அமீபாவின் கவிதைகள்

போலச் செய்யாமை **************************** எனது புத்தக அலமாரியில் ஆய்வு நூலுக்கு அடியிலிருந்து எட்டிப் பார்த்ததொரு கரப்பான் பூச்சி. கரப்பான் காகிதத்தை கடிக்குமாவென கண நேரம் யோசித்து பின்…

Read More