புவியைக் காக்க புதிய திட்டம் – சஜீவ் குமார்

பிடல் காஸ்ட்ரோ ஒருமுறை பத்திரிக்கையாளரிடம் கேட்டார்,”நீங்கள் சோசலிசத்தின் தோல்வி பற்றி கேட்கிறீர்கள், ஆனால் முதலாளித்துவத்தின் வெற்றியை உங்களால் கூற இயலுமா?”. ஏற்கனவே நெருக்கடியிலிருந்து மீள முடியாமல் திண்டாடிக்…

Read More