விடுதலைக்கான வெளி திறந்து கிடக்கிறது கவிதை – வசந்ததீபன்

விடுதலைக்கான வெளி திறந்து கிடக்கிறது *************************************************** வண்ணத்துப்பூச்சி வெளியேற முடியாத அறை பறந்து பறந்து சுழல்கிறது கழிவிரக்கம் மேலிடுகிறது அவன் வயரைக்கடித்து இறந்து போனான் சுவிட்சு போர்டுக்கும்…

Read More