சிறுகதையின் பெயர்: 108 வடைகள்

புத்தகம் : பா ராகவன் கதைகள்

ஆசிரியர் : பா ராகவன்

வாசித்தவர்: சரண்யா(ss 49)

 

[poll id=”151″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *