புதிய தாராளமயச் சீர்திருத்தங்களால் பெருநிறுவன – வகுப்புவாத கூட்டணி உருவாகியுள்ளது – சீதாராம் யெச்சூரியின் நேர்காணல் – டி.கே.ராஜலட்சுமி | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

1991ஆம் ஆண்டு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட, மிகவும் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்கள் இந்திய மக்கள்தொகையின் பல்வேறு பிரிவினர் மீது வேறுபட்ட தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அந்த சீர்திருத்தங்களின்…

Read More