தமிழ் இலக்கியம் – ஒரு புதிய பார்வை – கே.முத்தையா (தொகுப்பு: என்.ராமகிருஷ்ணன்) | மதிப்புரை எஸ்.ஜி.ரமேஷ்பாபு

இலக்கியம் என்பது மொழியின் செம்மையை சுட்டுவது மட்டுமல்ல, பெரு நீதியை போதிப்பதுடன், வாழ்வியல் நெறிகளை எடுத்தியம்புகிறது. அகம், புறம் என பண்டைய தமிழனின் வீரத்தையும் கதாலையும் சிலாகித்து…

Read More