சிறுகதையின் பெயர்: சிநேகிதியே சிநேகிதியே

புத்தகம் :

ஆசிரியர் : சாந்தா தத்

வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227

 

[poll id=”224″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *