நூல் அறிமுகம் : ஒற்றை வாசம் – தேனி சுந்தர்

சில நேரங்களில் புத்தகங்கள் வருகிற பார்சல்களைப் பிரித்த கையோடு வாசிக்க உட்கார்ந்து விடுவதுண்டு. நாம் ஆர்டர் போட்டு வாங்குகிற நூல்களை விட அன்பின் நிமித்தமாக அனுப்பி வைக்கப்…

Read More

பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து தொடங்க வைத்த பூஜ்ஜியக் கலந்தாய்வு – தேனி சுந்தர்

பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து தொடங்க வைத்த பூஜ்ஜியக் கலந்தாய்வு..! தேனி மாவட்டத்தில் கலந்தாய்வு அறிவிப்பிற்கு முன்பிருந்த மொத்த ஆசிரியர் பயிற்றுநர் பணியிடங்கள் 56. அதில் இறப்பு, ஓய்வு, கன்வர்சன்…

Read More