சிறுகதையின் பெயர்: நீர் பந்தல்

புத்தகம் :

ஆசிரியர் : கன்னிக்கோவில் ராஜா

வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227/2

 

[poll id=”225″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *