ஆயிரம் சூரியப் பேரொளி – காலித் ஹுஸைனி…. தமிழில் ஷஹிதா…!

காபூலில் பிறந்து அமெரிக்காவில் வாழும் காலித் ஹுசைனியின் இரண்டாவது நாவல். முதல் நாவலான பட்ட விரட்டி (KITE RUNNER) தமிழில் வந்த காலத்தில் மிகவும் பேசப்பட்டது. அது…

Read More