அறிவியல் ரீடோ மீட்டர் – 7: ஏற்கெனவே வந்திட்டாங்கய்யா… வந்திட்டாங்க! – காரல் சாகன் | தமிழில்: ஆயிஷா இரா. நடராசன்

அயல்கிரஹ வாசிகள்… அதாவது ஏலியன்ஸ் – நம் புவிக்கு ஏற்கெனவே விஜயம் செய்தது மட்டுமல்ல…. நம் நடுவில் வசித்து வருவதாகவும் நான் நம்புகிறேன். ஆதாரங்கள் உள்ளன. ஒரு…

Read More