நூல் அறிமுகம்: பெண்களின் ஆடை;வரலாறும் அரசியலும் – தேனிசீருடையான்.

பெண்களின் ஆடை. வரலாறும் அரசியலும். சிந்துஜா. பாரதி புத்தகாலயம். பக்கம் 144. விலை 140 மனித சமுதாயம் நிர்வாண நிலையில் இருந்து ஆடை அணியும் வாழ்க்கை முறைக்கு…

Read More

நூல் அறிமுகம் : ஒற்றை வாசம் – தேனி சுந்தர்

சில நேரங்களில் புத்தகங்கள் வருகிற பார்சல்களைப் பிரித்த கையோடு வாசிக்க உட்கார்ந்து விடுவதுண்டு. நாம் ஆர்டர் போட்டு வாங்குகிற நூல்களை விட அன்பின் நிமித்தமாக அனுப்பி வைக்கப்…

Read More

நூல் அறிமுகம் : ஒற்றை வாசம் – தங்கேஸ்

தற்போது தோழர் தேனி சீருடையான் அவர்களின் ‘’ ஒற்றை வாசம் நாவல் ‘’ வாசிக்க கிடைத்தது . அன்னம் பதிப்பாக வெளி வந்திருக்கும் இந்த நாவல் உண்மையில்…

Read More

நூல் மதிப்புரை : ஒங்கூட்டு டூணா – தேனிசீருடையான்

ஒங்கூட்டு டூணா. (வகுப்பறைக் குறிப்புகள்) தேனிசுந்தர். பாரதி புத்தகாலயம். முதல் பதிப்பு ஜனவரி 2023 பக்கம் 88 விலை90/ குழந்தைகளே நடித்து குழந்தைகளே இயக்கும் கலைக்காவியம். “உனக்குத்…

Read More