கொரோனா காலத்தில் நுகர்வோர் – பிலிப் கோட்லர் (தமிழில் பேரா.மு.மாரியப்பன்)

அமெரிக்காவின் சாராசோட்டா நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பத்து அம்சங்களின் மீது கொரோனா நோயால் ஏற்பட இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பாதிப்புகள் குறித்து மிகச்சிறிய அளவிலான மெய்நிகர் கருத்தரங்குகள், 2020ஏப்ரல், மே…

Read More