நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் அளிக்கிறது – பிருந்தா காரத் (தமிழில்:ச.வீரமணி)

புதுதில்லி: பாஜக தலைவர்கள் மீது வெறுப்பை உமிழ்ந்து வன்முறையைத் தூண்டியதற்காக முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதியமுடியாது என்று தலைமை பெருநகர நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்திருப்பது,…

Read More