ஆயிரம் புத்தகங்கள் ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – இயற்கை 24×7 – ஶ்ரீதேவி சத்தியமூர்த்தி

எழுத்தாளரும் ,சூழலியலாளருமான நக்கீரன் அவர்களின் இயற்கை 24×7 என்ற இந்த நூல் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் உயிர்ச் மூச்சு பகுதியில் ஓராண்டுக் காலம் தொடராக வெளிவந்து…

Read More

காடு கவிதை – கலா புவன்

பகலின் இருட்டு மரங்களின் அடர்த்தி அருவிகள் தொடங்குமிடம் நகரங்களின் முன் ஜென்மம் காடு மனிதன் காட்டிற்கு அன்னியமானவன் மரங்களை அழித்து ஊர்களை உருவாக்கினான் மனிதனின் ஆசைகளுக்கு அளவேயில்லை…

Read More