கதைச்சுருக்கம் 60: போகன் சங்கரின் *பாஸிங் ஷோ* சிறுகதை

கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத் வெளிச்சம் சிலரை மீட்டெடுக்கிறது. சிலரைக் கூசச் செய்து சிதறடிக்கிறது. இவரது கதைகள் இந்த இரு தரப்பினரைப் பற்றியவை. பாஸிங் ஷோ போகன் சங்கர்…

Read More