விளம்பரத்தைத் திரும்பப் பெறுவது நம்மிடையே இருந்து வருகின்ற யதார்த்தத்தை மறுப்பதாகும் – சமீனா தல்வாய் (தமிழில்:தா.சந்திரகுரு)

முஸ்லீம் மாமியார் – ஹிந்து மருமகள் என்பதாக இருந்த அந்த தனிஷ்க் விளம்பரம், அவர்களுடைய மற்ற விளம்பரங்களைப் போலவே மிக அழகாக இருந்தது. அந்த விளம்பரத்தைத் திரும்பப்…

Read More

தனிஷ்க்கின் ஏகத்துவ விளம்பரம்: ஏகத்துவம் முறிந்தது – கார்த்திக் சீனிவாசன் ( தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

‘சங்கமம்’ என்ற தலைப்பில் வெளியான தனிஷ்க் நிறுவனத்தின் ஏகத்துவம் என்ற புதிய விளம்பரப் படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா? இல்லையா? இனிமேல் அதை உங்களால் பார்க்க முடியாது. இணையத்தில்…

Read More