சிறுகதை: பொங்கலும் புதுத்துணியும்! – அன்னூர் கே.ஆர்.வேலுச்சாமி

அன்று பொங்கல் பண்டிகை. காலையில் எழுந்தவுடன் தான் பார்ப்பது புதிய உலகமாகத்தெரிய மனதில் உற்சாகம் பொங்கியது வீரனுக்கு. பொங்கல் நாளில் அணிவதற்காகச் சென்ற வாரம் உள்ளூரில் துணிக்கடையில்…

Read More