குரியன் ஜவான் பாபு பரேஷான் – நெருப்பை மடியில் கட்டும் பெற்றோர்கள்

இரா. இரமணன். 2020இல் தயாரிக்கப்பட்டு 2021 ஏப்ரல் மாதம் வெளியான பஞ்சாபி படம். அவதார் சிங் இயக்கத்தில் அமன் சித்து உரையாடல்கள் எழுதியுள்ளார். கரம்ஜித் அன்மோல், ஏக்தா…

Read More