அல்லி உதயனின் ‘சுப்பாரெட்டியின் பூர்வீகம்‘ மற்றும் ‘வழிப்போக்கு’ – ஸ்ரீதர் மணியன்

ஒரு ஊர்ல ஒரு ராசாவா…..என்ற சொற்றொடரைக் கேட்டு வளர்ந்த தலைமுறைகள் ஏராளம். அதுவே போல், நிலா நிலா ஓடி வா என்ற பாட்டும்… இவை யாவும் நாம்…

Read More