ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 19 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

ஹாம் வானொலி கேட்டலில், தொலைதூரத்திலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் வானொலிகளைக் கேட்பதில் நம் அனைவருக்கும் மிகுந்த ஆர்வம். இதற்கு முதல் படியாக இருப்பது சிற்றலை வானொலிகள். அதனால் தான் ஹாம்…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 15 தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

சிற்றலை, (Shortwave) அமெச்சூர் வானொலி வானொலியினருக்கு என்றுமே மகிழ்ச்சியானதொரு அலைவரிசை. அதற்குக் காரணம், அதன் விஸ்தரிப்பு. இந்த சிற்றலை அலைவரிசை ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம் போன்றது. அதில்…

Read More