பனாரஸ் காந்தியும், வாரணாசி மோடியும் – ராமச்சந்திர குஹா (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

2015 – காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பிய நூறாண்டு நிறைவுற்ற நிலையில், 2014ஆம் ஆண்டு நடந்து முடிந்திருந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மோடி போட்டியிட்ட வாரணாசித் தொகுதியுடன்…

Read More