“மழலையின் மொழி” இருள் சூழ்ந்து உள்ளபோதிலும் எனக்கு ஐயமில்லை! ஏனெனில் நான் குடியிருக்கும் இடம் அம்மா உன் கருவறையில்! உன் உதிரத்தில் கருவாக உருவானேன் ! ...

’’ஹலோ அக்கா, நான் மாரி பேசுறேன்”…    ’’சொல்லு மாரி… அம்மா தாயல்பட்டி போய்ட்டாங்களா?’’ “அவங்கப்போய்ட்டாங்கக்கா… நானும் பிள்ளைகளும் தான் வீட்ல இருக்கோம்”… எனச்சொல்லும்போதே மாரியின் குரலில் ...

கைகளைப்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் கைகளுக்குள் வெயில் நின்று கொண்டு இருக்கிறது தன் போக்கில் பறந்து திரியும் வெயிலை ஏன் அடக்க முற்படுகிறீர்கள் காற்றில்லாமல் மிதக்கும் காந்தல் வெயில் ...

இன்றியமையாத நூல் ஒன்று இன்று கைக்கு வந்து சேர்ந்தது. அந்த நூல் நா. அருள்முருகன் ஐயாவின் நேமிநாதம் காலத்தின் பிரதி என்னும் நூல். நேமிநாத இலக்கணம் ...

நாரை சென்னை 28 படத்தில் வரும் வாலி அவர்களின் வரிகள் “காதல் வரம்  நான் வாங்க கடை கண்கள் நீ வீச கொக்கை போல  நாள் ...