுடன் சண்டையிட்டது. பெயருக்கொன்றும் குறைச்சலில்லை. பெயரில்தான் தங்கம்மா. நிஜத்தில் குண்டுமணி ...

கவிதை உலகத்திற்கு நல்ல காலம். காதலீ….. என்று விளித்துத் தொடங்கிய பழைய காலம் ஒரு பழைய பேப்பர் கடையில் தேய்ந்த பொருளைப்போலப் போடப்பட்டுவிட்டது. இளைஞர்களின் டிஜிட்டல் ...

  இருபத்தி ஒன்பது வயதான சுவேதா சுந்தர் 2021 மே ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூவருடன் தெற்கு தில்லியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு கோவிஷீல்ட் ...

‘சார்பட்டா பரம்பரை’ திரைப்படம் ஜூலை இறுதியில் வெளியானது. ரசிகர்கள், விமர்சகர்கள் இரு தரப்பினரின் பாராட்டுதலையும் ஒருங்கே பெற்றது. சார்பட்டா பரம்பரை என்பது வட சென்னையில் இயங்கிய ...

மனிதர்கள் தன் முன் நகரும் வாழ்வை எப்படி எதிர் கொள்கிறார்கள் என்பதை எழுத நினைத்திட்ட தொடர்தான். எழுத நினைப்பதை,நினைத்ததை அப்படி அப்படியே எழுதிட முடியுமா?. எழுதிக் ...