பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *கடவுளின் பிரதிநிதி* | வாசித்தவர்: கி.கௌசல்யா (Ss133)

சிறுகதையின் பெயர்: கடவுளின் பிரதிநிதி புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: கி.கௌசல்யா (Ss133) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More