வளவ. துரையன் எழுதிய “மலையேற்றம்” – நூலறிமுகம்

காமம் வெல்வது எளிதோ? சங்க இலக்கியம், மரபிலக்கியம், நவீன இலக்கியம் என அனைத்திலும் சிறப்பாக செயல்படும், சிறுகதை, கவிதை, நாவல், மரபுக்கவிதை, புதுக் கவிதை, கட்டுரை என…

Read More