ஒருமுறை கருப்பாகு கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

ஒரு செய்தி படித்தேன் வறுமையான மூளையில் இருந்து வந்த செய்தியாகத்தான் அது இருக்க வேண்டும்! மூளையில் வறுமையா? ஆம். செழிப்பான மூளை செழிப்பான மண்ணுக்குச் சமம்; செழுமையான…

Read More

நீங்களும் ‘அந்நியன்’ தான்…! – P. ஜீவா

மூளை என்ற ஒரு ‘கருவி’ உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஆற்றிய பங்கு மிக மிக பெரியது. ஒன்றரை கிலோ கூட தேராத ‘அச்சாதனத்தை’ முழுமையாக புரிந்து கொள்ள…

Read More