பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் *நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி* | வாசித்தவர்: ஜி. ரவி (Ss 169)

சிறுகதையின் பெயர்: நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி

புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன்

வாசித்தவர்: ஜி. ரவி (Ss 169)

 

[poll id=”99″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.