கவிதை: வெள்ளை மாளிகையில் கறுப்பு சவப்பெட்டி…

ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் மூச்சு முட்டுகிறது என்றால் அது உன் நுரையீரலின் பலவீனம். கால்களில் நசுங்குமளவு உன் கழுத்து என்ன மெலிந்த மணிக்கட்டா? இருபது டாலருக்கு எத்தனை அடிமைகள்…

Read More