பத்திரிகையாளர் பி. சாய்நாத் எழுதிய இறுதி நாயகர்கள் (Last Heroes) தமிழில் வெளியீடு

சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றை இதுவரை மேலிருந்து கீழாக படித்து வந்திருக்கிறோம். முதன்முதலாக அதை கீழிருந்து மேலாக வாசிக்கும் வாய்பை தன்னுடைய இறுதி நாயகர்கள் (Last Heroes) புத்தகத்தின்…

Read More

நூல் அறிமுகம் : அய்ஜாஸ் அஹ்மத் – விஜய் பிரசாத் : தமிழில் . ராஜசங்கீதனின் : மானுடத்திற்க்கு உரியதெதுவும் எனக்கு அந்நியமானதல்ல – சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

நூல் : மானுடத்திற்க்கு உரியதெதுவும் எனக்கு அந்நியமானதல்ல ஆசிரியர் : அய்ஜாஸ் அஹ்மத் – விஜய் பிரசாத் தமிழில் : ராஜசங்கீதன் பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்…

Read More