கவிதை: கடிதம் தொலைத்த காலம்….!! – வ செ தமிழினி

இதயத்தில் இருந்து பேசிய மனிதர்கள் இருளில் மறைந்து விட்டனர்” கணங்கள் கவர்ந்து – உதட்டில் நகைக்கும் மனிதர்கள் உதட்டுச் சாயத்தால் உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள்” அன்பு பரிமாறும் வார்த்தைகள் –…

Read More