இரா. முருகன் எழுதிய *லண்டன் டயரி* – கருணா மூர்த்தி

“லண்டன் டயரி” இரா. முருகன் கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியீடு முதல் பதிப்பு 2009 விலை ரூ. 170 மொத்த பக்கங்கள் 168. சென்னை எப்படி உருவானது என்பதை…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பழையன கழிதலும் – கருணா மூர்த்தி

நூல்: பழையன கழிதலும் ஆசிரியர்: சிவகாமி IAS வெளியீடு: அடையாளம் பதிப்பகம் விலை: ரூபாய் 175 முதல் பதிப்பு: 2017 மொத்த பக்கங்கள்: 303 இந்த புத்தகத்தை…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சாண்டில்யனின் “ராஜபேரிகை ” – கருணா மூர்த்தி

நூல்: “ராஜபேரிகை “ ஆசிரியர்: சாண்டில்யன் வெளியீடு : வானதி பதிப்பகம் விலை: ரூபாய் 220 மொத்த பக்கங்கள்: 568 முதல் பதிப்பு 1978 15 ஆம்…

Read More