கேரளத் தேர்தலில் புனிதமற்ற முக்கூட்டுக்கலவை – பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம் (தமிழில்: ச.வீரமணி)