பெண் விடுதலைக்கான பாதையை அமைத்துத்தந்தது ரஷ்யப்புரட்சி – ஜெயதி கோஷ் (தமிழில்: ச. வீரமணி)

(ரஷ்யப் புரட்சிக்கு முன்பாக நடைபெற்ற மக்கள் எழுச்சியின்போது, பெண்களின் பங்களிப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்ததோடு, புரட்சிக்குப் பின்னர் உருவான சோவியத் அரசில் பெண்களின் மனோபாவம் மற்றும்…

Read More

பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்திட 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் தேவை – ஜெயதி கோஷ் (தமிழில்: ச.வீரமணி)

நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்குப் புத்துயிரூட்ட வேண்டுமானால், நாட்டிலுள்ள 80 சதவீதக் குடும்பங்களுக்கு ரொக்க மாற்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அனைவருக்குமான உணவு ரேஷன் அளித்திட வேண்டும். இதற்கு பத்து லட்சம்…

Read More