நூல் அறிமுகம் : அய்ஜாஸ் அஹ்மத் – விஜய் பிரசாத் : தமிழில் . ராஜசங்கீதனின் : மானுடத்திற்க்கு உரியதெதுவும் எனக்கு அந்நியமானதல்ல – சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

நூல் : மானுடத்திற்க்கு உரியதெதுவும் எனக்கு அந்நியமானதல்ல ஆசிரியர் : அய்ஜாஸ் அஹ்மத் – விஜய் பிரசாத் தமிழில் : ராஜசங்கீதன் பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்…

Read More