1916

1916: இந்தியாவில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட காந்தியின் முதல் உரை (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு) 

முதன்முதலாக கோபாலகிருஷ்ண கோகலேயும், காந்தியும் 1896ஆம் ஆண்டு சந்தித்த பிறகு, 1901ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸின் போது ஏறத்தாழ ஒரு மாத காலம் இருவரும் தங்களுக்குள்…

Read More