கவிஞரின் வசந்தகுமாரனின் கவிதைகள்

ஒரு பறவையை வரைவதற்குமுன் ஒரு கூட்டை வரைந்துவிடு. பாவம் எங்கு போய்த் தங்கும் அந்தப் பறவை? ************* உணவு விடுதியின் சமையலறை போன்றது மனிதனின் மறுபக்கம். ***************…

Read More