சந்தேகம் – அது அறிவியலுக்கு மிகவும் அவசியம்: ஜிம் அல்-கலிலி (தமிழில் முனைவர் தா.சந்திரகுரு)

வழக்கமான ட்விட்டர் பயனராக, இணையத்தில் என்னைப் பின்தொடரும் நபர்களையும், நிறுவனங்களையும் நான் மிகவும் கவனமாகத் தேர்வு செய்து வருகிறேன். அதுவே எனக்குப் பிரச்சினையாகவும் இருக்கிறது. சமூக ஊடகங்களில்…

Read More