விக்னேஷ் குமார் கவிதைகள்

“கனி” பனை சூழ்ந்து பேயரற்றும் எல்லையம்மன் கோவிலுக்கு காலையும் மாலையும் விளக்கு போடும் வேலை அவளுக்கானது பாவாடை சட்டையணிந்து ஒத்தை சடை பின்னல் முதுகில் ஆட்டம்போட அவள்…

Read More