தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 தமிழில்அனைவருக்கும் வணக்கம்,

இந்த கோப்பில் இருப்பது மத்திய அரசு வெளியிட்ட தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020வின் தமிழ் வடிவம். இது அதிகார்வப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. அரசு இதனை அதிகார்வப்பூர்வமான மொழிமாற்றம் செய்து வெளியிடும். அது எப்போது வரும் என்று தெரியாததால் தேசிய கல்விக்கொள்கை பற்றிய உரையாடல்கள் ஏற்கனவே நடந்துகொண்டிருப்பதாலும் கொள்கை தமிழில் இருந்தால் இன்னும் பரவலான உரையாடலுக்கு வித்திடும் என்பதாலும் இந்த இடைக்கால கோப்பு. நண்பர்கள் சுமார் 50 நபர்கள் ஒன்றிணைத்து ஒரு வார இறுதியில் முடித்த மொழிமாற்றம். எண்ணம் தோன்றிய 75 மணி நேரத்திற்குள் இதனை முடித்திருக்கின்றோம். நிச்சயம் மிகச்சரியான கலைச்சொற்களை பயன்படுத்தாமல் போயிருக்கலாம். வரி வரியாக இரண்டுக்கு மூன்று நபர்கள் திருத்தம் செய்தே இணையத்தில் வெளியிடுகின்றோம். வாணி பிழை திருத்திக்கும் நன்றி. இரவு பகல் பாராமல் மொழி பெயர்ப்பில் துணை நின்ற அத்துனை நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

வாசிப்போம். உரையாடுவோம்.

NEP Tamil 2020

MHRD – Approved NEP 2020 in English

அனைவரின் சார்பாக,

விழியன்

ஆகஸ்ட் 03,2020

 

உள்ளடக்கம்

இயல்   தலைப்பு பக்க எண்
  முன்னுரை 4
                                                    பகுதி  I.  பள்ளிக் கல்வி
1  

ஆரம்பக்கால குழந்தைப்பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE) : கற்றலின் அடித்தளம்

10
2 அடிப்படை எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும்: கற்றலுக்குத் தேவையான அவசர மற்றும் அவசியமான முன்நிபந்தனைகள் 13
3 இடைநிற்றல் விகிதத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் அனைவருக்குமான கல்வியை  உறுதி செய்தல் 15
4 பள்ளிகளில் உள்ள பாடத்திட்டமும் கற்பித்தலும்: முழுமை வாய்ந்த, ஒருங்கிணைந்த, சுவாரஸ்யமான மற்றும் ஈடுபாட்டைத் தூண்டும் கற்றலாக இருத்தல் 17
5 ஆசிரியர்கள் 32
6 சமமான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கல்வி : அனைவருக்குமான கற்றல் 39
7 பள்ளி வளாகங்களின் / குழுக்களின் மூலம் திறமையான வளங்களைத் திரட்டுதல் மற்றும் செயலூக்கத்துடன் நிர்வகித்தல் 45
8 பள்ளிக் கல்விக்கான தரத்தை அமைத்தல் மற்றும் அங்கீகரித்தல். 49
                    பகுதி – 2  உயர் கல்வி
9 தரமான பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்: இந்திய உயர் கல்வி அமைப்பிற்கான ஒரு புதிய மற்றும் முற்போக்கு பார்வை 54
10 உயர்கல்வி நிலையங்களின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு 56
11 மிகவும் முழுமை வாய்ந்த பல்துறை சார்ந்த கல்வியை நோக்கி 59
12 மாணவர்களுக்கு உகந்த கற்றல் சூழல்களும் உறுதுணையும் 63
13 செயல் நோக்கமுள்ள, ஆற்றலுள்ள, திறனுள்ள ஆசிரியர் குழு 66
14 உயர் கல்வியில் சமத்துவமும் அனைவரையும் உள்ளடக்குதலும் 68
15 ஆசிரியர் கல்வி 70
16 தொழிற்கல்வியை மறுவடிவமைத்தல்

 

72
17 அனைத்துத் துறைகளிலும் தரமான கல்விசார் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்க ஒரு புதிய தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 74
18 உயர்கல்விக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை மாற்றி அமைத்தல் 

 

77

 

 

19 உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான திறமையான ஆளுகையும் தலைமைத்துவமும் 80
        பகுதி – 3 கூடுதல் முக்கிய கவனப் பகுதிகள்
20 தொழிற்கல்வி 82
21 வயதுவந்தோர் கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான கற்றல் 84
22 இந்திய மொழிகளுக்கு, கலைகள் மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கு ஊக்கமளித்தல் 87
23 தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துதலும் ஒருங்கிணைத்தலும் 93
24 இணைய மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வி: தொழில்நுட்பத்தின் சமமான பயன்பாட்டினை  உறுதி செய்தல். 96
      பகுதி 4.  செயல்முறைப்படுத்தல்  
25 மத்தியக் கல்வி ஆலோசனைக் குழுவை (CABE) வலுப்படுத்தல்   100
26 கல்விக்கான நிதிளிப்பு : அனைவருக்கும் மலிவான மற்றும் தரமான கல்வி 100
27 செயல்படுத்துதல் 102
28 பயன்படுத்தப்பட்ட சுருக்கங்களின் பட்டியல் 104

 

 முன்னுரை

நிறைவான மனித ஆற்றலை அடையவும், சமத்துவ பொதுச் சமுதாயத்தை மேம்படுத்தவும், நாட்டின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும் கல்வியே அடிப்படையாகும். தரமான கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்கும்படி செய்வது இந்தியாவின் தொடர் வளர்ச்சிக்கும், உலக அரங்கில் பொருளாதார வளர்ச்சி, சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவம், அறிவியல் மேம்பாடு, தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் தலைமை வகிக்கவும் இன்றியமையாததாகும். அனைவருக்கும் உயர்தரக் கல்வி என்பதே நமது நாட்டின் வளமான திறமைகள் மற்றும் வள ஆதாரம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தவும், மிகுதியாக்கவும் சிறந்த வழியாகும். இது தனிநபருக்கும், சமுதாயத்திற்கும், நாட்டிற்கும், உலகிற்கும் நன்மை பயக்கும். அடுத்த பத்தாண்டுகளில், உலகின் அதிக இளையோர் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா விளங்கும். அவர்களுக்கு உயர்தரக் கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்கும் நமது திறனே நமது நாட்டின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும்.

நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் – 2030ன்  இலக்கு-4 (SDG4)ன்படி உலகளாவிய கல்வி மேம்பாட்டுச் செயல்திட்டத்தை இந்தியா 2015 ம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டது. அதன்படி 2030ம் ஆண்டிற்குள்அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமத்துவ தரமான கல்வி வழங்குவது மற்றும் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான கற்றல் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது ஆகியவற்றை உறுதிசெய்தல்என்பதனை பிரதிபலிக்கிறது. அத்தகைய உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைய, கற்றலுக்குப் பக்கபலமாகவும், உறுதுணையாகவும், ஒட்டுமொத்தக் கல்வி முறையும் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் நிலையான வளர்ச்சிக்கான செயல்திட்டம்–2030க்குத் தேவையான முக்கியமான இலக்குகளையும் குறிக்கோள்களையும் அடைய முடியும்.

அறிவுசார் தளங்களில், உலகம் மிக விரைவான மாற்றங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. பெருந்தரவு (big data), இயந்திரவழிக் கற்றல் (machine learning) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (artificial intelligence) போன்ற பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் வியத்தகு வளர்ச்சியின்  காரணமாக உலகமெங்கும், தனித்திறன் தேவையில்லாத பல்வேறு பணிகள் இயந்திரங்களால் செய்யக்கூடியவையாக மாறிவிடும். அதே சமயம், தனித்திறன் தேவைப்படும் பணிகள் குறிப்பாக, அறிவியல், சமூக அறிவியல் மற்றும் மானுடவியல் சார்ந்த துறைகளோடு கணிதம், கணினி அறிவியல் மற்றும் தரவு அறிவியல் (data science) ஆகியவற்றின் பல்துறைக் கூட்டுத் திறன் கொண்ட பணியாட்களுக்கான தேவை மிக அதிக அளவில் ஏற்படும். பருவநிலை மாற்றம், அதிகரிக்கும் தூய்மைக் கேடு, குறையும் இயற்கை வளங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக உலகுக்கான ஆற்றலை, நீரை, உணவை, துப்புரவுத் தேவைகளை நாம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்போகிறோம் என்பதில் குறிப்பிடத்தக்கக் கேள்விகள் இருக்கின்றன. அதன் விளைவாகவும் உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல், விவசாயம், பருவநிலை அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் புதிய தனித்திறன் பணிகளுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அதிகரித்து வரும் கொள்ளை நோய்களும், பெரும்பரவல் தொற்று நோய்களும் தொற்று நோய் மேலாண்மை மற்றும் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடித்தல் தொடர்பான கூட்டு ஆராய்ச்சிக்கானத் தேவையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இவற்றுக்கெல்லாம் மூலமாக உள்ள சமூகப் பிரச்சனைகள், பல்துறைக் கற்றலுக்கான தேவையை அதிகரித்திருக்கின்றன. வளர்ச்சியடைந்த நாடு மற்றும் உலகின் மூன்று மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்று என்ற நிலையை நோக்கி இந்தியா நகர்வதால்மானுடவியல் மற்றும் கலை சார்ந்த துறைகளிலும் தேவைகள் அதிகரிக்கும்.

உண்மையில், விரைவாக மாறிவரும் தொழில் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களினால், குழந்தைகள் கற்பதோடு மட்டுமல்லாமல், எப்படிக் கற்பது என்பதையும் முடிவு செய்ய வேண்டிய சிக்கலான நிலை நீடிக்கிறது. எனவே கல்வியானது குறைவான உள்ளடக்கத்தையும், கற்றல் அதிகமாகவும் இருக்கும் வகையில், திறனாய்வு சார்ந்து சிந்தித்தல், புதிர்களுக்குத் தீர்வு காணுதல், ஆக்கப்பூர்வமாகப் பல்துறைத் திறனுடன் இருத்தல், நவீன மற்றும் மாறிவரும் தளங்களில் புதிய பொருள்திறனைக் கண்டுணர்தல், அதற்குத் தன்னைப் பொருத்திக்கொள்ளுதல், அதனைக் உள்வாங்கிக் கொள்ளுதல் ஆகியவை நோக்கி நகர வேண்டும். கற்பிக்கும் முறையானது, கல்வியை அதிகச் செயல்முறை தன்மை கொண்ட, முழுமையான, ஒருங்கிணைந்த, தகவல் அறிவை தூண்டிவிடக் கூடிய, வெளிப்பாடு நோக்கிய, கற்பவரை மையமாகக் கொண்ட, கலந்துரையாடல் சார்ந்த, இணக்கமுள்ள அதே சமயம் மகிழ்ச்சிகரமான ஒன்றாக விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். பாடத்திட்டமானது அறிவியல் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றோடு  அடிப்படை கலை, கைத்திறம், மானுடவியல், விளையாட்டுகள், போட்டிகள் மற்றும் உடலுறுதி, மொழிகள், இலக்கியம், பண்பாடு மற்றும் பண்புகள் ஆகியவையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். இது கற்பவரின் அனைத்துத் தன்மைகளையும் திறமைகளையும் மேம்படுத்துவதாகவும், இக்கல்வி முறை முழுமையானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும், நிறைவானதாகவும் அமையும். கல்வியானது உயர்ந்த பண்புகளை உருவாக்குவதோடு, கற்பவரை நெறியுள்ளவராகவும், பகுத்தறிவாளராகவும், கருணையுள்ளவராகவும், அக்கறையுள்ளவராகவும் அதே சமயம் பலன்மிக்க, நிறைவான வேலைவாய்ப்புக்கு ஏற்றவராகவும் தயார்ப்படுத்துகிறது.

கற்றல் விளைவுகளின் தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிர்காலத் தேவை ஆகியவற்றிற்கு நடுவிலுள்ள இடைவெளியைப் பெரிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் நிரப்ப வேண்டும். அவை குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பில் துவங்கி உயர்கல்வி வரையான வகைமுறைகளில் சிறந்த தரம், சமத்துவம், ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றைப் பேணுவதாக அமைய வேண்டும்.

2040ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் கல்வி அமைப்பானது, எந்நாட்டுக்கும் குறைவற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பதே நோக்கமாகும். சமூக, பொருளாதாரப் பின்புலங்களின் பாகுபாடின்றி, கற்பவர் அனைவருக்குமான உயர்தரக் கல்வி பாரபட்சமின்றி வழங்கப்பட வேண்டும்.

இந்த தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020 ஆனது 21ம் நூற்றாண்டின் முதல் கல்விக் கொள்கையாகும். இது நம் நாட்டின் தவிர்க்கவியலாத பல வளர்ச்சி முறைகளை விரிவாக விளக்க முயல்கிறது. இக்கொள்கையானது, கல்வி அமைப்பின் விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராயவும், புதுப்பிக்கவும் பரிந்துரை செய்கிறது. அதோடு, இந்தியாவின் பாரம்பரியம் மற்றும் பண்பு நலன்களின் மீது இக்கொள்கை கட்டமைக்கப்படுவதோடு, SDG4 உள்ளிட்ட 21ம் நூற்றாண்டுக் கல்வியின் விளைவு நோக்கங்களோடு ஒழுங்குபடுகின்ற புதிய அமைப்பையும் உருவாக்கப் பரிந்துரைக்கிறது. தேசியக் கல்விக் கொள்கை தனிநபரின் படைப்பூக்கத் திறனை மேம்படுத்துவதில் பிரத்தியேக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இக்கொள்கை, கல்வி என்பதுஅடிப்படை செய்தகுதிகளானஎழுத்தறிவு, எண்ணறிவு மற்றும்உயர்நிலை செய்தகுதிகளான’  திறனாய்வு சார்ந்து சிந்தித்தல் மற்றும் புதிர்களுக்குத் தீர்வு காணுதல் ஆகிய புரிதல் திறன்களை மேம்படுத்துவது மட்டுமின்றி சமூக, தார்மீக மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான செய்திறன்களையும் மனநிலையையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

பழமையான, நிரந்தரமான இந்திய ஞானம் மற்றும் சிந்தனை ஆகியவற்றின் வளமான பாரம்பரியமே, இந்தக் கொள்கை உருவாவதற்கான வழிகாட்டும் விளக்காக இருக்கிறது. இந்தியச் சிந்தனை  மற்றும் தத்துவத்தில் அறிவின் நாட்டம் (ஞான்), ஞானம் (ப்ரக்யா) மற்றும் உண்மை (சத்ய) ஆகியவையே எப்போதும் உயர்ந்த மனித நோக்கமாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. பண்டைய இந்தியாவில் கல்வியின் நோக்கமானது இந்த உலக வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அறிவுக் கொள்முதலோ அல்லது பள்ளிக்கல்விக்குப் பிறகான வாழ்க்கைக்குத் தேவையான விஷயமோ மட்டுமல்ல, மாறாக முழுமையாகத் தன்னை உணர்தலும், சுய விடுதலையுமே ஆகும். பண்டைய இந்தியாவின் உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி நிலையங்களான தக்ஷசீலா, நாளந்தா, விக்ரம்ஷிலா, வல்லபி போன்றவை பல்துறை கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு மிகச்சிறந்த படிநிலைகளைக் கட்டமைத்தன. அவை பலதரப்பட்ட பின்புலங்கள் மற்றும் தேசங்களைச் சார்ந்த கல்விமான்களையும் மாணவர்களையும் ஏற்றுக்கொண்டன. இந்தியக் கல்வி அமைப்பு மிகச் சிறந்த கற்றறிவாளர்களான சரகா, சுஸ்ருதா, ஆர்யபட்டா, வராகமிஹிரா, பாஸ்கராச்சார்யா, பிரம்மகுப்தா, சாணக்யா, சக்ரபாணி தத்தா, மாதவா, பாணினி, பதஞ்சலி, நாகார்ஜுனா, கௌதமா, பிங்கலா, சங்கர்தேவ், மைத்ரேயி, கார்கி, திருவள்ளுவர் மற்றும் எண்ணற்ற பலரை உருவாக்கி இருக்கிறது. அவர்கள் கணிதம், வானியல், உலோகவியல், மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை, கட்டடப் பொறியியல், கட்டிடக் கலை, கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் கடலோடல், யோகாசனம், நுண்கலை, சதுரங்கம் மற்றும் பலதரப்பட்ட துறைகளில் உலக ஞானத்துக்கான ஆக்கப்பூர்வமான பங்களிப்புகளை ஆற்றினர். இந்தியப் பண்பாடும் தத்துவமும் உலகில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவை. உலகப் பாரம்பரியத்திற்கு இந்தியா அளித்த இந்த வளமான மரபுகள் நமது புதிய கல்வித் திட்டத்தின் மூலம் வருங்காலச் சந்ததியினருக்காகப் பேணிப் பாதுகாக்கப்படுவதோடு மட்டுமின்றி, அவை ஆராயப்பட்டும், மேம்படுத்தப்பட்டும் புதிய பயன்பாட்டிற்கு வர வேண்டும்.

ஆசிரியரை முதன்மைப்படுத்தி கல்வித்திட்டத்தின் அடிப்படை மாற்றங்கள் அமையும். அடுத்த தலைமுறைக் குடிமக்களை உருவாக்கும் பணியில் ஆசிரியர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதால், புதிய கல்விக்கொள்கையானது ஆசிரியர்களை நமது சமூகத்தில் முன்னிறுத்தி அவர்களுக்கான மதிப்பை உயர்த்தி மறுஉருவாக்கம் செய்து சிறப்புறச் செய்யும். மேலும், ஆசிரியர்களின் பணி மேம்படுவதற்கான அனைத்துக் காரணிகளையும் உருவாக்கி அவர்களுக்குத் தேவையான அதிகாரத்தையும் வழங்கும். புதிய கல்விக்கொள்கையானது, ஆசிரியர்களின் வாழ்வாதாரம், நன்மதிப்பு, கண்ணியம், சுய முடிவு இவற்றுக்கான உத்தரவாதத்தை வழங்குவதன் மூலம் மிகச் சிறந்த, திறன் வாய்ந்த அறிவார்ந்த ஆசிரியர்களைப் பணியில் அமர்த்தும்அதே நேரத்தில் திட்டத்தின் அடிப்படைச் செயலாக்கங்கள், தரக்கட்டுப்பாடு, பொறுப்பேற்றல், இவற்றை வலியுறுத்தும்.எங்கு வசிப்பவராக இருப்பினும், புதிய கல்விக்கொள்கை அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வித் திட்டத்தை வழங்கும், குறிப்பாக காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட, வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட, பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப்படாத குழுக்களைக் கவனத்தில் கொள்ளும். கல்வி மட்டுமே பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூகப் புழக்கம், பங்கேற்றல், சமத்துவம் இவற்றைப் பெறுவதற்கு உதவும் காரணி. அதனால், மேற்சொன்ன குழுக்களிலிருந்து வருகின்ற மாணவர்கள் அனைத்துத் தடைகளையும் கடந்து வாய்ப்புகளைப் பெற்று கல்வித் திட்டத்தில் சிறந்து விளங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

உள்நாட்டுத் தேவைகளையும் அயல் நாட்டுத் தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டும், நாட்டின் பன்முகத் தன்மையையும் மாறுபட்ட கலாச்சாரங்களையும் கவனத்தில் கொண்டும் திட்டத்தின் கூறுகள் வடிவமைக்கப்படும். இந்தியாவின் மாறுபட்ட சமூக, கலாச்சார, தொழில்நுட்பத் தேவை, கலைத்திறன், மொழி, அறிவார்ந்த பாரம்பரியம், வளமான தார்மீக அடிப்படை ஆகிய அனைத்தும் இளையவர் மனதில் நாட்டின் பெருமிதத்தை வளர்க்கும் வண்ணமும், தன்னம்பிக்கையையும், தன்னறிவையும், ஒற்றுமையையும், ஒருங்கிணைப்பையும் ஊக்குவிக்கும்படியாக அமையும்.  


முந்தைய கொள்கைகள்

முந்தைய கொள்கைகளின் நடைமுறையாக்கம் பெருவாரியாகக் கல்வி அனைவரையும் சென்றடைவதையும் கற்பதற்குச் சமவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதையும் கவனத்தில் கொண்டன. தேசியக் கல்விக் கொள்கை 1986, திருத்தம் 1992 (NPE 1986/92)ல் நிறைவேற்றப்படாத கூறுகள் இத்திட்டத்தில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கடந்த கொள்கை 1986/92ற்குப் பிறகு குழந்தைகளுக்கான இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 நிறைவேற்றப்பட்டு, அது அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வியை சட்டபூரவமாக்கிட  அடித்தளம் அமைத்தது


கொள்கையின் அடிப்படை

இக்கல்விக்கொள்கையின் நோக்கங்களாவன, நன்கு சிந்திக்கும் திறனும் செயலாற்றும் திறனும் கொண்ட நல்ல மனிதர்களை உருவாக்குவதும், இரக்கச் சிந்தனையும் , கருணையும், தைரியமும், மீள் திறனும், அறிவியல் நோக்கும், கற்பனைத் திறனும், தார்மீகச் சிந்தனையும், உள்ளவர்களாக அவர்களை விளங்கச் செய்வதுமாகும். நமது நாட்டின் அரசியல் அமைப்பின் அடிப்படை நோக்கில் பன்முகச் சமூகத்தில் செயல்பட்டு, திறனுடன், சமநிலையான சமுதாயத்தை உருவாக்கும் குடிமக்களை வளர்த்தெடுப்பதும் அதன் குறிக்கோள்.

அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஏற்றதாகவும், அவர்களைப் பொறுப்புடன் கவனித்துக்கொள்வதும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும், கற்பதைத் தூண்டும் சூழல் கொண்டதும், பலவகைப்பட்ட கற்றல் அனுபவங்களைத் தருவதும், நல்ல உள்கட்டமைப்பைக் கொண்டதும், தரமான வளங்களைக் கொண்டதும்தான் நல்ல கல்வி நிறுவனமாகக் கொள்ளப்படும். இந்தத் தகுதிகளைக் கொள்வதே ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்தின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். அதனுடன், கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையே கற்றலின் அனைத்துப் படிநிலைகளிலும் ஒருங்கிணைப்பும், தொடர் உரையாடலும் இயல்பாக இருப்பது அவசியம்.

கீழ்க்காணும் அடிப்படைக் கொள்கைகள் பெருமளவில் கல்வித் திட்டத்தையும், அதனுடன் கல்வி நிறுவனங்களையும் வழி நடத்தும்:

 • கல்வித்திட்டத்தின் அடிப்படையிலும் கல்வித்திட்டத்துக்கு வெளியிலும் ஒவ்வொரு மாணவரும் முழுமையான வளர்ச்சியை அடையப் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும்  தங்கள் அர்ப்பணிப்பை வழங்கவேண்டும். அங்கீகரித்தல், அடையாளம் காணல், ஒவ்வொரு மாணவரின் தனித்திறனையும் கவனித்தல் ஆகியவற்றில் ஆசிரியர்களும் பெற்றோரும் இணைந்து செயல்படவேண்டும்.
 • மூன்றாம் வகுப்புக்கு வரும்போது வாசித்தலிலும் கணிதத்திலும் அடிப்படைத் திறனை முழுமையாக  எட்டியிருக்கவேண்டும்
 • மாணவர்கள் அவரவர் விருப்பம், திறன், ஆர்வம் ஆகியவற்றிற்கேற்ப தங்களுடைய கற்கும் வேகத்தையும் கல்விப் பாதையையும் தேர்ந்தெடுக்கும் விதமாக இசைந்து கொடுக்கும் வகையில் இருக்கவேண்டும்.
 • கலை, அறிவியல் ஆகியவற்றுக்கிடையே நிலையான பாகுபாடுகள் இல்லாத வகையிலும், பாடத்திட்டம், பாடத்திட்டத்துடன் இணைந்த மற்ற நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கிடையில் பாகுபாடுகள் இல்லாமலும், தொழிற்கல்வி, கல்வி ஆகியவற்றுக்கிடையே பாகுபாடுகள் இல்லாமலும், இருத்தல் அவசியம். இது வெவ்வேறு கூட்டமைப்புகளின் இடையே கற்றலில் இருக்கும் வேறுபாட்டைக் களைய உதவும்.
 • அறிவியல், சமூகவியல், கலை, மனித நேயம், விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் பன்முனை, முழுமையான கல்வியை அளிக்கவேண்டும். பன்முனையில் இயங்கும் உலகில் அனைத்து நோக்கிலும் கல்வியை இணைப்பது அவசியம்.
 • தேர்வுக்காகப் படிக்காமல், புரிந்துகொள்வதற்காகப் படிப்பதன் முக்கியத்துவம்;
 • கற்பனைத் திறன், கூர்ந்த அறிவுத்திறன், ஏராளமாகச் சிந்தித்துமுடிவெடுத்தல், புதிதாகக் கண்டுபிடித்தல்;
 • அறநெறி, மனிதம் மற்றும் அரசியலமைப்பு கூறுகளான, கருணை, மற்றவர்களை மதித்தல், சுத்தம், பணிவு, ஜனநாயகத் தன்மை, சேவை மனப்பான்மை, பொதுச் சொத்துகளை மதித்தல், அறிவியல் அணுகுமுறை, உரிமை, பொறுப்புணர்வு, பன்முகத் தன்மை, சமநிலை, நீதி;
 • பன்மொழியை ஆதரித்தல், கற்றல் கற்பித்தலில் மொழியின் ஆதிக்கம்;
 • அன்றாட வாழ்க்கைக்குத் தேவையான தொடர் உரையாடல், ஒற்றுமை, கூட்டாகச் செயல்படல், மீள் திறன்;
 • இன்றைய பயிற்சி வகுப்புகளின் மொத்த மதிப்பீடாக அல்லாமல், முழுமையான படிநிலை மதிப்பீடுகளில் கவனம் செலுத்துதல்;
 • கற்றலிலும் கற்பிப்பதிலும் தொழில் நுட்பத்தை அதிகமாகப் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவருவது, மொழித்தடைகளை விலக்குவது, மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான வசதிகளைச் செய்தல், கல்வித் திட்டங்கள், கல்வி மேலாண்மை
 • பன்முகத்தன்மை, பிராந்திய அணுகுமுறை, கற்பிக்கும் தன்மை, கொள்கை இவற்றைக் கருத்தில்கொண்டு, கல்வி என்பது அனைத்துடனும் தொடர்புடையது என்பதை முதன்மைப்படுத்தல்.
 • அனைத்து மாணவர்களும் கல்வித் திட்டத்தால் பயன்பெறும் விதமாக முடிவுகளை முன்வைத்தல்.
 • ஒன்றுக்கொன்று உதவிடும் வகையில் மழலையர் வகுப்பு முதல் பள்ளி, மேனிலை வகுப்புகள் வரையில் அனைத்து நிலையிலும் பாடத்திட்டங்களை அமைத்தல்
 • ஆசிரியர்களும், கல்விசார் பணியாளார்களும், கற்பித்தலின் மையப்புள்ளியாதலால், அவர்களைப் பணியில் அமர்த்தல், தொழில் முறைப் பயிற்சிகள் அளித்தல்பணிச் சூழல் வாய்ப்பு, சேவைச் சூழல் இவற்றை நல்ல முறையில் அமைத்தல்;
 • நட்பான ஆனால் கண்டிப்பான வரையறை, நம்பிக்கை, வெளிப்படைத்திறன், இவற்றைக் கொண்ட கல்வித் திட்ட ஆய்வுகள், ஆய்வுகளைப் பொதுவில் வைப்பதன் மூலம் நல்ல நிர்வாகம், அதனுடன் அதிகாரப் பங்களிப்பைத் தருதல். மாற்றி யோசிக்கத் தூண்டுதல்;
 • கல்வியில் மேம்பட்ட முன்னேற்றத்திற்காக மேம்பட்ட ஆய்வுகள்;
 • தொடர்ந்து முன்னேற்றங்களை, கல்வியாளர்களைக் கொண்டு ஆய்வு செய்து  மதிப்பிடச் செய்தல்;
 • வேர்விட்டிருக்கும் இந்தியப் பெருமிதத்தை, அதன் செழிப்பை, பன்முகத் தன்மையை, தொன்மையை, புதுமையை, கல்வி அமைப்புகளை, கலாச்சாரத்தை மையப்படுத்தல்;
 • கல்வி என்பது பொது சேவை; நல்ல கல்வியை அடைவது ஒவ்வொரு குழந்தையின் அடிப்படை உரிமை;
 • நிலையான பொதுக் கல்வித் திட்டத்தில் அதிகமான முதலீடும், அதே நேரத்தில் தன்னார்வத் தனியார்களின் சமூகப் பங்களிப்பும்;

 கொள்கையின் நோக்கம்

பாரதத்தை இவ்வுலகில் அறிவுசார் வல்லரசாக்கும் நோக்கத்துடன், இக்கொள்கை கல்வித் திட்டத்தை முன்வைக்கிறது. அது, அனைவருக்கும் சிறந்த தரமான கல்வியைத் தருவதுடன், இந்திய மதிப்பீடுகளை, பெருமையை நிலைநாட்டி சமமான அறிவார்ந்த சமூகத்தை உருவாக்கும். மாணவர்களிடையே அடிப்படைக் கடமைகள், அரசியல் சட்ட மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றின்பால் ஆழ்ந்த மதிப்பையும், நாட்டுப்பற்றையும், விழிப்புணர்வையும், இவ்வுலகை நல்ல முறையில் மாற்றவேண்டிய கடமையுணர்வையும் உண்டாக்க வேண்டும் எனும் குறிக்கோளை இக்கொள்கை கொண்டுள்ளது. இதன் நோக்கம் இந்தியப் பெருமிதத்தை நினைவில் மட்டுமல்லாமல் ஆழ்மனத்தில், உரத்த சிந்தனையில், நற்செயல்களில் ஈடுபட ஆர்வம் நிலைத்திருக்க உணர்த்துவதும், அறிவை வளர்ப்பதும், மனித உரிமைக்காகச் செயல்படும் திறன், மதிப்பீடு, உதவி செய்யும் மனப்பக்குவம், பொறுப்பு ஆகியவற்றை உண்டாக்குவதும், வளர்ச்சிப் பாதை, வாழ்வியல் மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் உயர்ந்து நல்ல உலகக் குடிமகனாக வாழ உதவுவதும் ஆகும்.

பகுதி 1 பள்ளிக் கல்வி

இந்தக் கொள்கையானது, தற்போது பள்ளிக் கல்வியில் உள்ள 10+2 கட்டமைப்பை மாற்றி, புதிய கற்றல் முறை மற்றும் 5+3+3+4 பாடத்திட்டமாக மறுகட்டமைத்து, 3-18 வயதான குழந்தைகளுக்கு வழங்க விழைகிறது. இது இங்கே படமாகச் சித்தரிக்கப்பட்டு, பின்னர் இயல் 4இல் விரிவாக விளக்கப்பட்டும் உள்ளது.. 

தற்போதுள்ள 10+2 கட்டமைப்பில், ஒன்றாம் வகுப்பு 6 வயது முதல் தொடங்குவதால், 3-6 வயதுள்ள குழந்தைகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. புதிய 5+3+3+4 கட்டமைப்பானது, 3 வயதிலிருந்தே ஆரம்பகால குழந்தைப்பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியை (ECCE – Early Childhood Care and Education) இணைப்பதின் மூலம் தரமான அடித்தளம் அமைத்து, ஒட்டுமொத்தக் கற்றல், வளர்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வு மேம்பாட்டை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.  

1.ஆரம்பக்கால குழந்தைப்பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE) : கற்றலின் அடித்தளம் 

1.1 ஒரு குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த மூளை வளர்ச்சியில் 85 சதவீதத்துக்கு மேல் 6 வயதிற்கு முன்பே நிகழ்கிறது. இதன் மூலம் சரியான கவனிப்பு மற்றும் மூளையைத் தூண்டுதலின் முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஆரோக்கியமான மூளை வளர்ச்சியை ஆரம்பப் பருவத்தில் இது உறுதி செய்யும். தற்போது, ​​கோடிக்கணக்கான இளம் குழந்தைகளுக்கு, குறிப்பாக சமூகபொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய  குழந்தைகளுக்குத் தரமான பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE) கிடைப்பதில்லை. ஆரம்பக்காலக் குழந்தைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக்கு (ECCE) வலுவான முதலீடு கிடைத்தால், அனைத்துக் குழந்தைகளும் நமது கல்விச்  சூழலில் சிறப்பான பங்களிப்பைத் தந்து செழிப்பான வளர்ச்சியைப் பெற முடியும். 2030க்குள் தரமான ஆரம்பக்காலக் குழந்தை வளர்ப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியை அனைத்துக்  குழந்தைகளுக்கும் வழங்கிட வேண்டும். இதன்மூலம் குழந்தைகள் ஒன்றாம் வகுப்பு வரும் போது பள்ளிக்குத் தயாராக இருப்பார்கள்.1.2. எளிதில் மாற்றியமைக்கக்கூடிய , பன்முக, பலநிலை, விளையாட்டு அடிப்படையிலான, செயல்பாடு சார்ந்த மற்றும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான கற்றலைக் கொண்டுள்ளது ஆரம்பக்காலக் குழந்தைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE). இதனுள் எழுத்துகள், மொழிகள், எண்கள், எண்ணும் திறன், வண்ணங்கள், வடிவங்கள், உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விளையாட்டு, புதிர்கள் மற்றும் தர்க்கரீதியான சிந்தனை, சிக்கலைத் தீர்த்தல், வரைதல்ஓவியம் மற்றும் பிற காட்சி கலை, கைவினை, நாடகம் மற்றும் பொம்மலாட்டம், இசை மற்றும்  அசைவு ஆகியவை அடக்கம். சமூகத் திறன்கள், உணர்திறன், நல்ல நடத்தை, மரியாதை, நெறிமுறைகள், தனிப்பட்ட மற்றும் பொதுத் தூய்மை, குழுப்பணி மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றை வளர்ப்பதில் இது கவனம் செலுத்துகிறது. ECCE இன் ஒட்டுமொத்த நோக்கம் பின்வரும் தளங்களில் சரியான முறையில் வெளிப்பாடு அடைவதில் தான் உள்ளதுஉடற்திறன் சார்ந்த திறமைகளில் வளர்ச்சி, அறிவுத்திறன் சார்ந்த திறமைகளில் வளர்ச்சி, சமூக-உணர்வுத் திறன்-நீதிநெறிசார் வளர்ச்சி, கலாச்சாரம்/கலைசார் வளர்ச்சி, ஆரம்பகால மொழியிலும் தகவல்தொடர்பிலும் வளர்ச்சி மற்றும் எழுத்தறிவு எண்ணறிவு சார் வளர்ச்சி. 

1.3  எட்டு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான (NCPFECCE) ஆரம்பக்காலக் குழந்தைப் பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக்கான தேசியப் பாடத்திட்ட  மற்றும் கற்பித்தல் கட்டமைப்பை இரண்டு பகுதிகளாக NCERT உருவாக்கும். அது, 0-3 வயதுடையவர்களுக்கான மற்றும் 3-8 வயதுடையவர்களுக்கான கட்டமைப்பு. இது மேலே உள்ள வழிகாட்டுதலின்படி, ECCE பற்றிய சமீபத்திய ஆராய்ச்சி, தேசிய மற்றும் சர்வதேச சிறந்த நடைமுறைகளுடன் உருவாக்கப்படும். கலை, கதைகள், கவிதை, விளையாட்டுகள், பாடல்கள் மற்றும் பலவற்றின் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வளர்ந்த இந்தியாவின் ஏராளமான செழிப்பான உள்ளூர் மரபுகளும் ECCEவில் பொருத்தமாக இணைக்கப்படும். இந்தக் கட்டமைப்பானது பெற்றோருக்கும் குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் வழிகாட்டியாகச் செயல்படும்.

1.4 நாடு முழுவதும் உயர்தர ECCE- அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு கட்டமாகக் கொண்டுபோய் சேர்த்தல் மிகப் பெரிய குறிக்கோளாக இருக்கும். சமூகபொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மாவட்டங்களுக்கு  சிறப்புக் கவனம் மற்றும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். பின்வரும் விரிவாக்கப்பட்ட மற்றும் பலப்படுத்தப்பட்ட ஆரம்பக்காலக் குழந்தைப் பருவக் கல்வி நிறுவனங்களின் மூலமாக ECCE வழங்கப்படும் 

 1. தனியாகச் செயல்படும் அங்கன்வாடி

2.ஆரம்பப் பள்ளிகளுடன் இணைந்து அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி 

 1. மழலையர் பள்ளிகள் / குறைந்தது 5 முதல் 6 வயது வரையிலான குழந்தைகளை தற்போதுள்ள தொடக்கப் பள்ளிகளுடன் இணைந்து அமைந்துள்ளவை 
 2. தனியாகச் செயல்படும் மழலையர் பள்ளிகள்

இவை அனைத்திலும் ECCE-இன் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தலுக்கான  சிறப்பாகப் பயிற்சி பெற்ற பணியாட்கள் /ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் 

1.5 ECCE- அனைவரும் பயன்படுத்த, அங்கன்வாடி மையங்கள் உயர்தர உள்கட்டமைப்பு, விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் நன்கு பயிற்சிப் பெற்ற அங்கன்வாடி வேலையாட்கள்  / ஆசிரியர்களுடன் பலப்படுத்தப்படும். ஒவ்வொரு அங்கன்வாடியிலும் நன்கு காற்றோட்டமான, வடிவமைக்கப்பட்ட, குழந்தைகளுக்  க்கேற்ப வளமான கற்றல் சூழலுடன் நன்கு கட்டப்பட்ட கட்டிடம் அமைக்கப்படும். அங்கன்வாடி மையங்களில் இருக்கும்  குழந்தைகள், செயல்பாடுகள் நிறைந்த சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் பக்கத்தில் உள்ள ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இது அங்கன்வாடி மையங்களிலிருந்து ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு மாறுவதை மென்மையான அனுபவமாக மாற்றும். அங்கன்வாடி அனைத்தும் பள்ளி வளாகங்களுடன் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்படும். மேலும் அங்கன்வாடி குழந்தைகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப  பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி வளாக  நிகழ்ச்சிகளில்  கலந்து கொள்ள அழைக்கப்படுவார்கள். அதேபோல் அங்கன்வாடி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆரம்பப் பள்ளி வளாகத்தின் குழந்தைகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள். 

 

1.6 5 வயதிற்குட்பட்ட ஒவ்வொரு குழந்தையும் ECCE-தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியரைக் கொண்டஆயத்தமாகிற வகுப்பு” – Balavatika  (அதாவது 1 ஆம் வகுப்புக்கு முன்பு) க்குச் செல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆயத்தமாகிற வகுப்பு விளையாட்டு மூலமாகக் கற்றலை முதன்மையாகக் கொண்டிருக்கும். இதன் மூலம் அறிவாற்றல், உளவியல் தசை இயக்கத் திறன்கள் மற்றும் ஆரம்பக்கால எழுத்தறிவு  மற்றும் எண்ணறிவு வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படும். ஆரம்பப் பள்ளிகளில் நடைபெறும் ஆயத்தமாகிற வகுப்புகளுக்கும் மதிய உணவுத்திட்டம் விரிவாக்கப்படும். அங்கன்வாடி அமைப்பில் கிடைக்கக்கூடிய சுகாதாரச் சோதனைகள் மற்றும் வளர்ச்சி கண்காணிப்பு ஆகியவை அங்கன்வாடியின்  ஆயத்தமாகிற வகுப்பு மற்றும் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கிடைக்கும்.

1.7 அங்கன்வாடிக்கான உயர்தர ECCE ஆசிரியர்களை தயார்ப்படுத்த, தற்போதைய அங்கன்வாடி பணியாட்கள்/ஆசிரியர்களுக்கு NCERT உருவாக்கிய பாடத்திட்ட / கற்பித்தல் கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப முறையான பயிற்சி அளிக்கப்படும். 10 + 2 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தகுதிகள் கொண்ட அங்கன்வாடி வேலையாட்கள் / ஆசிரியர்களுக்கு ECCE பற்றி  6 மாதப் பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். அதுமட்டுமில்லாமல்  குறைந்த கல்வித் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு ஒரு வருடப் பட்டப் படிப்பு மூலம் ஆரம்பக்கால எழுத்தறிவு , எண்ணறிவு  மற்றும் இதர ECCE யின் அம்சங்கள் பற்றி பயிற்சி அளிக்கப்படும். இந்தப் பயிற்சிகள் DTH சேனல்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் / தொலைதூரக் கல்வி முறையில் இயக்கப்படலாம், இதனால் ஆசிரியர்கள் ECCE க்கான தகுதிகளை அவர்களின் தற்போதைய பணிக்கு மிகக் குறைந்த இடையூறுடன் பெறலாம். அங்கன்வாடி வேலையாட்கள்  / ஆசிரியர்களின் ECCE பயிற்சி என்பது பள்ளிக் கல்வித் துறையின் குழு வள மையங்களால் (Cluster Resource Centre ) வழிநடத்தப்படும். தொடர்ச்சியான மதிப்பீட்டிற்குக் குறைந்தபட்சம் மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது  தொடர்பு வகுப்பு நடத்தப்படும். எதிர்காலத்தில், ஆரம்பக்காலக் குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக்காக, தகுதி வாய்ந்த கல்வியாளர்களை உருவாக்க  மாநில அரசுகள், படிநிலைக்கேற்ப முறையான பயிற்சி , வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான பாதையமைத்தல் ஆகிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும். இந்தக் கல்வியாளர்களின் தொழிற்பயிற்சி  மற்றும் அவர்களின் தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டுக்கு (CPD Continuous Professional Development ) தேவையான வசதிகளும் உருவாக்கப்படும்.

1.8 பழங்குடியினர் அதிகம் உள்ள  பகுதிகளில் உள்ள ஆசிரமசாலைகள்  (Ashramshalas)  மற்றும் மாற்றுப் பள்ளிப்படிப்பின் அனைத்து வடிவங்களிலும் ஒவ்வொரு கட்டமாக ECCE அறிமுகப்படுத்தப்படும். ஆசிரமசாலைகள் (Ashramshalas) மற்றும் மாற்றுப் பள்ளிப்படிப்புகளில் ECCE ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துவதற்கான முறை மேலே விவரிக்கப்பட்டதைப் போலவே இருக்கும்

1.9 ECCE யின் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பு மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்துக்கு உள்ளது. இதன் மூலம் மழலையர் பள்ளியிலிருந்து ஆரம்பப்பள்ளி வரையுள்ள தொடர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கும், கல்வியின் அடித்தள அம்சங்களுக்கு உரிய கவனம் செலுத்துவதற்கும் உறுதுணையாக இருக்கும். ஆரம்பக்காலக் குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி பாடத்திட்டத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தல் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை (MHRD), பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு (WCD), நலவாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலன் (HFW) மற்றும் பழங்குடியினர் அலுவல் ஆகியன கூட்டாகச் சேர்ந்து மேற்கொள்ளும். ஆரம்பக்காலக் குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியை (ECCE) பள்ளிக் கல்வியில் சீராக ஒருங்கிணைப்பதற்குத் தொடர்ச்சியான வழிகாட்டுதலுக்காக ஒரு சிறப்புக் கூட்டுப் பணிக்குழு அமைக்கப்படும்.

2. அடிப்படை எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும் : கற்றலுக்குத் தேவையான அவசர மற்றும் அவசியமான முன்நிபந்தனைகள்.

2.1   வாசித்தல்எழுதுதல் மற்றும்  எண்களின் அடிப்படை  செயல்பாடுகளைச் செய்யும் திறன் பெறுதல் என்பது எதிர்காலப் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் கற்றலுக்கு அவசியமான அடிப்படையும்   தவிர்க்க முடியாததுமாகும். இருப்பினும் பல்வேறு அரசு  மற்றும் அரசு சாரா கணக்கெடுப்புகள் நாம் தற்போது கற்றல் நெருக்கடிக்குள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கின்றன; தற்சமயம் தொடக்க வகுப்புகளில் இருக்கும் ஐந்து கோடிக்கும் மேலான மாணாக்கர்களில்  பெரும்பகுதியானவர்கள் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை அடையாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதாவது, வாசிக்க மற்றும் பேசுவதைப் புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் இந்திய  எண்களில்  அடிப்படை கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்   கணக்குகளைச் செய்தல் ஆகிய திறன்களை அடைந்திருக்கவில்லை.

2.2. எனவே அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை  அனைத்துக் குழந்தைகளும் பெறுதல் என்பது   பல்வேறு முனைப்புகளுடன் மற்றும் தெளிவான குறிக்கோளுடன் குறுகிய காலத்தில் அடைய மிகவும் அவசரமான ஒரு தேசிய இயக்கமாக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது (ஒவ்வொரு மாணவனும் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை மூன்றாம் வகுப்பிற்குள் அடைவதை இணைத்துக் கொள்ளல்). கல்வி அமைப்பில் உச்சபட்ச முக்கியத்துவமாகத் தொடக்கப்பள்ளியில் 2025ல் அனைவரும் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை அடைதல். இந்தக் கொள்கையில் வரும் இதரப் பகுதிகள் மாணவர்களின் அடிப்படையான கற்றல் தேவையை (வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் அடிப்படை கணிதம்) அடைந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்குப் பொருத்தமானதாக இருக்கும். இதன் முடிவாக மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மூலமாக அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவிற்கான தேசிய இயக்கம் உருவாக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். அதன்படி தொடக்கப் பள்ளியில் அனைவருக்கும் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை 2025க்குள் அடைவதற்கான,   படிநிலை வாரியான இலக்குகளையும்  குறிக்கோள்களையும் அடையாளம் கண்டு மற்றும் அதன் முன்னேற்றத்தை நெருக்கமாகத் தடம் பின்பற்ற மற்றும் கண்காணிக்கச் செயல் வடிவத்தை அனைத்து மாநில/யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் உடனடியாக தயாரிக்கவேண்டும்.

2.3 முதலில் ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை விரைவாக நேரத்திற்குள் நிரப்புதல்,  குறிப்பாக வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகள் அல்லது  எழுத்தறிவின்மை அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள பகுதிகளில் உள்ளூர் ஆசிரியர்கள் அல்லது உள்ளூர் மொழியில் பரிச்சயம்  உள்ளவர்களைப் பணியமர்த்தச் சிறப்புக் கவனம் செலுத்தப்படும். ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் 30:1 க்கு கீழே ஒவ்வொரு  பள்ளி அளவிலும் இருப்பது உறுதி செய்யப்படும்; சமூக பொருளாதாரத்தில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளில் 25:1 க்கு குறைவான  ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் (PTR Pupil-Teacher Ratio) என இலக்கு வைக்கப்படும். அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை வழங்க ஆசிரியர்களுக்குத் தொடர் தொழில் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி, ஊக்கம் மற்றும் உறுதுணை அளிக்கப்படும்.

2.4 கலைத்திட்டத்தில் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவில் பொதுவாக வாசித்தல் ,எழுதுதல், பேசுதல் , எண் கணிதம் , கணிதச் சிந்தனை ஆகியவை, தொடக்க மற்றும் நடுநிலைக் கல்வி கலைத்திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் தொடர் வளர்ச்சி மற்றும் தகவமைப்பு    மதிப்பீடு என வலுவான வகைமுறையுடன்   தனித்தனியாக  கற்றலை உறுதி செய்யக் கவனம் அதிகப்படுத்தப்படும். குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தவும், ஆர்வமூட்டவும்  இந்தப் பாடங்களை உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு   தினமும் மற்றும் தொடர் நிகழ்வாகவும்  குறிப்பிட்ட மணி நேரங்கள்  ஆண்டு முழுவதும் அர்ப்பணிக்கப்படும்.2.5 தற்போது, அனைவருக்குமான ECCE கிடைக்கப் பெறாததால் முதல் வகுப்பின் முதல் சில வாரங்களிலேயே பெரும்பகுதியான குழந்தைகள் பின் தங்குகிறார்கள். எனவே எல்லா மாணவர்களும் பள்ளிக்கு  வருவதை உறுதி செய்ய எல்லா முதல்வகுப்புக் குழந்தைகளுக்கும் விளையாட்டு அடிப்படையிலான, மூன்று மாதகால ஆயத்தமாதல் பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்படும். இதற்கான  எழுத்துகள்மொழிகள்சொற்கள், வடிவங்கள் மற்றும் எண்கள்  ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சிப் புத்தகங்கள்  ஆசிரியர்கள்  மற்றும்   பெற்றோருடன் இணைந்து  NCERT மற்றும் SCERT ஆல் தயாரிக்கப்படும்.

2.6.  அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள (DIKSHA – Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) அடிப்படை எண்ணறிவு மற்றும் எழுத்தறிவிற்காக   மின்மய உட்கட்டமைப்பில்  உயர்வகை வளங்கள் கொண்ட தேசிய அளவிலான களஞ்சியம் உருவாக்கப்படும்.

2.7 தற்போதைய கற்றல் நெருக்கடி அளவீட்டில் அனைவருக்குமான  அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவு இயக்கத்தில் ஆசிரியர்களுக்குத் துணைபுரியும் அனைத்துச் சாத்தியமான கற்பித்தல் முறைகளும் கண்டுபிடிக்கப்படும். ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற சக மாணவர்கள் கற்றலானது கற்பவருக்கு மட்டுமல்லாது கற்பிப்பவருக்கும் சிறந்த அணுகுமுறையாக உள்ளது என உலகெங்கிலும் உள்ள ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே உரிய பாதுகாப்பு  அம்சங்களுடன் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களின் மேற்பார்வையில் சக மாணவர்  கற்பித்தலை தன்னார்வம் மற்றும் மகிழ்ச்சியான செயல்பாடாக மேற்கொள்ளலாம். கூடுதலாக இந்தப் பெரிய அளவிலான இயக்கத்தில் உள்ளூர் சமூகம் மற்றும் பிறரும் பயிற்சி பெற்ற தன்னார்வலர்களும் பங்கேற்க நடைமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்படும். சமூகத்தின் ஒவ்வொரு படித்த உறுப்பினரும் ஒரு மாணவர் அல்லது நபரை எவ்வாறு படிப்பது எனச் சொல்லிக் கொடுக்க ஒப்புக்கொள்வார் எனில் அது மிக விரைவாக நாட்டின் அமைப்பையே மாற்றிடும். இவ்வாறாக தேசிய அளவிலான அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவு இயக்கத்தை ஊக்குவிக்க  சக மாணவர் பயிற்றுவித்தல் மற்றும் தன்னார்வலர் செயல்பாடுகளோடு கற்பவர்களுக்குத் துணைபுரியும் இதர திட்டங்களை புதிய மாதிரிகளை உருவாக்க கருத்தில் கொள்ளலாம்

2.8. சுவாரஸ்யம் மற்றும் உத்வேகம் அளிக்கக் கூடிய நூல்கள்உள்ளூர் மற்றும் இந்திய மொழிகளில் உயர்வகை மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட  நூல்கள்  உட்பட எல்லா நிலைகளிலும்  நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டு பள்ளி மற்றும் பொது நூலகங்களில் கிடைக்கச் செய்யப்படும்வாசிக்கும் கலாச்சாரத்தை  கட்டமைக்க பொது மற்றும் பள்ளி நூலகங்கள் நாடெங்கிலும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். மின்னணு நூலகங்களும் நிறுவப்படும்.   பள்ளி நூலகங்கள், குறிப்பாக கிராமத்தில், பள்ளி  அல்லாத நேரங்களில் சமூகத்திற்கு சேவையாற்றும் வகையில் அமைக்கப்படும். மேலும், பரவலாக்கப்பட்ட வாசிப்பை வழங்கும் மற்றும்   ஊக்குவிக்கும் விதமாக நூல் சங்கம் சந்திப்பு, பொது மற்றும் பள்ளி  நூலகங்களில்   நடைபெறலாம். தேசிய நூல் ஊக்குவிக்கும் கொள்கை உருவாக்கப்படும். நிலம்சார்ந்த, மொழிகள், நிலைகள் மற்றும் வகைகளில் புத்தகங்கள் கிடைக்கும் தன்மை, அணுகல், தரம் மற்றும் வாசகர்களின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்த விரிவான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

2.9. ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு மற்றும்   உடல்நலமின்மையால் குழந்தைகள் உகந்த முறையில் கற்க இயலாது. எனவே சுகாதாரமான உணவு மற்றும்  பயிற்சி பெற்ற  சமூக சேவையாளர்கள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் சமூகத்தை பள்ளிக்கல்வியில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கான ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தை (மனநலன் உட்பட) அடைய முடியும்காலை வேளைகளில்  ஊட்டச்சத்து மிக்க காலை உணவு  அறிவாற்றலை தூண்டி கற்பதற்குத் தேவையான  பயனை அளிக்கிறது. மேலும் ஆராய்ச்சியின் வழியாக, அறிவுசார் திறனை அதிகமாகக் கோரும் பாடங்களைப் படிப்பதற்கு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த காலை உணவுக்கு பின்னான நேரம் மிகவும் ஆற்றல்மிக்கதாக இருப்பதாகக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எனவே, மதிய உணவுடன் எளிய ஆனால் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த காலை உணவை வழங்குவதின் மூலம் காலை வேளைகளில் பயன்பெறலாம். சூடான உணவைக் கொடுக்க முடியாத இடங்களில் எளிய  ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை ,உதாரணமாக வெல்லம் சேர்க்கப்பட்ட நிலக்கடலை / கொண்டைக்கடலை அல்லது உள்ளூர் பழங்களைக் கொடுக்கலாம். எல்லாப் பள்ளிக் குழந்தைகளும் முறையான சுகாதாரச் சோதனைகளை மேற்கொண்டு, குறிப்பாக 100% நோயெதிர்ப்புச் சக்தியைப் பெறுவது சுகாதார அட்டையின் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்

 

3. இடைநிற்றல் விகிதத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் அனைவருக்குமான கல்வியை  உறுதி செய்தல்

 

3.1  குழந்தைகள் பள்ளியில் சேர்க்கப்படுவது மற்றும் வருகை புரிவதை உறுதி செய்வது தான் பள்ளி முறையின் முதன்மையான குறிக்கோள்களில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். சர்வ ஷிக் ஷா அபியான் (தற்போது சமகர ஷிக் ஷா அபியான்) மற்றும் கல்வி உரிமைச் சட்டம் போன்ற முயற்சிகள் மூலம் ஆரம்பக் கல்வி சேர்க்கையில் இந்தியா கடந்த சில ஆண்டுகளாக குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறதுஇருப்பினும், பிந்தைய வகுப்புகளில் குழந்தைகளைப் பள்ளியில் தக்க வைப்பதில் சில கடுமையான சிக்கல்கள் இருப்பதாகத் தகவல்கள்  சுட்டிக்காட்டுகிறது. 6-8 வகுப்புகளுக்கான GER – மொத்த சேர்க்கை அளவீட்டை(Gross Enrollment ratio) 90.9% ஆகும், அதே நேரத்தில் 9-10 மற்றும் 11-12 வகுப்புகளுக்கானது முறையே 79.3% மற்றும் 56.5% மட்டுமே  – அதாவது 5 ஆம் வகுப்பு மற்றும்  8ஆம் வகுப்பிற்குப் பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களில் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தினர் இடைநிற்கின்றனர். 2017-18ஆம் ஆண்டில் NSSO வின் 75வது வீட்டுடைமைக் கணக்கெடுப்பின்படி, 6 முதல் 17 வயது வரை உள்ள பள்ளியை விட்டு விலகி உள்ள  குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 3.22 கோடி ஆகும்இந்தக் குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளிக்கல்வியின் எல்லைக்குள் விரைவில் கொண்டு வர முன்னுரிமையும் மேலும் மாணவர்கள் இடைநிற்றலைத் தடுக்கவும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் முன்பருவப் பள்ளி முதல் உயர்நிலைப் பள்ளிவரை 100% மொத்த மாணவர் சேர்க்கை இலக்கை அடைந்திட உயர் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். கல்வியில் அனைவரும் பங்கேற்பதை உறுதிப்படுத்தவும், நாட்டின் அனைத்துக் குழந்தைகளும் தரமான மற்றும் முழுமையான கல்வி பெற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தவும்  முன் பள்ளி முதல் 12 ஆம் வகுப்புவரை தொழில் கல்வி  வழங்குவதையும் உள்ளடக்கி ஒத்திசைவான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.

3.3 இரண்டாவதாக கற்றல்நிலையையும், மாணவர்களையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பதன் மூலம் () பள்ளியும்  சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக வருகை  புரிவதையும் () ஒருவேளை அவர்கள் பின் தங்கியோ, இடைநின்றோ இருப்பின் மீண்டும் பள்ளிக்குள் நுழையவும், மற்றவர்களுடன் இணைந்து பயிலவும், வாய்ப்புகள் பெறுவதையும், உறுதி செய்து அவர்களின் ஒருமித்த பங்கேற்பை அடைவது ஆகும். அடித்தள நிலை முதல் 12ம் வகுப்பு வரை 18 வயது வரையிலான அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் சமமான தரமான கல்வி வழங்கப் பொருத்தமான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். பள்ளி மற்றும் பள்ளித் தொகுதிகள் தொடர்புடைய ஆலோசகர்கள் அல்லது நன்கு பயிற்சி பெற்ற சமூக பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுடன் தொடர்ந்து வேலை புரிவதுடன், சமூகத்துடன் இணைந்து பயணித்து, அனைத்துப் பள்ளி வயதுக் குழந்தைகள் பள்ளியில் கற்பதை  உறுதி செய்வர். பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த சமூக சேவகர்கள், பொது சமூக அமைப்புகள் மற்றும் சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரத்துறை, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் மாற்றுத் திறனாளிகளை மேம்படுத்தும் அரசு சார்ந்த செயல்பாட்டாளர்களை மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள்  முக்கியமான பணிகளைச் செய்வதற்கு இணைக்க முடியும்

3.4  உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பங்கேற்பு உறுதியானவுடன் தரத்தை உறுதி செய்வதே மாணவர்களை (குறிப்பாக, பெண் குழந்தைகள் மற்றும் இதர சமூகபொருளாதார பின்தங்கிய மாணவர்கள்பள்ளிக்கு மீண்டும் வரவழைப்பதுடன் ஆர்வத்தை இழக்காமல் தக்க வைக்கவும் முக்கிய வழியாக இருக்கும். இதை மேலும் பயனுள்ளதாக்க, இடைநிற்றல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் உள்ளூர் மொழி அறிவுடன் கூடிய ஆசிரியரை நியமிக்க ஊக்கத்தொகை வழங்கும் முறையும், பாடத்திட்ட மாறுதலும் தேவை.

3.5  அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்றலை எளிதாக்குவதற்கு சமூக பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு (SEDGs -Socio-Economically Disadvantaged Groups) முக்கியத்துவம் அளிக்க முறைசார் மற்றும் முறைசாரா கல்வி முறைகள் எனப் பல வழிகளில் கற்றலை எளிதாக்கும் வகையில் பள்ளிக் கல்வியை விரிவாக்குவதும் அவசியம்பள்ளி செல்ல இயலா இந்திய இளைஞர்களின் கற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு திறந்த மற்றும் தொலைதூரக் கல்வி வழங்கும் தேசிய திறந்தவெளி பள்ளிக் கல்வி நிறுவனம் (NIOS) மற்றும் மாநில திறந்தவெளி பள்ளிகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, NIOS மற்றும் மாநில திறந்தவெளி பள்ளிகள் தற்போது வழங்கிக்கொண்டிருக்கும் பாடத்திற்கும் கூடுதலாகக் கீழ்க்காணும் பாடத்தினையும் வழங்கும். முறைசார் பள்ளியின் 3, 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்குச் சமமான A, B, மற்றும் C நிலைகள்; 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்குச் சமமான மேல்நிலைக் கல்வித் திட்டங்கள்; தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவுகள் மற்றும் திட்டங்கள்; வயது வந்தோர் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை செறிவூட்டல் திட்டங்கள்; ஏற்கனவே உள்ள SIOS வலுவூட்டவும் புதிதாக SIOS களை மேற்கண்ட  பரிந்துரைகளின் படி பிராந்திய மொழிகளில் விரிவுபடுத்தவும் மாநிலங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்

3.6  அரசு மற்றும் அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்கள் எளிதில் பள்ளிகளைக் கட்டிமாறுபட்ட சமுகம், கலாச்சாரம், நிலப்பரப்பு சார்ந்த மற்றும் மக்கள்தொகை  ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உள்ளூர் மாறுபாடுகளை ஊக்குவிக்க, மற்றும் கல்வியின் மாற்று மாதிரிகளை அனுமதிக்க, பள்ளிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள் குறைக்கப்படும். உள்ளீட்டிற்குக் குறைந்த முக்கியத்துவம் மற்றும் வெளியீட்டு ஆற்றலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது தேவையான கற்றல் விளைவுகளை வெளிக்கொணரும்உள்ளீடுகள் குறித்த விதிமுறைகள் இயல் 8 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல சில பகுதிகளுக்கானது. பள்ளிகளுக்கான பிற மாதிரிகள் பொதுத்தொண்டு நிறுவனங்களுடன் கூட்டாக  இயக்கப்படும்.

3.7 கற்றல் என்பது முழுமையான, ஒருங்கிணைந்த,மகிழ்வான,ஈடுபாட்டுடன் அமைவதாக இருக்க வேண்டும் கற்றலை மேம்படுத்துவதற்கான  முயற்சிகளில் தன்னார்வச் சமூகம் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்களைப் பள்ளிகளில் ஈடுபடுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்: ஒருவருக்கொருவர் கற்பித்துக்கொள்ளுதல்; இலக்கியம் கற்பித்தலில் கூடுதல் அமர்வுகளை நடத்துதல்; பயிற்றுநர்களுக்குப் பயிற்றுவித்தலில் ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல்; மாணவர்களுக்கு துறை ரீதியான வழி காட்டுதல்; இதற்காக ஆரோக்கியமான பழைய மாணவர்கள் உள்ளூர் சமூக உறுப்பினர்கள் போன்றவர்கள் தகுந்த முறையில் ஒன்றிணைக்கப் படுவார்கள். படித்த தன்னார்வலர்கள் ஓய்வு பெற்ற விஞ்ஞானிகள், அரசு மற்றும் பகுதி அரசு ஊழியர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் பயிற்றுநர்களின் தரவுத்தளம் இந்த நோக்கத்தை நிறைவு செய்ய உருவாக்கப்படும்

4. பள்ளிகளில் உள்ள பாடத்திட்டமும் கற்பித்தலும் : முழுமை வாய்ந்த, ஒருங்கிணைந்த, சுவாரஸ்யமான மற்றும் ஈடுபாட்டைத் தூண்டும் கற்றலாக இருத்தல்

பள்ளிப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் சார் அமைப்பை 5+3+3+4 என்ற வடிவ அடிப்படையில் மறு சீரமைப்பு செய்தல்

4.1. பள்ளிக்கல்வியின் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் முறையானது வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை உள்ளடக்கியதாக மற்றும் கற்போரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதாகவும், தொடர்புடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 ஆகிய பல்வேறு நிலைகளின் வரிசைப்படி மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். எனவே இம்மறுகட்டமைப்பு வடிவமானது 5+3+3+4 என்ற வடிவில், அடித்தள கட்டத்தை உள்ளடக்கியது (இரண்டு பகுதிகளாக, அதாவது அங்கன்வாடியின் 3 ஆண்டுகள் / முன்பள்ளி + 2 ஆம் வகுப்புகளில் ஆரம்பப் பள்ளியில் 2 ஆண்டுகள்; இரண்டுமே ஒன்றாக 3-8 வயதுடையவர்கள்), துவக்க நிலை (தரங்கள் 3-5, 8-11 வயதுடையவர்கள்), நடுத்தர நிலை (6-8 தரங்கள், 11-14 வயதுடையவர்கள்), மற்றும் இரண்டாம் நிலை (9-12 தரங்கள் இரண்டு கட்டங்களாக 9 மற்றும் 10 என முதல் கட்டங்களில் மற்றும் இரண்டாவது 11 மற்றும் 12, 14-18 வயது ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது).

 

4.2 அடித்தளநிலை ஐந்து ஆண்டுகள் நெகிழ்வான, பன்னிலை, நாடகம் / செயல்பாடு சார்ந்த கற்றல் மற்றும் பத்தி 1.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி ECCE இன் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். அடித்தளக்கட்டத்தில் நாடகம், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயல்பாடு சார்ந்த கல்வி மற்றும் பாடத்திட்டப் பணி குறித்த மூன்று ஆண்டு காலக் கல்விக் கட்டமைப்பைத் துவக்க நிலை உள்ளடக்கும். இது சில எளிய உரைப் புத்தகங்களையும், மேலும் முறையான அம்சங்களையும் இணைக்கும் வாசிப்பு, எழுதுவது, பேசுவது, உடற்கல்வி, கலை, மொழிகள், அறிவியல் மற்றும் கணிதம் உள்ளிட்ட பாடங்களில் உறுதியான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்காக ஊடாடும் வகுப்பறைக் கற்றல் ஊக்குவிக்கப்படும்.. மத்திய நிலை மூன்று ஆண்டு காலக் கல்வியை உள்ளடக்கியது, இது தனித்தனிப் பாட ஆசிரியர்களின் அறிமுகத்துடன் ஆயத்தக் கட்டத்தின் கல்வி மற்றும் பாடத்திட்ட பாணியை உருவாக்குகிறது. அறிவியல், கணிதம், கலை, சமூக அறிவியல், மானுடவியல் போன்ற ஒவ்வொரு பாடங்களிலும் மிகவும் சுருக்கமான கருத்துகளைப் பற்றிய கற்றல் மற்றும் கலந்துரையாடல் ஊக்குவிக்கப்படும். இரண்டாம் நிலை  நான்கு ஆண்டு பன்முக ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது, நடுத்தரக் கட்டத்தின் பாடம் சார்ந்த கல்வி மற்றும் பாடத்திட்டப் பாணியை அதிகத் திறனாய்வு சிந்தனையோடும், வாழ்க்கை விருப்பங்களில் அதிகக் கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் மாணவரே பாடங்களைத் தேர்வு செய்யும் முறைகளையும் கொண்டிருக்கும். குறிப்பாக மாணவர்கள் 10 ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு வெளியேறுவதற்கும், அடுத்த கட்டத்தில் மீண்டும் நுழைவதற்கும் 11-12 ஆம் வகுப்புகளில் தொழிற்கல்வி அல்லது வேறு ஏதேனும் படிப்புகளைத் தொடர விருப்பம் இருக்கும். மேலும் மாணவர்கள் விரும்பினால் கூடுதல் சிறப்புப் பள்ளிகளிலும் சேரலாம்

4.3 மேலே கூறப்பட்ட நிலைகள் யாவும் குழந்தைகளின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில், மாணவர்களுக்குப் பாடத்திட்ட மற்றும் கற்பித்தல் அமைப்பு முறையை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் தேசிய மற்றும் மாநில பாடத்திட்டங்கள், கற்றல்கற்பித்தல்  உத்திகள் போன்றவை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும், ஆனால் அதற்கேற்ப உள்ட்டமைப்பு வசதிகளை மாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

கற்பவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சி

4.4. அனைத்து நிலைகளிலும் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய ஒட்டுமொத்த உந்துதல் கல்வி முறையை உண்மையான புரிதலை நோக்கி நகர்த்துவதையும் கற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதைக் கற்றுக்கொள்வதையும்மற்றும் இன்று பெரும்பாலும் காணப்படுவது போல சொற்பொழிவு முறையில் கற்கும் கலாச்சாரத்திலிருந்து விலகிச் செல்வதாகும். கல்வியின் நோக்கம் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, ஒட்டு மொத்த குணநலன்களை வளர்ப்பதும், 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முக்கிய திறன்களைக் கொண்ட முழுமையான மனிதர்களை உருவாக்குவதும் ஆகும். இறுதியில், அறிவு என்பது ஒரு ஆழமான புதையல் மற்றும் கல்வி ஏற்கனவே ஒரு தனிநபருக்குள் இருக்கும் முழுமையை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த முக்கியமான குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பிதத்தின் அனைத்து அம்சங்களும் மறுசீரமைக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும். துவக்கப்பள்ளி முதல் உயர்கல்வி வரை கற்றலின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பதற்காக களங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட திறன்கள் மற்றும் மதிப்புகள் அடையாளம் காணப்படும். கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் செயல்முறைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் இந்தத் திறன்களும் மதிப்புகளும் ஊக்கமளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக பாடத்திட்டக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வழிமுறைகள் உருவாக்கப்படும். இந்தத் தேவையான திறன் தொகுப்புகளை  என்.சி..ஆர்.டி(NCERT) அடையாளம் காணும், மேலும் குழந்தைப் பருவ மற்றும் பள்ளிக் கல்விக்கான தேசியப் பாடத்திட்ட  கட்டமைப்பில் அவற்றின் பரிவர்த்தனைக்கான வழிமுறைகளையும் உள்ளடக்கும்.

 பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கத்தைக் குறைப்பதின் மூலம் அத்தியாவசிய கற்றலையும் திறனாய்வு சிந்தனையையும் மேம்படுத்துதல்:

 4.5. அதிமுழுமையான, விசாரித்து, கண்டறிந்து, கலந்துரையாடி, பகுப்பாய்ந்து கற்றலுக்கு அடித்தளம் மற்றும் திறனாய்வுச் சிந்தனைக்கு இடமளிக்கும்  பொருட்டு  ஒவ்வொரு பாடத்திலும் அத்தியாவசியங்களுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்ட உள்ளடக்கம் குறைக்கப்படும். அத்தியாவசிய உள்ளடக்கங்கள் என்பவை முக்கிய கருத்துக்கள், அம்சங்கள், பயன்பாடுகள் மற்றும் பிரச்சனையைத் தீர்த்தல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். கற்றல் கற்பித்தல் என்பது அதிக உரையாடல்களுடன் அமைக்கப்படும்; கேள்வி கேட்பது ஊக்குவிக்கப்படும்; மாணவர்களுக்கு ஆழ்ந்த  அனுபவக் கற்றலை வழங்கும் வகையில் வகுப்பறை அமர்வுகள் என்பவை எப்பொழுதும் அதிகக் குதூகலம், படைப்பாற்றல், கூட்டுமுயற்சி, ஆய்வு செயல்பாடுகளுடன் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

 

அனுபவத்தின் வழிக் கற்றல்

4.6. அனைத்து நிலைகளிலும்  செய்முறைப் பயிற்சியின் மூலம் கற்றல், கலை மற்றும் விளையாட்டு ஒருங்கிணைந்த கல்வி, கதைகூறல் மூலம் கற்பித்தல், பல்வேறு பாடங்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் ஆய்வு ஆகியன உள்ளடக்கிய அனுபவக் கல்வி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். கற்றல் பயன்களை எட்டுதலில் ஏற்படும் இடைவெளிகளை நிரப்ப, வகுப்பறை நடவடிக்கைத் திறன் அடிப்படையிலான  கற்றல் மற்றும் கல்வியாக மாற்றப்படும். மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் (கற்றலுக்காக, கற்றல், கற்றலாக மதிப்பீடும் உள்ளடங்கியது) ஒரு வகுப்பின் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் கற்றல் விளைவுகள், செயல் தகுதி, மனச் சமநிலை ஆகியவற்றுடன் சீரமைக்கப்படும்.

4.7. கலையின் ஒருங்கிணைப்பு என்பது பாடங்களின் கருத்துக்களைக் கற்க, கலை மற்றும் கலாசாரத்தின் பல்வேறு வடிவங்களையும், அணுகுமுறைகளையும் பயன்படுத்தும் கலவையானபாடத்திட்டக் கற்பித்தல் அணுகுமுறை ஆகும். ஒவ்வொரு மட்டத்திலும், அனுபவக்கல்வியின் உந்துதலின் ஒரு பகுதியாக, கலைஒருங்கிணைவு கல்வி என்பது மகிழ்வான வகுப்பறை உருவாக்கத்திற்கு மட்டுமன்றி, இந்தியக் கலை மற்றும் கலாசாரத்தை கற்றல் கற்பித்தல் நடைமுறையில் ஒருங்கிணைத்து ஈர்த்துக்கொள்வதும் ஆகும். இப்படியான கலை ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையானது கல்வி மற்றும் கலாசாரத் தொடர்புகளைப் பலப்படுத்த உதவும்.

4.8. விளையாட்டு ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்பது மற்றொரு கலவைப் பாடத்திட்டக் கற்பித்தல் அணுகுமுறை ஆகும். உள்நாட்டு விளையாட்டுகள் போன்றவை உள்ளடக்கிய உடல் செயல்பாடுகள் ஒத்துழைப்பு, சுயமுன்முயற்சி, சுயக்கட்டுப்பாடு, சுயச்சிந்தனை, குழுவேலைகள், பொறுப்பு,  நற்குடிமக்கள் போன்ற திறன்களை வளர்க்க உதவும் கற்பித்தல் பயிற்சிகளுக்கு இந்த அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. உடலுறுதி பெறுவதை நீண்டகால மனப்பான்மையாகவும், ‘ஃபிட் இந்தியா’ இயக்கத்தில் (Fit India Movement)  வழங்கப்படும் உடல் உறுதிப் படிநிலைகள் தொடர்புடைய வாழ்க்கைத் திறன்களுடன் அடையவும் விளையாட்டு ஒருங்கிணைந்த கல்வி வகுப்பறை நடவடிக்கையில் மேற்கொள்ளப்படும். கல்வியில் விளையாட்டை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் உடல் மற்றும் உளநலனுடன் அறிவாற்றல் திறனையும் மேம்படுத்துவதோடு முழுமையான வளர்ச்சியும் தருவதாக அறியப்பட்டுக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

பாடப்பிரிவு தேர்வின் நெகிழ்வுத்தன்மையின் மூலம் மாணவர்களை மேம்படுத்துதல்

4.9. மாணவர்களுக்கு படிப்பிற்கான பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை வழங்கப்படும், குறிப்பாக மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் உடற்கல்வி, கலை மற்றும் கைத்தொழில், தொழிற்திறன்கள் போன்றவை படிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை திட்டங்களை அவர்களே வடிவமைத்துக் கொள்ளும் வகையில் வழங்கப்படும். முழுமையான வளர்ச்சி மற்றும் ஆண்டுதோறும் பாடங்கள் மற்றும் படிப்புகளின் பரவலான தேர்வு இடைநிலைப் பள்ளிக் கல்வியின் புதிய தனித்துவமான அம்சமாக இருக்கும்.. கலை, மானுடவியல், அறிவியல், தொழில் மற்றும் கல்வி ஆகிய  பாடங்களுக்குள் பாடத்திட்டம், பாடத்திட்டம் சாராத செயல்பாடுகள், பாட இணை செயல்பாடுகள் எனப் பெரிய அளவிலான வேறுபாடுகள் இருக்காது. ஒவ்வொரு வயதிலும் எது ஆர்வமும் பயனும் தரக்கூடியது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு அறிவியல், வாழ்வியல், கணிதம் ஆகிய பாடங்களுடன் உடற்கல்வி,  கலை, கைத்தொழில் மற்றும் தொழில் திறன் பாடங்களும் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.

‌4.10. பலதரப்பட்ட பாட அனுபவங்களையும், நெகிழ்வுத்தன்மையும் உள்ளமைக்கும் பொருட்டு பள்ளிக்கல்வியின் நான்கு நிலைகளும் ஒன்றுவிட்டு ஒரு நாட்களில் கற்பிக்கப்படும். பாடப்பிரிவுகளின் வேறுபட்ட பகுதிகளில், எவையெல்லாம்  சாத்தியமாகுமோ  அவற்றையெல்லாம் பருவமுறை அல்லது  குறுகிய தொகுதிகளை உள்ளடக்கும் வகையில்  வேற்று முறைகளும் உருவாக்கப்படும். கலை, அறிவியல், மானுடவியல், மொழிகள், விளையாட்டு மற்றும் தொழில்சார் பாடங்கள் உட்பட பரந்த அளவிலான பாடங்களை அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் வெளிப்பாடு  ஆகியவற்றின் ரசிக்கத்தக்க நோக்கங்களை அடைவதற்கு மாநிலங்கள் புதுமையான வழிமுறைகளைக் காணலாம்.

பன்மொழி வழக்கும் மொழித்திறனும்

4.11 சிறு குழந்தைகள் தங்கள் வீட்டு மொழி / தாய்மொழியில் குறிப்பிடத்தக்க கருத்துக்களை மிக விரைவாகக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பது நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. வீட்டு மொழி பொதுவாகத் தாய்மொழி அல்லது உள்ளூர் சமூகங்களால் பேசப்படும் அதே மொழியாகத்தான் இருக்கும். இருப்பினும், பல மொழி பேசும் குடும்பங்களில் சில சமயங்களில், பிற குடும்ப உறுப்பினர்களால் பேசப்படும் வீட்டு மொழி, சில சமயங்களில் தாய்மொழி அல்லது உள்ளூர் மொழியிலிருந்து வேறுபடலாம். சாத்தியமான இடங்களில், குறைந்தபட்சம் 5 ஆம் வகுப்பு வரை, வாய்ப்பு இருந்தால் 8 ஆம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு அப்பால் கற்பிக்கும் மொழி வீட்டு மொழி / தாய்மொழி / உள்ளூர் மொழி / பிராந்திய மொழியாக இருக்கலாம். அதன்பிறகு, வீட்டு / உள்ளூர் மொழி சாத்தியமான இடங்களில் மொழிப் பாடமாகத் தொடர்ந்து கற்பிக்கப்படலாம். இந்த முறை அரசு மற்றும் தனியார்ப் பள்ளிகள் இரண்டிலும் கடைப்பிடிக்கப்படும். அறிவியல் உட்பட அனைத்துப் பாடத்திற்கும் உயர்தரப் புத்தகங்கள் வீட்டு மொழியில்/ தாய்மொழியில் கிடைக்கும். குழந்தை பேசும் மொழிக்கும் கற்பித்தல் முறைக்கும் இடையில் இருக்கும் இடைவெளிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய அனைத்து முயற்சிகளும் விரைவாக மேற்கொள்ளப்படும். வீட்டு மொழி/தாய்மொழியில் புத்தகங்கள் படிப்பு சாதனங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இடையில் பரிமாற்றத்திற்கான மொழியாக வீட்டு மொழி/தாய்மொழி பயன்படுத்தப்படும். மாணவர்களின் வீட்டு மொழிக்கும் கற்பித்தல் மொழிக்கும் வேறுபாடு இருக்கும் பட்சத்தில் ஆசிரியர்கள் இருமொழி கற்பித்தல் முறை மற்றும் கற்பித்தல் கற்றுக்கொள்ளுதல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப் படுவார்கள். அனைத்து மொழிகளும் உயர்தரத்தில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்பிக்கப்படும். ஒரு மொழி கற்பிக்கப்படுவதற்கும் நன்றாகக் கற்கப்படுவதற்கும் அது கற்பித்தல் மொழியாக இருக்க வேண்டும் என அவசியமில்லை. 

4.12 ஆய்வு முடிவுகள் நமக்குத் தெளிவாகக் காண்பிப்பது என்னவென்றால் குழந்தைகள் 2 முதல் 8 வயது வரை மொழிகளை மிக விரைவாக கற்றுக் கொள்கிறார்கள். ஆகவே பன்மொழித் தன்மை இளம் மாணவர்கள் மத்தியில் சிறந்த அறிவாற்றல் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, அடித்தள நிலையிலிருந்துதொடங்கி குழந்தைகளுக்கு வெவ்வேறு மொழிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் (ஆனால் தாய்மொழிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் இருக்கும்), அனைத்து மொழிகளும் சுவாரஸ்யமான மற்றும் கலந்துரையாடும் பாணியில் கற்பிக்கப்படும், நிறையக் கலந்துரையாடல்கள் உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்கும், துவக்க காலங்களில் தாய்மொழியில் ஆரம்ப வாசிப்பு மற்றும் எழுதுதல் இருக்கும். மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து அதற்கு மேல் பிறமொழிகளில் எழுதுதல் மற்றும் வாசித்தல் திறன்கள் வளர்க்கப்படும். நாடு முழுவதும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால்  பிராந்திய மொழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை நியமிக்க அதீத முயற்சிகள் மற்றும் முதலீடுகள் செய்யப்படும், குறிப்பாக இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் எட்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து மொழிகளுக்கும் இது பொருந்தும்மாநிலங்கள் குறிப்பாக இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாநிலங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அதிக எண்ணிக்கையில் ஆசிரியர்களை நியமிக்க, அந்தந்த மாநிலங்களில் மும்மொழிக் கொள்கையைப் பூர்த்திசெய்ய இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களில் நுழையலாம், அதுமட்டுமில்லாமல் இந்திய மொழிகளை நாடு முழுவதும் கற்றுக் கொள்வதற்காக ஊக்குவிக்கலாம். பலதரப்பட்ட மொழிகளை கற்பிக்கவும் கற்றுக் கொள்வதற்கும, மொழி கற்றலைப் பிரபலமடையச் செய்வதற்கும் தனித்துவமான தொழில்நுட்பங்கள் உருவாக்கப்படும்.

4.13. மும்மொழிக் கொள்கையைச் செயல்படுத்துவது தொடரும். அரசியலமைப்பு, மக்கள், மண்டலம், கூட்டரசு இவற்றின் விருப்பம் மற்றும் பன்மொழிக் கற்றலின் அவசியம், தேசிய ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு மும்மொழிக் கொள்கை செயல்படுத்துவது தொடரும். எனினும் மும்மொழிக் கொள்கையைச் செயல்படுத்துவதில் மிகுந்த நெகிழ்வுத் தன்மை கடைப்பிடிக்கப்படும். எந்த ஒரு மொழியும் மாநிலத்தின் மேல் திணிக்கப்படாது. மும்மொழி கற்றல் என்பது மாநிலம், மண்டலம் மற்றும் குழந்தைகளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மொழிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். எனினும், மூன்றில் இரண்டு மொழி இந்திய மொழியாக இருத்தல் நல்லது. குறிப்பாக, மாணவர்கள் தான் கற்கும் மொழியில் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட மொழிகளை மாற்றிக்கொள்ள நினைக்கும் பட்சத்தில் 6ஆம் அல்லது 7ஆம் வகுப்பில் மாற்றிக்கொள்ளலாம். மேல்நிலைப்பள்ளிக் கல்வியை முடிக்கும் முன் மூன்று மொழிகளிலும் (ஏதேனும் ஒரு இந்திய மொழியில் இலக்கியம்) அடிப்படை செயல்முறையில் தேர்ச்சி பெறுதல் அவசியம்.

4.14. அறிவியல் மற்றும் கணிதப் பாடங்களைப்பற்றி மாணவர்கள் தம் தாய்மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் சிந்திப்பதற்கும் பேசுவதற்கு ஏதுவாக இருமொழிகளிலமைந்த (bilingual) உயர்தரப் பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கற்றல்கற்பித்தல் உபகரணங்கள் தயாரிப்பில் எல்லா முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும்.

4.15. உலகம் முழுவதிலும் பல வளர்ந்த நாடுகள் நிரூபித்திருப்பது போல, ஒருவர் தமது சொந்த மொழியில், கலாச்சாரத்தில், பாரம்பரியத்தில் நன்கு கல்வி கற்றவராக இருப்பதென்பது கல்விசார்ந்த, சமூக, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்திற்கு அதிக பயனளிப்பதாக உள்ளது மாறாகத் தடையாக இருப்பதில்லை. இந்திய மொழிகளனைத்தும் செழுமையானதும், அறிவியல் பூர்வமானதும், அழகியல் நிறைந்ததும், அதிகமாகப் பேசப்படுபவையாகவும் உள்ளன. மேலும், மிகவும் அதிக எண்ணிக்கையிலான தொன்மையான மற்றும் நவீன இலக்கியங்கள் (செய்யுள் மற்றும் உரைநடை), திரைப்படங்கள், இசை உள்ளிட்டவை இயற்றப்பட்ட மொழிகளாக உள்ள இம்மொழிகள் இந்தியாவின் தேசிய அடையாளத்தையும், செழிப்பையும் அமைத்திட உதவுகின்றன. அனைத்து இளம் இந்தியர்களும் கலாச்சாரச் செறிவிற்கும் மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கும் நோக்கத்தில் தங்கள் நாட்டின் செழுமை நிறைந்ததும், பரந்த எண்ணிக்கையிலமைந்ததுமான மொழிகள் மற்றும் அவற்றின் இலக்கியங்கள் கொண்டுள்ள பொக்கிஷங்களை அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

4.16 எனவே நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியும், சில நேரங்களில் 6-8 ஆம் வகுப்புக்களில்ஒரே இந்தியா வளமான இந்தியாஎன்னும் முன்னெடுப்பின் கீழ் ஒரு   உற்சாகமூட்டும் செயல் வழிக் கற்றல் திட்டம் அல்லது செயல்பாட்டுப் பாடத்தில் (project / activity) பங்கெடுப்பர். இந்தச்  நடைமுறை பாடத்திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவின் பெரும்பான்மையான முக்கிய மொழிகளுக்கிடையேயான குறிப்பிடத்தக்க / பிரமிக்கத்தக்க (Remarkable) ஒற்றுமையைப் பற்றிக் கற்றுக் கொள்வார்கள்.

உதாரணத்திற்கு ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு, அறிவியல் பூர்வமாக, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எழுத்துக்கள், வார்த்தைகளின் மூலம் (origin/Source) சமஸ்கிருதம் அல்லது இதரச் செவ்வியல் (Classical) மொழிகளில் ஒன்றாயிருத்தல் (Same Source), ஒரு மொழியின் மீதான மற்றொரு மொழியின் தாக்கம்/ (rich inter-influence)  மிக அழுத்தமான நேர்மறை பாதிப்புகள் / ஆழமான தாக்கம்  (rich  influence) மற்றும் வேறுபாடுகள் போன்றவற்றை இந்தச் செயல்வழிக் கற்றல் முன்னெடுப்பின் மூலம் கற்பர். மேலும் எந்தப் பகுதியில் என்ன மொழி பேசப்படுகிறது என்பதையும் பழங்குடி மக்கள் பேசக்கூடிய மொழிகளின் தன்மை, அவற்றின் கட்டமைப்பு, இந்தியாவின் அனைத்து முக்கிய மொழிகளின், மக்களால் வழக்கமாகப் பேச்சு மொழியில் பயன்படுத்தப்படக் கூடிய சொற்றொடர்கள் மற்றும் வாக்கியங்களோடு அந்த ஒவ்வொரு மொழியின் உன்னதமான மனித மனங்களை மேம்படுத்தக் கூடிய இலக்கியத்தின் ஒரு சிறுபகுதியையும்  (தேவைப்பட்டால் மொழிபெயர்ப்புகளின் மூலம்) நமது மாணவ மாணவியர் கற்பர். இப்படிப்பட்டதொரு  செயல்வழிக் கற்றல் நமது மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் கலாச்சாரப் பாரம்பரியத்தையும், பன்முகத்தன்மையையும், இந்தியாவின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் தத்துவத்தைப் புரியவைப்பதோடு, வாழ்க்கை முழுவதும் நாட்டின் எப்பகுதியிலிருக்கும் இந்தியரோடும் முதல் முறை சந்திக்கும் பொழுது எந்த விதத் தயக்கமுமின்றி உரையாடலைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான பயிற்சியையும் அளிக்கும். இந்தச் செயல்வழிக் கற்றல் மாணவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டக்கூடிய ஒரு பாடமாக மட்டுமே இருக்கும். இந்தப் பாடத் திட்டம் எந்த ஒரு முறையிலும் மதிப்பிடப்படாத, தேர்வு பாடத் திட்டத்தின் கீழ் வராத ஒரு செயல் திட்டம்.

4.17 இந்தியச் செவ்வியல் / செம்மொழிகளின் முக்கியத்துவம், தொடர்பு மற்றும் அழகியல் போன்ற காரணிகள் புறந்தள்ளப் பட்டுவிடக் கூடாது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது வரைவில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளதும் மற்றுமொரு முக்கியமான நவீன மொழியுமான சமஸ்கிருதம், ஒன்றுகூட்டப்பட்ட கிரேக்க மற்றும் லத்தீன் மொழிகளின் இலக்கியங்களைக்  காட்டிலும் செறிவு மிக்கதாகவும், கணிதம், தத்துவம், இலக்கணம், இசை, அரசியல், மருத்துவம், கட்டிடக் கலை, உலோகவியல், நாடகம், கவிதை, கதை சொல்லல் மற்றும் பிற (சமஸ்கிருத ஞான மரபு என்றறியப்பட்ட) ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல்வேறு மதங்களைச் சார்ந்தவர்களாலும், மதச் சார்பற்றவர்களாலும், வாழ்வின் பலதரப்பட்ட சமூகப்  பொருளாதார மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளைச் சார்ந்த எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்ட ஏராளமான செல்வங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. எனவே சமஸ்கிருதம், மும்மொழிப் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு மொழியாகப் பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தின் எல்லா நிலைகளிலும், கல்லூரிகளிலும் ஒரு முக்கியமான வளமூட்டக் கூடிய விருப்பப் பாடமாக வழங்கப்படும்இந்த மொழிச் சுவையுடனும், அனுபவப்  பூர்வமாகவும் மட்டுமல்லாமல் தற்காலத்திற்குப் பொருந்தும் வகையில் சமஸ்கிருத ஞான மரபுகளின் வழியில் முக்கியமாக ஒலிப்பு மற்றும் உச்சரிப்பு முறைகளின் மூலமாகக் கற்பிக்கப்படும். ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலை சமஸ்கிருதப் பாடப் புத்தகங்கள் எளிய தரமான சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டு, மாணவர்கள் உண்மையிலேயே அனுபவித்துக் கற்கும் வண்ணம் சமஸ்க்ரித மொழியின் மூலமே கற்பிக்கப்படும்

4.18  இந்தியாவின் மற்ற செவ்வியல் / செம்மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் ஒரியாவிலும் மிகச் சிறந்த இலக்கியப் படைப்புகள் உள்ளன. இவற்றோடு பாலி, பாரசீகம், மற்றும் பிராகிருதம் போன்ற தொன்மையான மொழிகளின் இலக்கியங்களும் கூட அவற்றின் சிறப்பிற்காகவும், இனிமையான வாசிப்பனுபவத்திற்காகவும் வருங்காலத் தலைமுறையின் மேம்பாட்டிற்காகவும் பாதுகாக்கப் படவேண்டும். இந்தியா ஒரு முற்றிலும் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருமாறிக்கொண்டிருப்பதால் அடுத்த தலைமுறையினர் ஒரு பரந்துபட்ட மற்றும் அழகிய செவ்வியல் இலக்கியங்களைக் கற்கவும் அவற்றால் மேம்படவும் விரும்புவர்சமஸ்கிருதத்தோடு இந்தியாவின் செவ்வியல் இலக்கியங்களைக் கொண்டுள்ள இதர மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட, மலையாளம் ஒரிய, பாலி, பாரசீக மற்றும் பிராகிருத மொழிப்பாடங்களும் பரவலாக நிறையப் பள்ளிகளில் விருப்பப்பாடங்களாக இணைய வழியில் வழங்கப்படுவதற்குண்டான சாத்தியங்கள் உருவாக்கப்படும்இந்தப் புதுமையான பரீட்சார்த்த முயற்சிகள் இந்த மொழிகள் உயிர்ப்புடனும், துடிப்புடனும் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இதே போன்ற முயற்சிகள் சிறந்த வளமான பேச்சு மற்றும் எழுத்திலக்கியங்களையும், கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் ஞான மரபுகளை உள்ளடக்கிய பிற மொழிகளைப் பாதுகாக்கவும் எடுக்கப்படும்

4.19 குழந்தைகளின் மேம்பாட்டிற்காகவும், இந்த வளமான மொழிகளும் அவற்றின் கலைப் பொக்கிஷங்களும் பாதுகாக்கப் படவேண்டும் என்பதற்காகவும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார்ப் பள்ளிகளிலும் மாணவர்களுக்குக் குறைந்தது இரண்டு வருடங்களுக்காவது இந்தியாவின் ஏதாவது ஒரு செவ்வியல் மொழியையும் அதனோடு தொடர்புடைய இலக்கியத்தையும் பரீட்சார்த்த மற்றும் புதுமையான முறைகளில் தொழில்  நுட்ப உத்திகளையும் புகுத்தி 6 – 12 வகுப்புகளில்  இடைநிலைப் பள்ளியிலிருந்து, மேல்நிலைப் பள்ளி அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் கற்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன

4.20 மிகச்சிறந்த இந்திய மொழிப்  பாடத் திட்டங்களோடு ஆங்கிலம் மற்றும் அயல் நாட்டு மொழிகளான கொரியா, ஜப்பானிய. ஸ்பானிய, போர்ச்சுக்கீசியர் மற்றும் ரஷ்ய மொழிகளும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்படும். இது மாணவர்களுக்கு  உலகின் பிற கலாச்சாரங்களை பற்றிக் கற்றுக் கொண்டு தங்களது உலக அறிவையும், உலக நாடுகளுக்குப் புலம் பெயரும்  திறன்களையும் அவரவர் விருப்பத்திற்கும் , குறிக்கோள்களுக்கும்  ஏற்ப  மேம்படுத்திக் கொள்ளப்பயன்படும்.

4.21 அனைத்து மொழிகளைப் பயிற்றுவித்தல், மொழிகளின் கலாச்சாரக் கூறுகளோடு (திரைப்படம், நாடகம், கதை சொல்லல், கவிதை மற்றும் இசை போன்றவற்றையும் அவற்றோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பாடங்களையும், உண்மையான வாழ்வனுபவங்களையும்) ஒன்றிணைக்கப்பட்டும் விளையாட்டுப் பூர்வமாக (gamification and apps), மாற்றப்பட்டும், செயலிகள் மூலமாகவும் புதுமையான பரீட்சார்த்த முறையில் மேம்படுத்தப்படும்

4.22 இந்தியச் சைகை மொழி (ISL – Indian  Sign  Language) நாடு முழுமைக்கும் ஒரே மாதிரியாக வரையறுக்கப்பட்டுக் கேட்கும் திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்கான தேசிய மற்றும் மாநில பாடத் திட்டங்களுக்குத் தேவையான உபகரணங்கள் (materials) உருவாக்கப் படும். எங்கு முடியுமோ, எங்கெல்லாம் தேவையிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் பிராந்தியச் சைகை மொழிகள் (Local Sign Language) மதிக்கப் படவும், கற்றுக் கொடுக்கப் படவும் வேண்டும்.அத்தியாவசியப் பாடங்கள், திறன்கள் மற்றும் திறன்களின் பாடத்திட்ட ஒருங்கிணைப்பு

4.23 மாணவர்களுக்குத் தங்களுடைய விருப்பப் பாடத்தைத் தேர்வு செய்வதில் பெரும் வாய்ப்புகளும் இலகுத் தன்மையும் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்ற போதிலும் இன்றைய வேகமாக மாறிவரும் உலகத்தில் நல்ல, வெற்றிகரமான, புதுமையான முயற்சிகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய, மாற்றங்களுக்கேற்பத் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய, உற்பத்தித் திறன் மிகுந்த மனிதர்களாகத் தங்களை வளர்த்தெடுத்துக் கொள்வதற்கு சில முக்கிய பாடங்களையும், திறன்களையும், மற்றும் திறமைகளையும் / தகுதிகளையும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மொழித்திறன்களோடு சேர்த்துப் பின்வரும் திறன்களையும் மாணவர்கள் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். அறிவியல் நுட்பமும் (Scientific Temper ) சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிந்தனையையும் கற்பனைத் திறன், புத்துருவாக்கம் (Innovativeness), அழகியல், கலை, வாய்மொழி மற்றும் எழுத்து மொழித் தொடர்புத் திறன்கள், உடல் நலம் மற்றும் ஊட்டச் சத்து, உடற்கல்வி, உடற்பயிற்சி, உடல்நலம் மற்றும் விளையாட்டு, கூட்டு முயற்சி மற்றும் குழுமுயற்சித் திறன்கள், சிக்கல்களைத் தீர்த்தல் மற்றும் தர்க்க ரீதியான பகுத்தறிவு, அறவழியிலான மற்றும் தார்மீகத்தின் அடிப்படையிலான பகுத்தறிவு, மனித மற்றும் அரசியலமைப்பு விழுமியங்கள் பற்றிய அறிவுப் பயிற்சியும், தொழில் அனுபவம் மற்றும் திறன்கள்,  எண்முறைக் கல்வியறிவு (டிஜிட்டல்), குறியீட்டுத் திறன் (கோடிங் ஸ்கில்ஸ்), கணக்கீட்டுச் சிந்தனைத் திறன் (computational Thinking Skills ), பாலின உணர்திறன் (Gender  Sensitivity ), தார்மீகக் கடமைகள், குடிமகனுக்குரிய திறன்களும், விழுமியங்களும், இந்தியாவைப் பற்றிய அறிவு, நீர் மற்றும் பிற ஆதாரங்களைச் சேமிப்பது உள்ளிட்ட சுற்றுப் புறச் சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வு, சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம், சமகாலத்திய விவகாரங்கள்நிகழ்வுகள், உள்ளூர், மாநில, தேசிய மற்றும் உலகளாவிய மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகள் பற்றிய அறிவு.

4.24 தகுந்த நேரங்களில் எல்லா நிலைகளிலும் பயிலும் மாணவர்களின் பல்வேறுபட்ட திறன்களை வளர்ப்பதற்காகச் சமகாலப் பாடங்களான செயற்கை நுண்ணறிவு, வடிவமைப்புச் சிந்தனை, முழுமையான ஆரோக்கியம், கரிம வாழ்க்கை, இயற்கையுடன் இயைந்த வாழ்க்கை, சுற்றுப்புற சூழல் கல்வி, உலகளாவிய குடியுரிமைக் கல்வி போன்றவை பொருத்தமான கட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்துவது உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்ட மற்றும் கல்வி முயற்சிகள் இந்த பல்வேறு முக்கியமான திறன்களை வளர்ப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும்

4.25 கணிதமும் கணிதச் சிந்தனையும், இந்தியாவிற்கும், இந்தியாவின் எதிர்காலத்திற்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர வழிக்கற்றல் (Machine Learningமற்றும் தரவு அறிவியல் (Data Science) போன்ற பல்வேறுபட்ட வளர்ந்துவரும் துறைகளிலும் தொழில்களிலும், இந்தியாவின் தலைமைப் பொறுப்புகளுக்கும் மிகவும் அவசியம் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அடித்தளக் கல்விநிலையிலிருந்து பள்ளிக்கல்வி முழுமையடையும் வரையில் கணிதச் சிந்தனையை மேலும் ரசிக்கத் தக்கதாகவும், ஈடுபாடு செலுத்தக் கூடியதாகவும், பல்வேறு புதிர்களையும் விளையாட்டுக்களையும் தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய முறைகளைப் பயன்படுத்தி கணித மற்றும் கணக்கீட்டுத் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப் படும். குறியீட்டியலை (coding) உள்ளடக்கிய செயல் வழிக்கற்றல் பாடத் திட்டங்கள் இடை நிலை கல்வித் திட்டத்திலிருந்து அறிமுகப் படுத்தப்படும்

4.26 ஆறு முதல் எட்டு வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் உள்ளூரின் திறன் தேவைகளுக்கேற்ப மாநிலங்களாலும், உள்ளூர்ச் சமூகங்களாலும் குறித்துக் கொடுக்கப்பட்ட கைவினைத் தொழில்களான, தச்சு வேலை, மின்வேலை, உலோக வேலை, தோட்ட வேலை, மட்பாண்டங்கள் செய்தல், நுண் கலைகள் / கைவினைக் கலைகள் மற்றும் இன்னபிற தொழில் தேவைகள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான கணக்கெடுப்புகள் மற்றும் அனுபவப்  பயிற்சி பாடங்களாகக் கற்றுக் கொள்வார்கள். NCFSE 2020 -2021ஐத்  தயாரிக்கும் பொழுது NCERT  6 முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்குத் தோதான ஒரு பயிற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு பாடத் திட்டத்தை வடிவமைக்க வேண்டும். இந்தக் காலகட்டத்தில் அனைத்து மாணவர்களும் உள்ளூர்த் தச்சு, தோட்ட வேலை மற்றும்  மட்பாண்டம் செய்யும் கைவினைக் கலைஞர்களிடம் பத்து நாட்கள் புத்தகப் பையற்ற  தொழிற்பயிற்சி பெறுவர். ஆறு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இதே போன்ற தொழிற்பயிற்சிக் கல்வி கற்றுக் கொள்வதற்கான  வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். இந்தக் கற்றல் வாய்ப்புகள் விடுமுறைக் காலங்களிலும் கூட வழங்கப்படும்  . இணைய வழியிலான தொழிற் கல்வியும் கூட வழங்கப்படும். நுண்கலைகள், புதிர்கள் மற்றும்  விளையாட்டுத்  தொழிற் பயிற்சிகளை உள்ளடக்கிய திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்காக ஆண்டு முழுதும் இப்படிப்பட்ட புத்தகப் பைகளற்ற கல்வி அட்டவணைகளைத் தயாரிப்பது ஊக்குவிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் குழந்தைகள் அவர்களது பள்ளிகளுக்கு வெளியேயுள்ள வரலாற்று , பண்பாட்டு மற்றும் சுற்றுலா முக்கியத்துவம் உள்ள இடங்களுக்கும் நினைவுச்சின்னங்களைச் சுற்றிப்பார்ப்பதற்கும் உள்ளூர்க் கலைஞர்களையும் , கைவினைஞர்களையும் சந்திப்பதற்கும் , உள்ளூரில்/தாலுகாவில்/மாவட்டத்தில் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களைப் பார்ப்பதற்கும் அழைத்துச் செல்லப்படுவர் .

4.27 இந்தியாவைப் பற்றிய அறிவு என்பது பண்டைய இந்தியாவைப் பற்றிய அறிவாகவும், நவீன இந்தியாவிற்கு, பண்டைய இந்தியா அளித்த பங்களிப்புகளை பற்றியதாகவும், அதன் பங்களிப்புகள், போராட்டங்கள், கல்வி பற்றிய எதிர்காலக் கனவுகள் மற்றும் இன்ன பிற  காரணிகளை உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்கும். எங்கெல்லாம் தேவைப் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இந்தக் காரணிகள் துல்லியமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும், பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் முழுவதிலும் உள்ளிடப்படும். குறிப்பாகக் கணிதம் வானியல், தத்துவம், யோகம், கட்டிடக் கலை, மருத்துவம், விவசாயம், பொறியியல். மொழியியல், இலக்கியம், தனிநபர் மற்றும் குழு விளையாட்டுகள் / உடல் மற்றும் மனத்திறன் தனிநபர் விளையாட்டுகள் / குழு விளையாட்டுகள் (Sports  & Games ), நிர்வாகம், அரசியல், இயற்கைப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பாடங்களை உள்ளடக்கிய இந்திய ஞான மரபு, பழங்குடி அறிவு, மரபு சார்ந்த அறிவு மற்றும் பாரம்பரியக் கற்றல் முறைகள் மூலம் கற்பிக்கப் படும். பழங்குடி இனமருத்துவ நடைமுறைகள், வன மேலாண்மை, பாரம்பரிய (கரிம) பயிர் சாகுபடி, இயற்கை வேளாண்மை போன்ற குறிப்பிட்ட படிப்புகளும் கிடைக்கப் பெறும். இந்திய அறிவு முறைகள் குறித்த ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பாடநெறி மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு தேர்வாக கிடைக்கும். வேடிக்கை மற்றும் சுதேசி விளையாட்டுகளின் மூலம் பல்வேறு தலைப்புகள் மற்றும் பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்காக பள்ளிகளில் போட்டிகள் நடத்தப்படலாம். அகவெளிச்சத்தைத் தூண்டக்கூடிய நவீன மற்றும் பண்டைய இந்தியாவின் அறிவியலிலும் அதனைத் தாண்டியும் சாதனை புரிந்த விடிவெள்ளிகளை பற்றிய ஆவணக் காணொளிகள் பள்ளிக்கல்வித் திட்டமெங்கும் குறிப்பிடத்தக்கத் தருணங்களில் காட்டப்படும். கலாசாரப் பரிமாற்ற திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக மாணவர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்குச் செல்ல ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

.4.28 மாணவர்களுக்கு மிகச்சிறிய வயதிலேயேசரியானவற்றைச் செய்ய வேண்டியதன்முக்கியத்துவமும், நெறிமுறை பிறழாத முடிவுகளை எடுப்பதற்குத்  தேவையான தர்க்க ரீதியான கட்டமைப்புகளும் கற்றுக் கொடுக்கப்படும். பின்னாட்களில் குழந்தைகள் தங்கள் வாழ்வியல் தார்மீக நெறிமுறை தவறாத விழுமியங்களை மூச்சுக்காற்றென  அரவணைத்து, அறம் சார்ந்த  பிரச்சினைகளில் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து கூர்ந்து நோக்கித் தீர்க்க ஆராய்ந்து உருவாக்கிய நிலையை / வாதத்தை தங்கள் வாழ்வின் அனைத்து  வேலைகளிலும் நெறி தவறாது பயன்படுத்தும் வண்ணம் விரிவுப்படுத்தப்பட வேண்டிய நோக்கத்தோடு மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பாடத்திட்டங்கள், ஏமாற்றுதல், வன்முறை, கருத்துத் திருட்டு, குப்பை போடுதல், சகிப்புத் தன்மை, சமத்துவம், பச்சாதாபம் மற்றும் இன்னபிற தலைப்புகளையொட்டி விரிவுபடுத்தப்படும். இப்படிப் பட்ட நெறிமுறைகள் சார்ந்த பகுத்தறிவு புகுத்தப் படுவதால் அனைத்து மாணவர்களிடத்திலும் பாரம்பரிய இந்திய விழுமியங்களும் மற்றும் அனைத்து அடிப்படை மனித மற்றும் அரசியலமைப்பு விழுமியங்களும் வளர்த்தெடுக்கப்படும். (உதாரணத்திற்கு சேவை அகிம்சை, தூய்மை, சாந்தம், சகிப்புத்தன்மை, பன்முகத்தன்மை, பன்மைத்துவம், நெறிபிறழா நடத்தை, பாலின உணர்திறன், பெரியோருக்கு மரியாதை, அனைவருக்கும் மரியாதை மற்றும் அவர்களது பின்புலத்திற்கப்பாற்பட்ட உள்ளார்ந்த திறமைகள், சுற்றுச் சூழலுக்கு மரியாதை, உதவி மனப்பான்மை, மரியாதை, பொறுமை, மன்னிப்பு, பச்சாதாபம், இரக்கம், தேசப்பற்று, ஜனநாயகப் பார்வை, நேர்மை, கடமையுணர்ச்சி, நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்) குழந்தைகள் அசலான அதாவது கலப்படமற்ற தூய உணர்ச்சிகளைத் தட்டியெழுப்பக் கூடிய இந்தியப் பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்த பஞ்சத்தந்திர, ஜாதகா  மற்றும் நீதிக்கதைகளைப் படிப்பதற்கும் கற்றுக் கொள்வதற்குமான வாய்ப்பு கிடைப்பதோடு இந்தக் கதைகள் உலக இலக்கியத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைப்  பற்றியும் அவர்கள் கற்றுக் கொள்ள முடியும். அனைத்து மாணவர்களும் இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் சில பகுதிகளைப் படிக்க வேண்டும் என்பது அவசியமெனக் கருதப்படும். உடல் நலம், தடுப்பு ஆரோக்கியம், மனநலம், நல்ல ஊட்டச்சத்து, தனிமனித மற்றும் பொதுச் சுகாதாரம், பேரிடர் வினையாக்கம் மற்றும் முதலுதவி போன்ற தலைப்புகளும் பாடத் திட்டத்தில் சேர்க்கப் படுவதோடு, மது, புகையிலை மற்றும் இதரப் போதை வஸ்துக்களால் உடல் நலத்திற்கு ஏற்படும் கேடுகளும், தீங்குகளும் அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கப்படும்

4.29 அடிக்கட்டமைப்பு நிலையிலிருந்து அனைத்துக் கற்பித்தல் மற்றும் பாடத்  திட்டங்களும் இந்திய மரபில் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கக்  கூடிய மண் சார்ந்த சூழலும் பண்பாட்டு நெறிமுறைகளும், பாரம்பரியங்களும், மரபுகளும், மொழியும், தத்துவமும், புவியியலும், பண்டைய மற்றும் சமகாலத்திய அறிவும், சமூக மற்றும் அறிவியல் தேவைகளும், மரபு சார்ந்த மற்றும் பாரம்பரியக் கற்றல் வழிமுறைகளும் இன்னபிற காரணிகளின் அடிப்படையில் கல்வி மாணவர்களது வாழ்வின் தன்மையோடு பொருந்திப் போவதை உச்சநிலைக்குக் கொண்டு செல்லவும் இன்றைய வாழ்வியலோடு தொடர்புடையதாகவும், சுவையானதாகவும், அவர்களது செயல்திறனை அதிகரிக்கும் படியும் முற்றிலுமாக மாற்றிக் கட்டமைக்கப் படவேண்டும். கதைகள், கலை, தனி நபர் மற்றும் குழு / மன / உடல் விளையாட்டு, உதாரணங்கள், கணக்குகள் மற்றும் இன்ன பிற பாடங்கள் முடிந்தளவுக்கு இந்திய மற்றும் பிராந்திய நிலப்பரப்பின் சூழல் சார்ந்து இருக்க வேண்டும். இப்படிக்  கற்றல்  வேர்களிலிருந்து நிகழும் போது மட்டுமே இயற்கையிலேயே கருத்துக்களுமகற்பனைவளமும், சிந்தனைகளும் சிறப்பாக முளைவிடும்பள்ளிக் கல்விக்கான தேசியப் பாடத்திட்டம் (NCFSE):

4.30 தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020ஐ அடிப்படையாக வைத்து, முதன்மை பாடத்திட்டத்திற்கான தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசுகள், அமைச்சகங்கள் தொடர்புடைய மத்திய மாநில அரசின் துறைகள், மற்றும் பல வல்லுநர்களுடன் விவாதித்து, பள்ளிக்கல்விக்கு புதிய மற்றும் விரிவான தேசியப் பாடத்திட்ட  கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் போன்றவற்றை NCERT மேற்கொள்ளும்; இது அனைத்துப் பிராந்திய மொழிகளிலும் கிடைக்கும். ஆவணத்தின் இந்தப் பகுதி (NCFSE) இனி ஒவ்வொரு 5-10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மீண்டும் பார்வையிடப்பட்டுப் புதுப்பிக்கப்படும்.

தேசியப் பாடநூல்களில் உள்ளூர் சார்ந்த சுவை பொதிந்த உள்ளடக்கம்

4.31. பாடத்தின் உள்ளடக்க குறைப்பு மற்றும் பாடத்திட்டத்தின் அதிகரித்த நெகிழ்வுத்தன்மை, மேலும் மனன வழிக்கற்றல் இல்லாமல், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆக்கச் செயல் வழிக்கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டங்கள் மாற்றங்களுடன் இருக்க வேண்டும். அனைத்துப் பாடப்புத்தகங்களும் தேசிய மட்டத்தில் முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் அத்தியாவசிய முக்கிய பொருள்களை (கலந்துரையாடல், பகுப்பாய்வு, எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுடன் சேர்த்து) கொண்டிருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் அதே நேரத்தில் உள்ளூர்ச் சூழல்கள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப விரும்பிய நுணுக்கங்கள் மற்றும் துணைப் பொருட்கள் இருக்கும்.

சாத்தியமான இடங்களில், பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தும் பாடப்புத்தகங்களிலும் தேர்வுகள் இருக்கும்தேவையான தேசிய மற்றும் உள்ளூர் பொருள்களைக் கொண்ட பாடப்புத்தகங்களின் தொகுப்பிலிருந்துஅவர்கள் கற்பிப்பதற்காக அவர்களின் சொந்த கற்பித்தல் பாணிகளுக்கும் அவர்களின் மாணவர்கள் மற்றும் சமூகங்களின் தேவைகளுக்கும் மிகவும் பொருத்தமான வகையில் இருக்கும்.

4.32. மாணவர்கள் மற்றும் கல்வி முறை மீது பாடநூல் விலைகளின் சுமையைக் குறைக்கும் பொருட்டு, அத்தகைய தரமான பாடப்புத்தகங்களை மிகக் குறைந்த செலவில்அதாவது உற்பத்தி / அச்சிடும் செலவில் வழங்குவதே இதன் நோக்கம். SCERTகளுடன் இணைந்து NCERT-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட உயர்தரப் பாடநூல் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது நிறைவேற்றப்படலாம். கூடுதல் பாடநூல் பொருட்களுக்கு பொது மற்றும் புரவலர்த்தன்மை கொண்ட தனியார் கூட்டுறவை வளர்ப்பதன் மூலம் நிதியளிக்க முடியும், இது அத்தகைய உயர்தரப் பாடப்புத்தகங்களை மலிவு விலையில் எழுத, நிபுணர்களை ஊக்குவிக்கும். மாநிலங்கள் தங்கள் மாநிலச் சிறப்பியல்புகளை இணைத்து சொந்தப் பாடத்திட்டங்களைத் தயாரித்துக்கொள்ளலாம் (முடிந்தவரை NCFSE அடிப்டையாகக் கொண்ட, NCERT ஆல் தயாரிக்கப்பட்ட பாடப்புத்தகப் பொருட்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு). அவ்வாறு செய்யும்போது, NCERT பாடத்திட்டம் தேசிய அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுகோலாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும்  என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். அனைத்துப் பிராந்திய மொழிகளிலும் இத்தகைய பாடப்புத்தகங்கள் கிடைப்பது ஒரு முன்னுரிமையாக இருக்கும். இதனால் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் உயர்தரக் கற்றல் அனுபவம் கிடைக்கும்.  பள்ளிகளில் பாடப்புத்தகங்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்துப் பாடப்புத்தகங்களின் தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய மற்றும் அச்சிடக்கூடிய பதிப்புகளுக்கான அனுமதித்தல் அனைத்து மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகியவற்றுக்கு NCERT மூலம் உதவப்படும். இது சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும், தளவாடச் சுமையைக் குறைக்கவும் உதவும்.

4.33 பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்றில் பொருத்தமான மாற்றங்கள் செய்வதன் மூலம், பள்ளிப் பைகள் மற்றும் பாடப்புத்தகங்களின் எடையைக் கணிசமாகக் குறைக்க, NCERT, SCERT, பள்ளிகள் மற்றும் கல்வியாளர்களால் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

மாணவர் மேம்பாட்டிற்கான மதிப்பீட்டை மாற்றியமைத்தல்

4.34 நமது பள்ளிக்கல்வி அமைப்பின் மதிப்பீட்டின் முதன்மை நோக்கமானது, கற்றல் அளவை மற்றும் முதன்மையாக மனப்பாடம் செய்யும் திறன்களைச் சோதிப்பதில் இருந்து, மிகவும் வழக்கமான மற்றும் கற்றலின் விளைவைச் சோதிக்கக்கூடிய ஒன்றாக மாறும். மேலும் இது திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கும். இது நமது மாணவர்களுக்குக் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது, மேலும் அதிகச் சோதனைகள் பகுப்பாய்வு, விமர்சனச் சிந்தனை மற்றும் கருத்தியல் தெளிவு, ஒழுங்குத்திறன் போன்றவற்றை ஊக்குவிக்கிறதுமதிப்பீட்டின் முதன்மை நோக்கம் உண்மையில் கற்றலுக்காகவே இருக்கும். இது ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் மற்றும் முழு பள்ளி முறைக்கும் உதவும், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தக் கற்பித்தல்கற்றல் செயல்முறைகளைத் தொடர்ந்து பண்படுத்துகிறது. கல்வியின் அனைத்து மட்டங்களிலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கான அடிப்படைக் கொள்கையாக இது இருக்கும்.

4.35. பள்ளி அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டிற்கான அனைத்து மாணவர்களின் தர மதிப்பீட்டு அட்டை, பள்ளிகளால் பெற்றோருக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது, இது உத்தேசத் தேசிய மதிப்பீட்டு மையம், NCERT மற்றும் SCERT ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களால் முழுமையாக மறுவடிவமைக்கப்படும். முன்னேற்ற அட்டை ஒரு முழுமையான, 360 டிகிரி, பல பரிமாண அறிக்கையாக இருக்கும், இது அறிவாற்றல், பாதிப்பு மற்றும் உளவியல் சிந்திப்பு களங்களில் ஒவ்வொரு கற்றவரின் தனித்துவத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் விரிவாகப் பிரதிபலிக்கிறது இதில் சுய மதிப்பீடு மற்றும் சக மதிப்பீடு, மற்றும் திட்ட அடிப்படையிலான மற்றும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான கற்றல், வினாடி வினாக்கள், பங்கு நாடகங்கள், குழு வேலை, இலாகாக்கள் போன்றவற்றில் குழந்தையின் முன்னேற்றம் மற்றும் ஆசிரியரின் மதிப்பீட்டை உள்ளடக்கியதுமுழுமையான தர மதிப்பிட்டு அட்டை (progress card) வீடு மற்றும் பள்ளிக்கு இடையே ஒரு முக்கியமான இணைப்பை உருவாக்கும், மேலும் பெற்றோர்கள்ஆசிரியர் சந்திப்புகளுடன் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் முழுமையான கல்வி மற்றும் வளர்ச்சியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவார்கள். மதிப்பீட்டு அட்டை ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வகுப்பறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் எவ்வாறு ஆதரவளிப்பது (support) என்பது குறித்த மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் வழங்கும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அடிப்படையிலான மென்பொருளை மாணவர்களுக்காக உருவாக்கி, அவர்களின் பள்ளி ஆண்டுகளில் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கற்றல் தரவு மற்றும் ஊடாடும் கேள்வித்தாள்களின் அடிப்படையில் அவர்களின் வளர்ச்சியைக் கண்காணிக்க உதவலாம், மாணவர்களுக்கு அவர்களின் பலங்கள், ஆர்வமுள்ள பகுதிகள் மற்றும் கைவண்ணம் செலுத்த வேண்டிய பகுதிகள் குறித்த மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குவதற்காகவும்இதன் மூலம் அவர்களுக்கு உகந்த தொழில் தேர்வுகளை தெரிவு செய்ய உதவலாம்4.36. வாரியத் தேர்வுகள் மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட இடைநிலைப் பள்ளித் தேர்வுகளின் தற்போதைய தன்மைமற்றும் இன்றைய பயிற்சி (கோச்சிங்) முறை, குறிப்பாக மேல்நிலைப்பள்ளி மட்டத்தில் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கின்றனமேலும் இது உண்மையான கற்றலுக்கான மதிப்புமிக்க நேரத்தை அதிகப்படியான தேர்வு பயிற்சி மற்றும் தயாரிப்பிற்கு செலவிடும்படி  மாற்றுகின்றன. இந்தத் தேர்வுகள் எதிர்காலக் கல்வி முறைமையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நெகிழ்வுத்தன்மையையும் தேர்வையும் (choices) அனுமதிப்பதை விட, ஒரே துறையில் (stream) மிகக் குறுகிய பொருளைக் கற்றுக்கொள்ள மாணவர்களைக் கட்டாயப்படுத்துகின்றன.

4.37. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான வாரியத் தேர்வுகள் தொடரும் அதே வேளையில், உயர்படிப்புக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை (coaching) மேற்கொள்வதற்கான தேவையை அகற்றுவதற்காக தற்போதுள்ள பொதுத் தேர்வுகள் (Board exam) மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகள் சீர்திருத்தப்படும். தற்போதைய மதிப்பீட்டு முறையின் இந்தத் தேவையற்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதை மாற்றியமைக்க, முழுமையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக பொதுத் தேர்வுகள் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படும்; மாணவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட நலன்களைப் பொறுத்து, பொதுத் தேர்வுகளை எடுக்கும் பல பாடங்களைத் தேர்வு செய்ய முடியும்பல மாதப் பயிற்சி மற்றும் மனப்பாடம் செய்வதைக் காட்டிலும் முதன்மையாக முக்கிய திறன்களை / திறன்களைச் சோதிக்கும் வகையில், பொதுத் தேர்வுகள் எளிமைப்படுத்தப்படும். ஒரு பள்ளி வகுப்பில் சென்று ஒரு அடிப்படை முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ள எந்தவொரு மாணவரும் கூடுதல் முயற்சி இல்லாமல் தொடர்புடைய பாட பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுச் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும்.

பொதுத் தேர்வுகளின்உயர் பங்குகளைமேலும் அகற்ற, அனைத்து மாணவர்களும் எந்தவொரு பள்ளி ஆண்டிலும் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் பொதுத் தேர்வுகளை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள், விரும்பினால் ஒரு முதன்மை பொதுத்தேர்வு (main exam) மற்றும் ஒரு மதிப்பெண்ணை அதிகப்படுத்துவதற்கான (improvement) தேர்வு ஒன்று.

4.38. அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை, மாணவர் தேர்வு மற்றும் இரண்டு சிறந்த முயற்சிகளை (best of two attempts) அறிமுகப்படுத்துவதோடு கூடுதலாக, முதன்மையாக முக்கிய திறன்களைச் சோதிக்கும் மதிப்பீடுகள் (assessments) அனைத்துப் பொதுத் தேர்வுகளுக்கும் உடனடி முக்கிய சீர்திருத்தங்களாக இருக்க வேண்டும்.

வாரியங்கள் அழுத்தம் மற்றும் பயிற்சி கலாச்சாரத்தை (coaching) குறைக்கும் வகையில் பொதுத் தேர்வுகளின் மேலும் சாத்தியமான மாதிரிகளை உருவாக்கலாம். சில சாத்தியக்கூறுகள் பின்வருமாறு: வருடாந்திர / செமஸ்டர் / மாதிரி பொதுத் தேர்வுமுறை உருவாக்கப்படலாம்ஒவ்வொரு தேர்வையும்  மிகக் குறைவான பாடங்களுடன், மற்றும் பள்ளியில் அதனுடன் தொடர்புடைய பாடநெறி எடுக்கப்பட்ட உடனேயே எடுக்கப்படும்இதனால் தேர்வுகளின் அழுத்தம் வெகுவாக குறைக்கப்படுகிறது. குறைந்த தீவிரம், மற்றும் இரண்டாம் நிலை முழுவதும் குறைந்த பங்களிப்பு சாத்தியமாகிறது; கணிதத்தில் தொடங்கி அனைத்துப் பாடங்களும் தொடர்புடைய மதிப்பீடுகளும் இரண்டு நிலைகளில் வழங்கப்படலாம், மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்களில் சிலவற்றை நிலையான மட்டத்திலும் சிலவற்றை உயர் மட்டத்திலும் செய்கிறார்கள்; மற்றும் சில பாடங்களில் வாரியத் தேர்வுகள் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டதாக மறுவடிவமைக்கப்படலாம்ஒன்று பலவிடை வினாவாகவோ  (objective type with multiple-choice questions ) மற்றும் மற்றொன்று விளக்க வகையாகவோ(descriptive type) இருக்கலாம்.4.39. மேற்கூறிய அனைத்தையும் பொறுத்தவரை, முக்கிய பங்குதாரர்களான SCERTs, மதிப்பீட்டு வாரியங்கள் (Boards of Assessment – BoAs), முன்மொழியப்பட்ட புதிய தேசிய மதிப்பீட்டு மையம் போன்றவற்றோடு கலந்தாலோசித்து மதிப்பீட்டை (assessment system) மாற்றுவதற்காகவும்  2022-23 கல்வி அமர்வின் மூலம், NCFSE 2020-21 உடன் இணைக்கவும் வழிகாட்டுதல்களை NCERT தயாரிக்கும்.

4.40. பள்ளி ஆண்டுகளில் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்க, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளின் முடிவில் மட்டுமல்லாமல்மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிகளின் மேம்பாடுகளைத் திட்டமிடுவதில் கற்பித்தல்கற்றல் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் முழுப் பள்ளி முறையின் நலனுக்காகஅனைத்து மாணவர்களும் 3, 5, மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளில் பள்ளித் தேர்வுகளை எதிர்கொள்வார்கள், இத்தேர்வுகள் பொருத்தமான அதிகார மையங்களால் நடத்தப்படும். வெறுமனே மனப்பாடம் செய்வதைக் காட்டிலும் இந்தத் தேர்வுகள் தேசிய மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டங்களிலிருந்து முக்கிய கருத்துகள் மற்றும் அறிவை மதிப்பீடு செய்வதன் மூலம் அடிப்படை கற்றல் விளைவுகளின் சாதனைகளைச் சோதிக்கும், அதோடு தொடர்புடைய உயர்வரிசை திறன்கள் மற்றும் நிஜ வாழ்க்கைச் சூழ்நிலைகளில் அறிவைப் பயன்படுத்தவும் உதவும். மூன்றாம் வகுப்புத் தேர்வு, குறிப்பாக, அடிப்படை கல்வியறிவு, எண் மற்றும் பிற அடித்தளத் திறன்களைச் சோதிக்கும். பள்ளி தேர்வுகளின் முடிவுகள் பள்ளிக் கல்வியின் வளர்ச்சி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்

4.41      21 ஆம் நூற்றாண்டின் திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய,  MHRD இன் கீழ் ஒரு தர நிர்ணய அமைப்பாக PARAKH (செயல்திறன் மதிப்பீடு, மறுஆய்வு மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சிக்கான அறிவின் பகுப்பாய்வு) என்றத் தேசிய மதிப்பீட்டு மையத்தை அமைக்க முன்மொழிந்து, இந்தியாவின் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி வாரியங்களுக்கான மதிப்பீடு மற்றும், மாநில சாதனை கணக்கெடுப்புக்கான (எஸ்ஏஎஸ்) வழிகாட்டுதல் மற்றும் தேசியச் சாதனை கணக்கெடுப்பு (என்ஏஎஸ்) ஆகியவற்றை மேற்கொள்வது, நாட்டில் கற்றல் விளைவுகளின் சாதனைகளைக் கண்காணித்தல் மற்றும் பள்ளி வாரியங்களின் மதிப்பீட்டு முறைகளை மாற்ற ஊக்குவித்து உதவுதல், மாணவர்களுக்கான விதிமுறைகள், தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை அமைப்பதற்கான அடிப்படை நோக்கங்களைப் பூர்த்தி செய்கிறது. இந்த மையம் புதிய மதிப்பீட்டு முறைகள் மற்றும் சமீபத்திய ஆய்வுகள் குறித்து பள்ளி வாரியங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும், பள்ளி வாரியங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்கும். இது பள்ளி வாரியங்களிடையே சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவியாகவும், அனைத்துப் பள்ளி வாரியங்களிலும் கற்பவர்களிடையே கல்வித் தரங்களின் சமநிலையை உறுதிசெய்யவும் உதவும்

4.42   பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வுகளின் அடிப்படை நோக்கங்கள் ஒன்றாக இருக்கும். தேசியத் தேர்வு நிறுவனம் (NTA) உயர்தரப் பொதுத் திறனாய்வு தேர்வுகளையும் அத்துடன் சிறப்பு பொதுப் பாடங்களான, அறிவியல், மானுடவியல், மொழிகள், கலைகள் மற்றும் தொழில் பாடங்களில் தேர்வுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறையாவது நடத்தும். இந்தத் தேர்வுகள் கருத்தியல் புரிதலையும், அறிவைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனையும் சோதிப்பதோடு தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி பெறுவதற்கான தேவையை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும். மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுவதற்கான பாடங்களைத் தேர்வுசெய்ய முடியும், மேலும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமும் ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்டப் பாட நோக்கங்களின் விளக்கவுரையை கையாள்வதன் மூலம் மாணவர்களின் தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள் மற்றும் திறமைகளின் அடிப்படையில் மாணவர்களைச் சேர்க்க முடியும். உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் இளங்கலை மற்றும் பட்டதாரி சேர்க்கை மற்றும் பெல்லோஷிப்களுக்கான நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு ஒரு பிரதான, நிபுணத்துவம் கொண்ட, தன்னாட்சி தேர்வு அமைப்பாக NTA செயல்படும். என்.டி.ஏ (NTA) தேர்வு சேவையானது, நூற்றுக்கணக்கான பல்கலைக்கழகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தங்களது சொந்த நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்துவதை விட, பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உயர்தரம், மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்ட பொதுவான நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்திட உதவும் –  இதன் மூலம் மாணவர்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும்  முழுக்கல்வி முறையின் மீதான சுமை வெகுவாகக் குறைக்கிறதுNTA மதிப்பீடுகளை மாணவச் சேர்க்கைக்குப் பயன்படுத்தத் தனிப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் வசம் விடப்படும்.

மீத்திறன் மிக்க / சிறப்புத் திறமைகள் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தல்:

4.43 ஒவ்வொரு மாணவனிடமும் உள்ள உள்ளார்ந்தத் திறமைகளைக் கண்டறிந்து பேணி  மேம்படுத்தி வளர்க்க வேண்டும்வேறுபட்ட ஆர்வம் உள்ளார்ந்த பண்புகள் மற்றும்  திறன்களின் மூலம் திறமைகள் தாமாகவே  வெளிப்படும். கொடுக்கப்பட்ட அறிவுத் தளத்தில் வலுவான ஆர்வத்தை மற்றும் திறனைக் கொண்டுள்ள மாணவர்கள் அந்த அறிவுத் தளத்தைப் பெறுவதற்கு பொதுக்கல்வித் திட்டத்தைத் தாண்டி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். இந்த மாணவர்களின் திறன்கள் மற்றும் ஆர்வத்தை அங்கீகரிக்கும்  வகையிலான  வழிகள் ஆசிரியர் கல்வியில்  உட்படுத்தப்படும். மீத்திற மாணவர்களின் கல்விக்கான வழிமுறைகளை NCERT மற்றும் NCTE உருவாக்கும்மீத்திற மாணவர்களின் கல்விக்கான சிறப்புப் பிரிவு B.Ed. கல்வியில் அனுமதிக்கப்படும்.

4.44. வகுப்பில் ஒத்த ஆர்வம் மற்றும் திறமைகள் உள்ள  மாணவர்கள் செறிவூட்டப்பட்ட உபகரணங்களின் துணையுடன்   மற்றும் வழிகாட்டுதல் மூலம்   ஊக்கப்படுத்தப்படுவதை ஆசிரியர்கள் குறிக்கோளாகக்  கொண்டிருத்தல், பள்ளி, பள்ளி வளாகம், மாவட்டம் மற்றும் அதனைத் தாண்டிய தலைப்பு மைய மற்றும் செயல் வழிச் சங்கங்கள் மற்றும் வட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு உறுதுணை அளிக்கப்படும். உதாரணத்திற்கு அறிவியல் வட்டம், கணித வட்டம், இசை மற்றும் நடன நிகழ்வு வட்டம்சதுரங்க வட்டம், கவிதை வட்டம், மொழி வட்டம், நாடக வட்டம், பட்டிமன்ற வட்டம், விளையாட்டு வட்டம், சூழல் சங்கம், ஆரோக்கியம் மற்றும் மனநலச் சங்கம் /யோகா சங்கம் இன்னும் பிற. இவற்றோடு இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறு பாடங்களில் உயர்வகை தேசிய உறைவிட கோடைக்கால நிகழ்வுகளைத் திறன் அடிப்படையில் மற்றும் சமத்துவமான முறையில்  நாடெங்கிலும் உள்ள சமூகப்   பொருளாதாரத்தில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பகுதியினரை உள்ளடக்கிய மிகச்சிறப்பான மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களைக் கவரும் வண்ணம் அனுமதி  முறையுடன்  ஊக்குவிக்கப்படும் .

4.45 தாங்கள் தகுதிபெற்ற நிலைகளில் எல்லா மாணவர்களும் பங்கேற்பதை உறுதி  செய்யப் பள்ளியில் இருந்து வட்டாரம் மாநிலத்திலிருந்து தேசிய அளவிலான ஒலிம்பியாட் மற்றும் போட்டிகள்    தெளிவான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்துடன் பல்வேறு பாடங்களில் நாடெங்கிலும் நடத்தப்படும். பரவலான பங்கேற்பை உறுதி செய்ய கிராமப் பகுதிகள் மற்றும் வட்டார மொழிகளில் இவை கிடைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இளநிலைக் கல்வியில் அனுமதி பெறுவதற்கு பொது மற்றும் தனியார்ப் பல்கலைக்கழகங்கள் முன்னணி நிறுவனங்களான IIT மற்றும் NIT உட்படத் திறன்அடிப்படையிலான தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஒலிம்பியாட் முடிவுகள் மற்றும் இதரத் தேசிய நிகழ்வுகளின் முடிவுகளைப் பயன்படுத்த ஊக்கப்படுத்தப்படும்

4.46.  இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட திறன்பேசி (Smart phones) அல்லது பெரும்திரை திறன்பேசி(Tablet) எல்லா வீடுகளிலும் / அல்லது  எல்லாப் பள்ளிகளிலும் கிடைக்க பெற்றதும், மாணவர்களுக்கு வினாடி வினாக்கள், திறனாய்வு போட்டிகள், மதிப்பீடுகள், அறிவு செறிவூட்டல்கள் நடத்தப்படும். இதன் மூலம் இணைய வழித் தொடர்பில் மாணவர் சமூகம் இணைத்திருக்கலாம். மேலும் மேற்கூறிய அனைத்து முயற்சிகளையும் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பொருத்தமான மேற்பார்வையுடன் மாணவர்களுக்கான குழு நடவடிக்கைகளாக மேம்படுத்த முடியும். அனைத்துப் பள்ளிகளும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளில் படிப்படியாக டிஜிட்டல் முறையில் கற்பித்தலை தொடங்குவதற்கும் அதன் மூலம் கற்பித்தல்கற்றல் செயல்முறையை இணைய வழியிலும் செயல்படுத்த முடியும்.  

5. ஆசிரியர்கள்

 5.1. ஆசிரியர்கள் உண்மை உணர்வோடு நம் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கிறார்கள்அதன் மூலமாக நமது தேசத்தின் எதிர்காலத்தையும் வடிவமைக்கிறார்கள்இந்த ஒப்பற்ற வேலையின் காரணமாகவே இந்தியாவில் ஆசிரியர் சமூகத்தை அனைவரும் மதிப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள். நல்ல பண்புள்ள மனிதர்கள் மற்றும் நிறையக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே ஆசிரியர்களாக மாறினர்நமது சமூகம் ஆசிரியர்கள்/குருக்களுக்கு அவர்களின் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் ஒழுக்கத்தை மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்குத்  தேவையானதைச் செய்து கொடுத்ததுஆசிரியர் படிப்பிற்கான கல்வியின் தரம், அவர்களை பணியமர்த்துதல்கற்பிக்க ஆயத்தப்படுத்துதல், சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்படுதல் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் அறிவாற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்ளுதல்ஆகியன இன்றைய காலகட்டத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் இல்லை. இதன் விளைவாக ஆசிரியர்களின் தரமும் அவர்களின் செயல் நோக்கமும் நாம் விரும்பிய உயரத்தை எட்டவில்லைகற்பித்தல் சேவையில் ஈடுபடச் சிறந்தவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆசிரியர்களுக்கான மதிப்பு மற்றும் கற்பித்தல் சேவையின் தகுதியை உயர்த்த வேண்டும்நமது குழந்தைகளுக்கும் நமது தேசத்துக்கும் சிறந்த எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டுமானால் ஆசிரியர்களின் தரமும் செயல் திறனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும்பணியமர்த்துதல் மற்றும்  நிலை நிறுத்துதல்:

5.2. கல்வியில் சிறந்த மாணவர்கள், கற்பித்தல் சேவையில் நுழைய உறுதி செய்வதற்காககுறிப்பாகக் கிராமப்புறங்களிலிருந்து வரும்  நன்றாகப் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காகஅவர்களின் தகுதி அடிப்படையில் உதவித்தொகை அளிக்கப்படும். தரமான 4 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த பி.எட் படிப்பிற்கான கல்லூரிகள் நாடு முழுவதும் ஏராளமாக ஏற்படுத்தப்படும். கிராமப்புறங்களில், நன்றாகப் படித்து பி.எட் சேருபவர்களுக்குச் சிறப்புத்தகுதி அடிப்படையிலான உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அவ்வாறு படித்து பி.எட் படிப்பு வெற்றிகரமாக முடிந்ததும் வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இப்படி உதவித்தொகையால் பயன்பெறும் உள்ளூர் மாணவர்கள், குறிப்பாக மாணவிகளுக்கு உள்ளூரிலேயே வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். இதனால் இந்த மாணவர்கள் உள்ளூர்ப் பகுதியில் படிக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாகவும், உள்ளூர் மொழியில் பேசி பயிற்றுவிக்கும் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களாகவும் பணியாற்றுகிறார்கள். கிராமப்புறங்களில், குறிப்பாக தற்போது தரமான ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ள கிராமப்புறப் பகுதிகளில் கற்பித்தல் சேவை புரிய முன்வரும் ஆசிரியர்களுக்கு  ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்கிராமப்புறப் பள்ளிகளில் கற்பித்தல் சேவை புரியும் ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாகப் பள்ளி வளாகத்திற்கு அருகில் வசிக்க ஊக்கத்தொகையோ அல்லது வீட்டு வாடகைப் படி உயர்த்தியோ தரப்படும்.

5.3. அதிகப்படியான ஆசிரியர்களின் இடமாற்றங்கள் மாணவர்களின் படிப்பிற்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதால் அந்த நடைமுறை நிறுத்தப்படும். இதனால் மாணவர்கள் தாங்கள் முன்மாதிரிகளாய் போற்றும் அதே ஆசிரியரிடமும் மற்றும் பழகிய கல்வி சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து கல்வி கற்க ஏதுவாக இருக்கும். இடமாற்றங்கள் மிகவும் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே நிகழும். அதுவும் இது மாநில / யூனியன் பிரதேச அரசாங்கங்களால் முறைப்படுத்தப்பட்ட முறையில் மட்டுமே நிகழும்மேலும், இடமாற்றங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையோடு கணினி மூலம் நிகழ்நிலையில் நடத்தப்படும்.

 5.4. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை(TET)  பலப்படுத்தத் தேர்வின் மூலப்பொருள் மிக நுட்பமாகவும், கற்பித்தல் மற்றும் அதன் உட்பொருள் சிறந்ததாகவும் இருத்தல் வேண்டும்பள்ளிக் கல்வியின் அனைத்து நிலைகளிலும் (தொடக்க பள்ளி, நடுநிலைப் பள்ளி, மேல்நிலைப் பள்ளி, உயர்நிலைப் பள்ளி) ஆசிரியர்களை உள்ளடக்கும் வகையில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகள் விரிவுபடுத்தப்படும்பாட ஆசிரியர்களுக்கு, தொடர்புடைய பாடங்களின் TET அல்லது NTA  தகுதித் தேர்வு மதிப்பெண்ணும் வேலைவாய்ப்பின் போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்கற்பிப்பதற்கான ஆர்வத்தையும் உந்துதலையும் சோதிக்க, ஒரு வகுப்பறையில் பாடம் எடுக்கச் சொல்லியோ அல்லது நேர்காணல் மூலமோ பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களைப் பணியமர்த்த வேண்டும்இந்த நேர்காணல்கள் உள்ளூர் மொழியில் கற்பிப்பதில் உள்ள ஆற்றலையும் திறமையையும் மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். இதனால் ஒவ்வொரு பள்ளி / பள்ளி வளாகத்திலும் குறைந்தபட்சம் சில ஆசிரியர்கள் உள்ளூர் மொழியிலும், பிற பிராந்திய மொழிகளிலும் மாணவர்களிடம் உரையாட முடியும்இதே போன்று தனியார்ப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் வெற்றி பெற்று செயல்முறையில் பாடம் கற்பித்தல்/ நேர்காணல் மற்றும் உள்ளூர் பிராந்திய மொழிகள் பற்றிய அறிவுடன்  கற்பிக்கத் தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

5.5. அனைத்துப் பாடங்களுக்கும் போதுமான எண்ணிக்கையிலான ஆசிரியர்களை உறுதி செய்வதற்காககுறிப்பாக கலை, உடற்கல்வி, தொழிற்கல்வி மற்றும் மொழிகள் போன்ற பாடங்களில்ஆசிரியர்கள் ஒரு பள்ளி/பள்ளி வளாகத்தில் பணியமர்த்தல்  செய்யப்படலாம் மற்றும் பள்ளிகளுக்குள் ஆசிரியர்களைப் பகிர்ந்து பாடங்கள் நடத்த மாநில/யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் வகைப்படுத்தப்பட்ட கல்விமுறையில் பரிசீலிக்கப்படலாம்.

5.6. பாரம்பரிய உள்ளூர்க் கலைகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள், தொழில்முறை கைவினைப்பொருட்கள் செய்பவர்கள், உள்ளூர்த் தொழில்முனைவோர்கள், விவசாயிகள் அல்லது உள்ளூரில் நிபுணத்துவம் பெற்ற வேறு எந்த விதத்திலாவது மாணவர்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் உள்ள மனிதர்களை  உள்ளூர் பாடசாலைகளில்   ‘மாஸ்டர் பயிற்றுநர்களாகபணியமர்த்தப் பள்ளிகள்/ பள்ளி வளாகங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு உள்ளூர் தொழில்கள் பற்றிய அறிவு கிடைப்பதுடன், அந்தத் தொழில்களைப் பாதுகாக்கவும், மேம்படுத்தவும் மாணவர்களால் முடியும்.

5.7. அடுத்த இரண்டு பத்தாண்டுகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாட வாரியான ஆசிரியர் காலியிடங்களை நிரப்புவதற்குத் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான விரிவான ஆசிரியர்கள் தேவைகளும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடனான திட்டமிடலும்  அதற்குண்டான பயிற்சியும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தாலும் நடத்தப்படும். பணியமர்த்துதல் மற்றும் பணிக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல்  ஆகியவற்றில் மேலே விவரிக்கப்பட்ட முன்முயற்சிகள் காலப்போக்கில் தேவைக்கேற்ப செயல்படுத்தப்பட்டும், உள்ளூர் ஆசிரியர்கள் உட்படத் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களுடன் அனைத்துக் காலியிடங்களையும் நிரப்ப, கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தொழில் மேலாண்மை மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு சலுகைகளும் வழங்கப்படும். ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள் இவ்வாறு திட்டமிடப்பட்டுள்ள காலியிடங்களுடன் இணைக்கப்படும்.

 சேவை செய்வதற்கான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கலாச்சாரம்:

5.8. ஆசிரியர்களின் பணிகளைத் திறம்படசெய்வதற்கும் தத்தம் திறனை அதிகரிப்பதற்கும் பள்ளிகளில் சேவை செய்வதற்குமான சூழல் மற்றும் கலாசாரத்தைச் சீர்படுத்துவதே முதன்மை குறிக்கோள். மேலும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள்  மற்றும் பிற ஊழியர்கள் அனைவரின் பொதுவான இலக்கு நமது பிள்ளைகளின் கல்வியை மேம்படுத்துவதே ஆகும்.

5.9.  இந்த  முன்னேற்றப் பாதையின்  முதல் தேவை பள்ளிகளில் ஒழுக்கமான மற்றும் இனிமையான சேவைகளை உறுதி செய்வதே ஆகும்சுகாதாரமான கழிப்பறைகள், சுத்தமான குடிநீர், சுத்தமான மற்றும் காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், மின்சார வசதிகள், கணினி சாதனங்கள், இணையம், நூலகங்கள், விளையாட்டு சாதனங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் உள்ளிட்ட போதுமான மற்றும் பாதுகாப்பான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் வழங்கப்படும்மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் மேற்கண்ட வசதிகளோடு பயனுள்ள கற்றல் கற்பித்தல் சூழலையும் பெற்றால், அவர்கள் தத்தமது பள்ளிகளில் கற்பிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் வசதியாகவும் ஊக்கத்துடனும் உணருவார்கள்அனைத்து ஆசிரியர்களும்  இதனை உணர்ந்து கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பள்ளிகளில் பணியிடங்களில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த பாடங்கள் பயிற்சி வகுப்புகளாக இருத்தல் வேண்டும்.

5.10.  மாநில / யூனியன் பிரதேச அரசாங்கங்கள் பள்ளி வளாகம், பள்ளிகளை அறிவார்ந்த முறையில் சீரமைக்க, எந்த வகையிலும் மக்கள் வருகையைக் குறைக்காமல், பள்ளி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த, வளப்பகிர்வு மற்றும் சமூகக் கட்டடம் போன்ற புதுமையான விஷயங்களைப் பின்பற்றலாம். பள்ளி வளாகங்களை உருவாக்குவதற்கும், துடிப்பான ஆசிரியர் சமூகங்களை உருவாக்குவதற்கும் நாம் நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடும்பள்ளி வளாகங்களுக்கு உள்ளே ஆசிரியர்களை பணியமர்த்துவது பள்ளி வளாகம் முழுவதும் பள்ளிகளிடையேயும் தானாகவே  நல்லுறவுகளை உருவாக்கக்கூடும்; இது பாட ஆசிரியர்களின் சிறப்புகளை  உறுதிப்படுத்தவும், மேலும் துடிப்பான ஆசிரியர்களின் அறிவுத் தளத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்மிகச் சிறிய பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் இனி சிறிய பள்ளிகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள். மேலும் பெரிய பள்ளி ஒரு பகுதியாக இணைந்து பணியாற்றலாம். ஒருவருக்கொருவர் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மற்றும் அனைத்துக் குழந்தைகளும் கல்வி கற்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றலாம்பள்ளி வளாகங்கள் ஆசிரியர்களை மேலும் ஆதரிப்பதற்கும் பயனுள்ள கற்றல் சூழலை உருவாக்க உதவுவதற்கும் ஆலோசகர்கள், பயிற்சி பெற்ற சமூக சேவையாளர்கள், தொழில்நுட்ப மற்றும் பராமரிப்பு ஊழியர்கள் போன்றவர்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

5.11. பெற்றோர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய உள்ளூர்ப் பிரதிநிதிகளுடன் இணைந்து, பள்ளி நிர்வாகக் குழுக்கள் / பள்ளி வளாக மேலாண்மைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் உட்படப் பள்ளிகள்/ பள்ளி வளாகங்களின் நிர்வாகத்தில் ஆசிரியர்கள் அதிக ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும்

5.12. கற்பித்தல் அல்லாத செயல்களுக்காக ஆசிரியர்கள் தற்போது அதிக நேரம் செலவிடுவதைத் தடுக்க, ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலுடன் நேரடியாகச் சம்பந்தமில்லாத எந்த வேலையிலும் இனி ஈடுபடமாட்டார்கள்குறிப்பாக, ஆசிரியர்கள் கடுமையான நிர்வாகப் பணிகளில் ஈடுபடமாட்டார்கள் மற்றும் மதிய உணவு தொடர்பான வேலைகளுக்கு நேரம் செலவிடமாட்டார்கள். இதனால் அவர்கள் கற்பித்தல்கற்றல் கடமைகளில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்தலாம்.

5.13. பள்ளிகள் நேர்மறையான கற்றல் சூழல்களைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, பள்ளி முதல்வர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளிகளை அக்கறையாகக் கவனித்துக் கொள்வது மற்றும் அனைவரையும் ஒற்றுமையுடன் அரவணைத்துச் செல்வது, பயனுள்ள கற்றலுக்கும், கற்பித்தலுக்கும் மற்றும் அனைவரின் நலனுக்கும் உதவும்.

5.14.  ஆசிரியர்களுக்குக் கற்பித்தல் அம்சங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிக அதிகாரம் வழங்கப்படும். இதனால் அவர்கள் வகுப்பறைகளில் கற்பிப்பது மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆசிரியர்கள் சமூகஉணர்ச்சி குறித்தும் கற்றல் குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில் இதுவே மாணவரின் முழுமையான கற்றல் வளர்ச்சிக்கும், மேம்பாட்டிற்கும் அவசியம். வகுப்பறைகளில் ஆசிரியர்களின் நூதனமான பயிற்றுவிக்கும் முறையும் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகளுக்காகவும் அங்கீகரிக்கப்படுவார்கள்.தொடர்ச்சியான தொழில்சார் மேம்பாடு (CPD):

5.15. ஆசிரியர்களுக்கு சுய முன்னேற்றத்திற்கான தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் அவர்கள் கல்வி முறைகளில்  சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகளையும் முன்னேற்றங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியும். உள்ளூர், பிராந்திய, மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேசப் பணிமனைகள்/பயிற்சிப் பட்டறைகள் மற்றும் இணையவழிப் பயிற்சிகள் மூலமும் ஆசிரியர் தொழில்சார் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிச் சட்டகங்கள் உட்படப் பல முறைகளில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்

ஆசிரியர்களின் தொழில்சார் மேம்பாட்டிற்கென தளங்கள் (குறிப்பாக இணையவழி தளங்கள்) உருவாக்கப்படும். இதனால் ஆசிரியர்கள் தங்களின்  கருத்துகளையும் சிறந்த கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளையும், நடைமுறைகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்

ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் தங்கள் ஆசிரியர் தொழில் மேம்பாட்டுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது 50 மணிநேர சிபிடி(CPT) வாய்ப்புகளில் பங்கேற்பார்கள்

இத்தகைய தொடர்ச்சியான தொழில்சார் மேம்பாட்டு வாய்ப்புகள் கீழுள்ளவற்றை முறையாக உள்ளடக்கும்: 

 • அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவு பற்றிய சமீபத்திய கற்பித்தல் முறைகள்
 • கற்றல் விளைவுகளின் முறைசாரா மற்றும் தகவமைப்பு மதிப்பீட்டு முறைகள் 
 • திறன்கள் அடிப்படையினாலான கல்வி முறைகள் மற்றும் அதற்கு தொடர்புடைய கற்பித்தல் முறைகள், எடுத்துக்காட்டாக அனுபவம் சார்ந்த கற்றல், கலைகளை உள்ளடக்கிய, விளையாட்டுக்களை உள்ளடக்கிய, கதை சொல்லலை உள்ளடக்கிய அணுகுமுறைகள் போன்றவை எல்லாம் அதில் அடங்கும்.

5.16. பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிவளாகத் தலைவர்கள், தங்களுடைய தனிப்பட்ட தலைமைப் பண்புகளையும் மேலாண்மை திறமைகளையும் தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரே மாதிரியான கட்டகத்தைக் கொண்ட தலைமைத்துவ / மேலாண்மை பயிற்சிப் பட்டறைகளும், இணையம் வழி முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் மற்றும் தளங்களும் அமைக்கப்படும். இதன் மூலம் அவர்கள் சிறப்பான செயல்முறைகளை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்ள முடியும். தலைமைத்துவ, மேலாண்மை மற்றும் திறன் சார்ந்த கல்விக்கான கற்பித்தல் திட்டங்களை உருவாக்கவும் செயல்படுத்தவும் தேவையான பாடப்பொருள் உள்ளடக்கத்தையும் கற்றல்-கற்பித்தல் முறைமையையும் உள்ளடக்கிய தொடர்ச்சியான தொழில்சார் மேம்பாட்டு கட்டகங்களில் அத்தகைய தலைவர்கள் வருடத்திற்கு 50 மணி நேரங்களோ அதற்கு மேலாகவோ  பங்கேற்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படும்.

தொழில் மேலாண்மை மற்றும் முன்னேற்றம் (CMP):

5.17. மிகச் சிறப்பான பணிகளைச் செய்யும் ஆசிரியர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அவர்களுக்குச் சம்பள உயர்வும் வழங்கப்படும்

அனைத்து ஆசிரியர்களையும் அவர்களின் சிறந்த வேலையைச் செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஆகையால், ஒவ்வொரு ஆசிரியர் அவர்களது செயல்பாடுகள் அவர்களின்   பதவிக்காலத்தில் ஒவ்வொரு  படிநிலைகளிலும், பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு ஆகியவற்றை  வழங்கத் தகுதி மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையிலான கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும்

இது சிறந்த ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அங்கீகரிக்கிறது. செயல்திறனை முறையாக மதிப்பிடுவதற்கான பல அளவுருக்கள் கொண்ட ஒரு அமைப்பு மாநில / யூனியன் பிரதேச  அரசாங்கங்களால் உருவாக்கப்படும், இது சக  ஆசிரியர்களின் மதிப்பாய்வுகள், வருகைப் பதிவு, அர்ப்பணிப்பு, சிபிடியின் பங்கேற்ற மணிநேரம் மற்றும் பள்ளி மற்றும் சமூகத்திற்கான பிற வகையான சேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது

பாரா 5.20 இல் கொடுக்கப்பட்ட NPST. இந்தக் கொள்கையில், தொழில் சூழலில், செயல்திறன் மற்றும் பங்களிப்பு குறித்த சரியான மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, நிரந்தர வேலைவாய்ப்புக்கான உறுதிப்பாட்டைபதவிக்காலம்குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில்பதவிக்காலம்என்பது பதவிக்காலத்திற்கு முந்தைய தகுதிகாண் பருவத்தை  குறிக்கிறது.

5.18. மேலும், தொழில் வளர்ச்சி (பதவிக்காலம், பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு போன்றவை) ஆசிரியர்களுக்கு ஒரே பள்ளிக் கட்டத்திற்குள் (அதாவது, அடித்தளம், தயாரிப்பு, நடுத்தர அல்லது இரண்டாம் நிலை) ஆசிரியர்களுக்குக் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும், மேலும் ஆரம்பக் கட்டங்களில் ஆசிரியர்களாக இருந்து பிற்காலக் கட்டங்களுக்குச் செல்வதற்கான தொழில் முன்னேற்றம் தொடர்பான ஊக்கத்தொகை இல்லை (இருந்தபோதிலும் ஆசிரியருக்கு அத்தகைய நடவடிக்கைக்கான விருப்பமும் தகுதியும் இருந்தால் இதுபோன்ற படிநிலை முன்னேற்றம்  முழுவதும் அனுமதிக்கப்படும்,). 

பள்ளிக்கல்வியின் அனைத்து நிலைகளுக்கும் மிக உயர்ந்த தரமான ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவார்கள் என்பதையும், எந்த ஒரு கல்விக் கட்டத்தையும் (அதாவது, அடித்தளம், தயாரிப்பு, நடுத்தர அல்லது இரண்டாம் நிலை) விட  எந்தக் கட்டமும் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படாது என்பதையும் இது உறுதி செய்கிறது 

5.19. தகுதியின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களின் முன்னேற்ற இயக்கத்திறன் மிக முக்கியமானது; தலைமைப்பண்பு மற்றும் மேலாண்மைத் திறன்கொண்ட சிறந்த  ஆசிரியர்களுக்குப் பாடசாலைகள், பள்ளி வளாகங்கள், BRC, CRC, PID, DIET மற்றும் தொடர்புடைய அரசாங்கத் துறைகளில் கல்வித் தலைமைப் பதவிகளைப் பெறுவதற்குச் சிறந்த பயிற்சி அளிக்கப்படும்

ஆசிரியர்களுக்கான தொழில்சார் தரநிலைகள்:

5.20. ஆசிரியர்களுக்கான தேசியத் தொழில்முறை தரநிலைகளின் (NPST) ஒரு பொதுவான வழிகாட்டல் தொகுப்பு 2022 ஆம் ஆண்டளவில் உருவாக்கப்பட்டு , தேசியக் கல்வி கவுன்சில் அதன் மறுசீரமைக்கப்பட்ட புதிய வடிவத்தில் பொதுக் கல்வி கவுன்சிலின் (GCE) கீழ் ஒரு தொழில்முறை தர நிர்ணய அமைப்பாக (PSSB) உருவாக்கப்படும். NCERT, SCERTகள், பிராந்தியங்களைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்களை  உருவாக்கும்  மற்றும் வளர்ச்சியில் நிபுணத்துவ அமைப்புகள், தொழிற்கல்வியில் நிபுணத்துவ அமைப்புகள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை. நிபுணத்துவம் / மேடையில் வெவ்வேறு நிலைகளில் ஆசிரியரின் பங்கு பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளையும், அந்த நிலைக்குத் தேவையான திறன்களையும் தரநிலைகள் உள்ளடக்கும். ஆசிரியர்களுக்கான தேசியத் தொழில்முறை தர நிர்ணய அமைப்பானது ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிப் பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்கும். இது மாநிலங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, ஆசிரியர் தொழில் நிர்வாகத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் தீர்மானிக்கலாம், இதில் பதவிக்காலம், தொழில்முறை மேம்பாட்டு முயற்சிகள், சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு மற்றும் பிற அங்கீகாரங்கள் அடங்கும். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள அதிகரிப்பு ஆகியவை பதவிக்காலம் அல்லது மூப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் ஏற்படாது, ஆனால் அத்தகைய தர நிர்ணய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே நடைபெறும். தொழில்முறை தரநிலைகள் 2030 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டுத் திருத்தப்படும், அதன்பிறகு ஒவ்வொரு பத்து வருடங்களுக்கும், அமைப்பின் செயல்திறனைப் பற்றிய விளைவுகள் மற்றும் உரிய பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் மாற்றம் செய்யப்படும்.சிறப்புக் கல்வியாளர்கள்:

5.21. பள்ளிக்கல்வியின் சில பகுதிகளுக்குக் கூடுதல் சிறப்புக் கல்வியாளர்களுக்கான தேவை தற்போது அவசியமாக உள்ளது. இத்தகைய நிபுணத்துவத் தேவைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் / நடுநிலைப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி மட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான பாடங்களைக் கற்பித்தல், குறிப்பாக  கற்றல் குறைபாடுகளுக்கான கற்பித்தல் ஆகியவை இவற்றில் உள்ளடங்கும்

இத்தகைய ஆசிரியர்களுக்குப் பாடப் பொருள், கற்பித்தல் அறிவு மற்றும் பாடப் பொருள் தொடர்புடைய நோக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், குழந்தைகளின் சிறப்புத் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான பொருத்தமான திறன்களும் தேவைப்படும். ஆகையால், அத்தகைய பகுதிகள் பாட ஆசிரியர்கள் அல்லது பொது ஆசிரியர்களுக்கான இரண்டாம்நிலை நிபுணத்துவங்களாக உருவாக்கப்படலாம்

ஆசிரியர் பயிற்சி பெறும் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு அவை சான்றிதழ் படிப்புகளாகபயிற்சி ஆசிரியர் நிலை  மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்ற பின் இரு முறையில், முழுநேர அல்லது பகுதிநேர / கலப்பு படிப்புகளாக வழங்கப்படும் பல்வகை கல்லூரிப் பிரிவுகளில் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களால் சிறப்புக் கல்வியாளர்களுக்கு இத்தகைய சான்றிதழ் வகுப்புகள் வழங்கப்படும் .

தேவையான அளவு சிறப்புக் கல்வியாளர்கள் பாடப்பொருள் கற்பித்தலோடு பயிற்சியை NCTE கலைத்திட்டத்திற்கும்  மற்றும் RCIக்கும் ஏற்றவாறு சிறப்பு மாணவர்களைக் கையாளும் திறனை உடையவர்களாகத் தரமான சிறப்புக் கல்வியாளர்கள் உருவாக்கப்படுவதை உறுதி செய்தல் 

ஆசிரியர் கல்விக்கான அணுகுமுறை:

5.22. ஆசிரியர்களுக்கு உயர்தரப் பாட உள்ளடக்கம் மற்றும் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள் ஆகியவற்றில் பயிற்சி தேவைப்படும் என்பதை உணர்ந்து, ஆசிரியர் கல்வி படிப்படியாக 2030க்குள் பலதரப்பட்ட கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மாற்றப்படும்

கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் அனைத்தும் பன்முகப்பிரிவாக மாறுவதை நோக்கி நகர்வதால், பி.எட்., எம்.எட்., மற்றும் பி.எச்.டி. கல்வியில் பட்டங்களை உயர்தரத்தில் வழங்கும்

5.23. 2030க்குள், கற்பிப்பதற்கான குறைந்தபட்சப் பட்டப்படிப்பு 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த பி.எட். சிறந்த பாட அறிவாற்றலுடன் மற்றும் கற்பித்தல்  அணுகுமுறைகளுடன், உள்ளூர் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் மாணவர் கற்பித்தல் சிறந்த பயிற்சி பெறவேண்டும்

2 ஆண்டு பி.எட். திட்டமும், 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த பி.எட். வழங்கும் அதே பன்முக நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும், மேலும் இது  பிற சிறப்புப் பாடங்களில் ஏற்கனவே இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

பி.எட். 1 ஆண்டு திட்டமும், 4 ஆண்டு பல்துறை இளங்கலைப் பட்டங்களுக்குச் சமமானவர்கள் அல்லது ஒரு சிறப்பு முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் மற்றும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்புப்பாடப்பிரிவில்  ஆசிரியராக விரும்புபவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்

அனைத்து பி.எட். திட்டங்களும் 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த பி.எட் வழங்கும் அங்கீகாரம் பெற்ற பலதரப்பட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்களால் மட்டுமே பட்டங்கள் வழங்கப்படும்

4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த பி.எட் வழங்கும் ODL க்கான அங்கீகாரத்தைக் கொண்டிருக்கும்  பலதரப்பட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் உயர்தரமுடைய  B.Ed. பயிற்சிகளை வழங்கும்

தொலைதூர அல்லது எளிதில் அணுக இயலாத இடங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கும், அவர்களின் தகுதியை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்களுக்கும் கற்பித்தல் பயிற்சி மற்றும் மாணவர் கற்பித்தல் பயிற்சி உரிய மாற்று ஏற்பாடுகளுடன்  தரமான பொருத்தமான கலப்பு அல்லது ODL  முறையில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்  

5.24. அனைத்து பி.எட். பாடத் திட்டங்களில் நேரச் சோதனை மற்றும் புதிய நுணுக்கங்களை அடங்கிய கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைப் பற்றிய  கல்வியறிவு மற்றும் எண்கணிதம், பல நிலை கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு, குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்குக் கற்பித்தல், சிறப்பு ஆர்வங்கள் அல்லது திறமைகளைக் கொண்ட குழந்தைகளுக்குக் கற்பித்தல், பயன்பாட்டுக் கல்வி தொழில்நுட்பம், மற்றும் கற்பவரை மையமாகக் கொண்ட மற்றும் ஒத்துழைப்புக் கற்றல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும். அனைத்து பி.எட். படிப்புகளும் சிறந்த பயிற்சித் திட்டங்கள் உள்ளூர் பள்ளிகளில் வகுப்பறை கற்பித்தல் வடிவத்தில் செயல்படுத்தும் விதமாக வடிவமைக்கப்படும். அனைத்து பி.எட். படிப்புகளும் எந்தவொரு விஷயத்தையும் கற்பிக்கும் போது அல்லது எந்தவொரு செயலையும் செய்யும்போது இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கடமைகளையும் (பிரிவு 51 ) மற்ற அரசியலமைப்பின் திட்டங்களின் முக்கியத்துவத்தினை வலியுறுத்துகின்றன. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி குறித்த சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வையும் உணர்திறனையும் இது சரியான முறையில் ஒருங்கிணைக்கும், இதனால் சுற்றுச்சூழல் கல்வி பள்ளி பாடத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறும்.

5.25. உள்ளூர் தொழில்கள், திறன்கள் அறிவை ஆற்றல் வளங்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்திற்காக, பள்ளிகளிலோ அல்லது பள்ளி வளாகங்களிலோதலைமை பயிற்றுநர்களாககற்பிக்க நியமிக்கப்படக்கூடிய சிறந்த உள்ளூர் நபர்களுக்குச் சிறப்பு குறுகிய உள்ளூர் ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கள் BITE கள், DIET கள் அல்லது பள்ளி வளாகங்களில் கிடைக்கும். .கா., உள்ளூர் கலை, இசை, விவசாயம், வணிகம், விளையாட்டு, தச்சு மற்றும் பிற தொழில் கைவினைப்பொருட்கள்.

5.26. குறுகிய B.Ed பிந்தைய. சான்றிதழ் படிப்புகள் பலதரப்பட்ட பிரிவுகளில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் சான்றிதழ் படிப்புகள் விரிவுபடுத்தப்படும். குறிப்பிட்டத் துறைகளில் சிறப்பானக் கற்பித்தல் முறைக்கு,  கற்கச்  செல்ல விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு எடுத்து காட்டாக குறைபாடுகள் உள்ள மாணவர்களுக்கு கற்பித்தல் அல்லது பள்ளிக்கல்வி அமைப்பில் தலைமைப்பண்பு  மற்றும் நிர்வாகப் பதவிகளில் சிறப்புப் பெற்று பணியாற்ற அல்லது  அடித்தள, தயாரிப்பு, நடுத்தர மற்றும் இரண்டாம் நிலை நிலைகளுக்கு இடையில் ஒரு கட்டத்திலிருந்து மற்றொரு கட்டத்திற்குச் செல்ல இந்தச் சான்றிதழ் படிப்புகள் உதவும்

5.27. குறிப்பிட்ட பாடங்களைக் கற்பிப்பதற்காகச் சர்வதேச அளவில் பல அங்கீகரிக்கப்பட்ட கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள் உள்ளன; NCERT பல்வேறு பாடங்களைக் கற்பிப்பதற்கான மாறுபட்ட சர்வதேசக் கல்வி கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைப் படிப்பது, ஆராய்ச்சி செய்வது, தொகுத்தல் மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் மூலம் பல்வேறு பாடங்களைச் சிறந்த முறையில் கற்பிப்பதற்கு இந்தியாவில் இருந்து நடைமுறையில் உள்ள கல்வி கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளில் மிகப்பொருத்தமானதை உட்புகுத்துதல்  மற்றும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடியவை பற்றிய பரிந்துரைகளை வழங்கும்.

5.28. 2021ஆம் ஆண்டளவில், இந்தத் தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020 இன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில், NCERTயுடன் கலந்தாலோசித்து, NCTE 2021, ஆசிரியர் கல்விக்கான புதிய மற்றும் விரிவான தேசியப் பாடத்திட்ட  கட்டமைப்பை உருவாக்கும்

இந்தக் கட்டமைப்பை மாநில அரசுகள், தொடர்புடைய அமைச்சுகள் / மத்திய அரசின் துறைகள் மற்றும் பல்வேறு நிபுணத்துவ அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து அமைப்புகளுடன் கலந்துரையாடிய பின்னர் உருவாக்கப்படும் மற்றும் அனைத்துப் பிராந்திய மொழிகளிலும் கிடைக்கப்பெறும்

தொழிற்கல்விக்கான ஆசிரியர் கல்வி பாடத்திட்டத்தின் தேவைகளுக்கும் NCFTE 2021 காரணியாக இருக்கும். திருத்தப்பட்ட என்.சி.எஃப்களின் மாற்றங்களையும், ஆசிரியர் கல்வியில் வளர்ந்து வரும் தேவைகளின் அடிப்படையில்  5-10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை என்.சி.எஃப்.டி. திருத்தப்படும்.

5.29. இறுதியாக, ஆசிரியர் கல்வி முறையின் ஒருமைப்பாட்டை, தரத்தை,  முழுமையாக மீட்டெடுப்பதற்காக, நாட்டில் உள்ள தரமற்ற தனித்து செயல்படும் ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் (TEIகள்) மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; தேவைப்பட்டால் தரமற்றக் கல்வி நிறுவனங்களை  மூடுவது போன்ற நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்.

6. சமமான அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கல்வி : அனைவருக்குமான கற்றல் 

6.1 சமூக நீதியையும் சமத்துவத்தையும் அடைவதற்கு கல்வி ஒரு மிகப் பெரிய கருவியாகும். நிச்சயமாக இப்படி ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தினை கல்வி தனக்குள் கொண்டிருந்தபோதும், நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் கனவு காணவும், செழித்தோங்கவும், தனது பங்களிப்பை நாட்டிற்கு அளிக்கத்தக்க வகையிலான ஒருங்கிணைந்த நேர்மையான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குதல் என்பதும் இன்றியமையாதது. சமூக இனங்களுக்கு இடையே உள்ள வாய்ப்புகள், பங்கேற்பு மற்றும் கற்றல் அடைவுகளில் உள்ள இடைவெளிகளை அகற்றுவதே கல்வி சார்ந்த மேம்பாட்டு திட்டங்களின் முக்கிய இலக்காக இருக்கும் என்பதை இந்தக் கொள்கை மறு உத்திரவாதம் அளிக்கிறது. இந்த அத்தியாயத்தை உயர்கல்வியில் சமவாய்ப்பு மற்றும் உள்ளிணைத்தலில் உள்ள சிக்கல்களை விவாதிக்க உள்ள 14ம் இயலோடு இணைத்து படிக்க வேண்டும்     

6.2 இந்தியக் கல்வி முறையும் தொடர்ந்து வந்த அரசுகளின் கொள்கைகள் பள்ளிக்கல்வியில் உள்ள பாலின மற்றும் சமூக பாகுபாடுகளை அகற்றுவதில் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டாலும் மேனிலை கல்வியை அடைவதில் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். குறிப்பாக வரலாற்று ரீதியாக சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சமூகம் கல்வியில் பங்கேற்பது மிகவும் குறைவாகவே இருந்து வந்துள்ளது. சமூகப் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களை பரந்துப்பட்ட வகைப்படுத்தலில்பாலின அடையாளங்களாக (குறிப்பாகப் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கையர்) சமூகப் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் (பட்டியல் வகுப்பினர், பட்டியல் இன, பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் போன்றோர்) நிலம் சார்ந்த அடையாளங்கள்  (கிராமங்கள், சிறு நகரங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிப் பாதையில் உள்ள மாவட்டங்கள் போன்றவை) மாற்றுத்திறனாளிகள் (கற்றல் குறைபாடு உள்ளோர் உட்பட) மற்றும் சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல்களால் இடம்பெயர் தொழிலாளர் சமூகங்கள், குறைந்த வருவாய் குடும்பங்கள், எளிதில் தீங்கிழைத்தலுக்கு உள்ளாக கூடிய குழந்தைகள், கடத்தலுக்கு இலக்காகும் குழந்தைகள், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ஆதரவற்ற மற்றும் பிச்சை எடுக்கக் கட்டாயப்படுத்தப்படும் குழந்தைகள் மற்றும் நகர்ப்புற ஏழைகள் போன்றோர். ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை தொடர்ந்து பள்ளி இடைநிற்றல் அதிகமாவதும் அது குறிப்பாக, சமூகப் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களில் உள்ள பெண்களில் அதிகமாகவும் உயர் கல்வியில் மேலும் மிக அதிகமாக உள்ளது. சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களின் பல்வேறு அடையாளங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சுருக்கமான நிலை அறிக்கை இங்கே துணை அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

6.2.1. U–DISE 2016-17ன் படி தொடக்கக் கல்வியில் 19.6% என இருக்கும் பட்டியலினக் குழந்தைகளின் பங்கேற்பு, மேனிலை கல்வியில் 17.3% என் குறைகிறது. இந்தப் பள்ளி இடைநிற்றல் பட்டியலினப் பழங்குடியின மாணவர்கள் மத்தியில் (10.6% ல் இருந்து 6.8% ஆகவும்) மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகள் மத்தியில் (1.1% ல் இருந்து 0.25% ஆகவும்) குறைகிறது. இந்தச் சமூகப்பின்னணியில் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் நிலை மேலும் பின் தங்கியே இருக்கிறது. இந்த பின்னடைவு உயர்கல்வியில் இன்னமும் அதிகமாக இருக்கிறது

6.2.2. தரமான பள்ளிகளுக்கான வாய்ப்பின்மை, ஏழ்மை, சமூக கட்டமைப்பு மற்றும் பண்பாட்டுக் கூறுகள் மற்றும் மொழி உள்ளிட்ட பல்வேறு கூறுகள், பட்டியல் இன மக்கள் மத்தியில் பள்ளிச் சேர்கை மற்றும் தக்க வைத்தலில் பெரும் பின்னடைவை உருவாக்கி விட்டது. பட்டியல் இனக் குழந்தைகளுக்குக்கான வாய்ப்பு, பங்கேற்பு மற்றும் கற்றல் அடைவுகளை உறுதி செய்வது ஒரு முக்கியமான இலக்காகும். மேலும் பிற பின்தங்கிய வகுப்பினரில் வரலாற்று ரீதியாக சமூக மற்றும் கல்வியில் பின் தங்கியதற்கான காரணங்கள் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும்6.2.3  பழங்குடியின மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள் வரலாற்றுமுறை மற்றும் நிலம்சார்ந்த காரணிகளால் பல்வேறு நிலைகளில் பின்னுக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். பழங்குடியினக் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய பள்ளிக் கல்வி அவர்களின் பண்பாட்டு மற்றும் அறிவு தளத்தில் அந்நியப்பட்டதாக இருப்பதாக உணர்கின்றனர். பழங்குடியின குழந்தைகளின் வாழ்வில் ஏற்றத்தை உருவாக்க ஏற்கனவே நிறையத் திட்டம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் உள்ள போதும், இக்குழந்தைகள் மேலும் பயன்பெரும் வகையில் சிறப்பு வழிமுறைகள் உருவாக்கிச் செயல்படுத்தப்படும்

6.2.4. பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வியில் சிறுபான்மையினருக்குக் குறைவான பிரதிநிதித்துவமே உள்ளது. அனைத்துச் சிறுபான்மையினர் அதிலும் குறிப்பாகக் கல்வியில் பின்தங்கியுள்ள குழுக்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் கல்வி நிலையை உயர்த்த முன்முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தக்  கொள்கை அங்கீகரிக்கிறது

6.2.5 அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கும் அதே வாய்ப்புகளும் சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு சாதகமான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை இந்தக் கொள்கை அங்கீகரிக்கிறது.

6.2.6 பின்வரும் துணைப்பிரிவுகளில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி பள்ளிக் கல்வியில் சமூக இடைவெளிகளைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவதற்கென தனி உத்திகள் வகுக்கப்படும்

6.3. இயல்கள் 1–3 ல் விவாதிக்கப்பட்ட முன்பருவக் பள்ளிக் கல்வி (ECCE) அடித்தளக் கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணறிவு, வாய்ப்பு, சேர்க்கை  மற்றும் வருகை தொடர்பான முக்கியமான சிக்கல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள் குறைவான பிரதிநிதித்துவமுள்ள மற்றும் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை மற்றும் முக்கியமானவை. ஆகையால், 1–3 அத்தியாயங்களிலிருந்து வரும் நடவடிக்கைகள் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த வழியில் செயல்படுத்தப்படும்.         

6.4 மேலும் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியுள்ள பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்ப ஊக்குவிக்கும் விதமாக, அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, பள்ளிச் சென்று வருவ்தற்காக மிதிவண்டிகள் எனும் பல்வேறு வெற்றிகரமான திட்டங்களும், கொள்கைகளும் மேற்சொன்ன குழுவினரின் பிள்ளைகள் பள்ளியில் சேர்வதை அதிகப்படுத்தியது. இந்த வெற்றிகரமான கொள்கை மற்றும் திட்டம் இன்னும் நாடு முழுவதும் சென்றடையும்வண்ணம் பலப்படுத்தப்படும்.

6.5  சில நலத்திட்டங்கள் வாயிலாக பிள்ளைகள் பள்ளியில் சேர்வது அதிகமானது என்று வரும் ஆய்வு முடிவுகளை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும், குறிப்பாக சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சமுதாயத்தில் இது பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கியது. உதாரணமாக குறைந்த தூரத்திலேயே பள்ளிகள் இருந்தாலும் மாணவிகளுக்கு சைக்கிள்கள் வழங்குதல் மற்றும் நடந்து செல்பவர்களுக்கும் சைக்கிள்களில் செல்பவர்களுக்கும் தகுந்த பாதுகாப்பான வசதி கிடைப்பதால் பெற்றோர்களும் கவலையின்றி பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பிவைக்கின்றனர். பெற்றோருக்கும் இந்த மிதிவண்டி வழங்கும் முறை நம்பிக்கையை விதைக்கிறது. தனி  ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்றுநர்கள், சக மாணவர் மூலம் பயிற்சி, திறந்த நிலைப் பள்ளி, பொருத்தமான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வாய்ப்புகளை  உறுதி செய்வதற்கான பொருத்தமான தொழில்நுட்பச் செயல்பாடுகள்  மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தரமான முன் பருவக் கல்வியை வழங்கும் பள்ளிகள் பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய குடும்பங்களிலிருந்து வரும் குழந்தைகளுக்கு மிகப் பெரிய மூலதனமாக இருக்கின்றது. இதற்கிடையில், வருகை மற்றும் கற்றல் விளைவுகளை மேம்படுத்துவதற்காக மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் ஆலோசகர்கள் மற்றும் / அல்லது நன்கு பயிற்சி பெற்ற சமூகப் பணியாளர்கள் ஆகியோர் இணைந்து பணியாற்றுவதால் நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள  ஏழைக்குழந்தைகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

6.6 சில மாநிலங்களில், சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கும் சமுதாயங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பெருவாரியாக இருப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. கல்வி மேம்பாட்டிற்காகனத் தேவையிருக்கும் மேலும், கல்வியில் பெரும் இலட்சியங்களுடனும் கனவுகளுடனும் இருக்கும் மாவட்டங்களாக சில இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. எனவே, நாட்டின் அதிக மக்கள்தொகை கொண்டு கல்வியில் பின்தங்கியிருக்கும் மண்டலங்களை ‘சிறப்புக் கல்வி மண்டலங்களாக (SEZs) அறிவிக்கவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

6.7 அனைத்துச் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களிலும் பாதிக்குப் பாதிப் பெண்கள். மேலும் கவலைத்தரும் வகையில் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்கள் எதிர்கொள்ளும் புறக்கணிப்பு  மற்றும் சமத்துவமின்மை இந்தச் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களில் உள்ள பெண்களுக்கு மட்டுமே பன்மடங்காகிறது. சமூகம் மற்றும் சமூக நலன்களை வடிவமைப்பதில் பெண்கள் வகிக்கும் சிறப்பு மற்றும் முக்கியமான பங்கை இந்தக் கொள்கை கூடுதலாக அங்கீகரிக்கிறது. எனவே, இந்தத் தலைமுறை மட்டுமல்லாது, எதிர்காலத் தலைமுறை பெண் குழந்தைகளுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்குவது இந்தச் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கான கல்வி நிலைகளை அதிகரிப்பதற்கான சிறந்த வழியாகும். சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களிலிருந்து மாணவர்களை இணைக்க  வடிவமைக்கப்படும் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் இந்தக் குழுக்களில் உள்ள பெண் குழந்தைகளை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும் என்று கொள்கை பரிந்துரைக்கிறது.

6.8 மேலும், அனைத்துப் பெண் குழந்தைகள் மற்றும்  திருநங்கைகளுக்கும் சமமான தரமான கல்வியை வழங்குவதற்கான தேசத்தின் திறனை மேம்படுத்த இந்திய அரசு ஒருபாலின உள்ளடக்கத்திற்கான நிதி’யை ஏற்படுத்தும். பெண் குழந்தைகள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான கல்விக்கான வாய்ப்பை வழங்குவதில் மத்திய அரசு தீர்மானிக்கும் முன்னுரிமைகளைச் செயல்படுத்த மாநிலங்களுக்கு இந்த நிதி கிடைக்கும் (சுகாதாரம் மற்றும் கழிப்பறைகள், மிதிவண்டிகள், நிபந்தனைக்குட்பட்ட பணப் பரிமாற்றம் போன்றவை); மேலும் பெண் மற்றும் மூன்றாம் பாலின குழந்தைகளுக்கான வாய்ப்பு  மற்றும் கல்வியில் பங்கேற்பதற்கான குறிப்பிட்ட உள்ளூர் சூழல் தடைகளைச் சரி செய்யும் பயனுள்ள சமூக அடிப்படையிலான முன்னெடுப்புகளை ஆதரிக்கவும் அளவிடவும் இந்த நிதிகள் உதவும். பிற சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அணுகுவதில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்க இதேபோன்ற உள்ளிணைத்தலுக்கான நிதித் திட்டங்களும் உருவாக்கப்படும். ஒட்டுமொத்தத்தில், இந்தக் கொள்கை எந்தவொரு பாலினத்திலிருந்தோ அல்லது பிற சமூகபொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய குழுவிலிருந்தோ குழந்தைகளுக்கான கல்விக்கான (தொழிற்கல்வி உட்பட) அனைத்துப் பாகுபாடுகளையும் அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

6.9 சமூகபொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பின்னணியில் உள்ள தொலைதூரத்திலிருந்து வர வேண்டிய மாணவர்களுக்கு, பள்ளிக்கு அருகிலேயே பெண் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்துக் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்குப் பொருத்தமான ஏற்பாடுகளுடன், ஜவஹர் நவோதயா வித்தியாலயாவின் தரத்துடன் பொருந்தும் வகையில் கட்டணமில்லா தங்கும்  வசதிகள் கட்டப்படும். தரமான பள்ளிகள் மூலம் சமூக பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பின்னணியில் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் (12 ஆம் வகுப்பு வரை) பங்கேற்பை அதிகரிக்க கஸ்தூரிபா காந்தி பாலிகா வித்யாலயாக்கள் பலப்படுத்தப்பட்டு விரிவுபடுத்தப்படும். வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள், சிறப்புக் கல்வி மண்டலங்கள் மற்றும் பிற பின்தங்கிய பகுதிகளில் உயர் தரமான கல்வி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக் கூடுதல் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயாக்கள் மற்றும் கேந்திரிய வித்யாலயாக்கள் நாடு முழுவதும் கட்டப்படும். குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியின் குறைந்தது ஒரு வருடத்தை உள்ளடக்கிய முன்பள்ளி பிரிவுகள், குறிப்பாகப் பின்தங்கிய பகுதிகளில், கேந்திரியா வித்யாலயாக்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள பிற தொடக்கப் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்படும்

6.10 ECCE மற்றும் பள்ளிக்கல்வி முறை ஆகியவற்றில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளைச் சேர்ப்பது மற்றும் சமமாகப் பங்கேற்பதை உறுதி செய்வதில் அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் அடித்தளக் கல்வி முதல் உயர் கல்வி வரை வழக்கமான பள்ளிப்படிப்பு செயல்பாட்டிலேயே முழுமையாகப் பங்கேற்க வழிவகை செய்யப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள் (RPWD Act) சட்டம் 2016 உள்ளடக்கிய கல்வியை ஒருகல்வி முறைஎன்று வரையறுக்கிறது, இதில் மாற்றுத்திறன் உள்ளவர்கள் மற்றும் இல்லாத மாணவர்கள் ஒன்றாகக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இம்முறையிலான கற்றல்  மற்றும் கற்பித்தல் முறை பல்வேறு வகையான மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் கற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ஏற்றது. இந்தக் கொள்கை RPWD சட்டம் 2016 இன் விதிமுறைகளுடன் முழுமையாக ஒத்துப்போகும் வகையில் உள்ளது மற்றும் பள்ளிக் கல்வி தொடர்பாக அதன் அனைத்துப் பரிந்துரைகளையும் அங்கீகரிக்கிறது. தேசியப் பாடத்திட்ட  கட்டமைப்பைத் தயாரிக்கும் போது, தேசிய நிறுவனங்களான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துறை (DEPwD) போன்ற நிபுணத்துவ அமைப்புகளுடன் ஆலோசனைகள் நடைபெறுவதைக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய கவுன்சில் (NCERT) உறுதி செய்யும்.

6.11. பள்ளிகள் / பள்ளி வளாகங்கள் குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கும், CROSS DISABILITY பயிற்சி பெற்ற கல்வியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கும், தேவைப்படும் இடங்களில் வள மையங்களை நிறுவுவதற்கும், குறிப்பாகக் கடுமையான அல்லது பலகுறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வளங்கள் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக வழங்கப்படும். RPWD சட்டத்தின் படி குறைபாடுகள் உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் தடையில்லாமல் அணுக வழிசெய்யப்படும். வெவ்வேறு குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளின் தேவைகளும் வேறுபட்டதாக உள்ளது. பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி வளாகங்கள் அனைத்து மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கும் தங்குமிடம் மற்றும் அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை வழங்குவதற்கும், அவர்கள் வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைந்த வகையில் முழு பங்கேற்பு செய்வதை உறுதி செய்வதற்கும் துணைபுரியும்குறிப்பாக, உதவி சாதனங்கள் மற்றும் பொருத்தமான தொழில்நுட்பக் கருவிகள், மேலும் போதுமான மொழி, பொருத்தமான கற்பித்தல்கற்றல் பொருட்கள் (.கா. பெரிய அச்சுகள், பிரெயில் போன்ற எளிதில் அணுகக்கூடிய வடிவங்களில் உள்ள பாடப்புத்தகங்கள்) கிடைக்கச் செய்வது குறைபாடுள்ள குழந்தைகளை எளிதாக வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைக்கவும்,, தனது ஆசிரியர் மற்றும் சகாக்களுடன் சேர்ந்து கற்றலில் ஈடுபடவும் உதவும். கலை, விளையாட்டு மற்றும் தொழிற்கல்வி உள்ளிட்ட அனைத்துக் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கும் இது பொருந்தும். இந்தியச் சைகை மொழியைக் கற்பிப்பதற்கும், இந்தியச் சைகை மொழியைப் பயன்படுத்திப் பிற அடிப்படை பாடங்களைக் கற்பிப்பதற்கும் உயர் தரமான தொகுதிக்கூறுகளை NIOS உருவாக்கும். மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து போதுமான கவனம் செலுத்தப்படும்.   6.12. RPWD சட்டம் 2016ன் படி, குறிப்பிடும்படியான குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வழக்கமான அல்லது சிறப்புப் பள்ளிப்படிப்பைத் தேர்வு செய்யலாம். கடுமையான அல்லது பல குறைபாடுகள் உள்ள கற்போருக்கு மறுவாழ்வு மற்றும் கல்வித் தேவைகளுக்கான உதவிகளைச் சிறப்புக் கல்வியாளர்களுடன் இணைந்து வள மையங்கள் வழங்கும். மேலும் பெற்றோர்கள் / பாதுகாவலர்கள் உயர்தரமான வீட்டுப் பள்ளிகளை அமைப்பதற்கும், தேவையான குழந்தைகளுக்கு  திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும். பள்ளிக்குச் செல்ல முடியாத அளவில் கடுமையான மற்றும் ஆழ்ந்த குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வீட்டு அடிப்படையிலான கல்வி தொடரும். வீட்டு அடிப்படையிலான கல்வி பெறும் குழந்தைகள் பொது அமைப்பில் கல்வி பெரும் குழந்தைகளுக்குச் சமமாகக் கருதப்பட வேண்டும். சமபங்கு மற்றும் சமவாய்ப்பு எனும் கொள்கையின் அடிப்படையில் வீட்டு அடிப்படையிலான கல்வியின் செயல், செயல்திறன் தணிக்கை செய்யப்படும். RPWD சட்டம் 2016க்கு ஏற்ப இந்தத் தணிக்கையின் அடிப்படையில் வீட்டு அடிப்படையிலான கல்விக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தரநிலைகள் உருவாக்கப்படும், குறைபாடுகள் உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளின் கல்வியும் மாநில அரசின் பொறுப்பு என்பது தெளிவாகிறது. பெற்றோர்கள்பராமரிப்பவர்கள் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையிலான தீர்வுகளின் அடிப்படையிலான பயிற்சி மற்றும் பரந்த அளவிலான கற்றல் பொருட்கள் கிடைக்கச் செய்வதின்  மூலம் பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் கற்றல் தேவைகளுக்குத் தீவிரமாக உதவ முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

6.13 தொடர்ச்சியாக உதவிகள் தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட கற்றல் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் பெரும்பாலான வகுப்பறைகளில் உள்ளனர். எவ்வளவு விரைவாக உதவிகள் கிடைக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு முன்னேற்றத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது என்பது ஆராய்ச்சிகளில் தெளிவாகிறது. இத்தகைய கற்றல் குறைபாடுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அவர்களின் குறைபாடுகளைக் களையக் குறிப்பாகத் திட்டமிட்டு ஆசிரியர்கள் உதவ வேண்டும். குறிப்பிட்ட செயலில், பொருத்தமான தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதும், குழந்தைகளை அவர்களின் கற்கும் வேகத்திற்கேற்ப கற்க அனுமதிப்பது, ஒவ்வொரு குழந்தையின் வலிமையை  மேம்படுத்துவதற்கான நெகிழ்வான பாடத்திட்டங்களுடன், பொருத்தமான மதிப்பீடு மற்றும் சான்றிதழ் பெற ஒரு சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதும் அடங்கும். கற்றல் குறைபாடுள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும், தற்போது முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய தேசிய மதிப்பீட்டு மையம், PARAKH உள்ளிட்ட மதிப்பீட்டு மற்றும் சான்றிதழ் மையங்கள், சமமான அணுகுமுறை, வாய்ப்புகளை உறுதி  செய்வதற்காக, அடிப்படைக் கட்டத்திலிருந்து உயர் கல்வி வரை (நுழைவுத் தேர்வுகள் உட்படவழிகாட்டுதல்களை வகுத்து, அத்தகைய மதிப்பீட்டை  நடத்துவதற்கான பொருத்தமான கருவிகளைப் பரிந்துரைக்கும்.

6.14 குறிப்பிட்ட குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு (கற்றல் குறைபாடுகள் உட்பட) எவ்வாறு கற்பிப்பது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு, அறிவு ஆகியவற்றுடன் பாலின உணர்திறன் மற்றும் குறைவான பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப்பட்ட அனைத்துக் குழுக்களிடமும் அவர்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை மாற்றியமைப்பதற்கான உணர்திறன் ஆகியவைகளும் அனைத்து ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்களின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்கும்.

6.15 மாற்றுப்பள்ளிகள் தங்கள் பண்டைய முறையிலே கற்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படும். அதே வேளையில் அப்பள்ளி உயர்நிலை மாணவர்களின் குறைவான பிரதிநிதித்துவத்தை மாற்றும் பொருட்டு அவை சிறிது சிறிதாக NCFSE பரிந்துரைக்கும் கற்றல் முறைக்கு மாறுவதற்கு ஆதரவளிக்கப்படும். குறிப்பாக அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல், இந்தி, ஆங்கிலம், மாநில மொழிகள் மற்றும் பள்ளிகள் விரும்பவும் இதரப் பாடத்திட்டங்களுக்கான நிதி உதவி வழங்கப்படும். இது  அப்பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்தைகளின் கற்றல் விளைவுகளை ஒன்று முதல் பன்னிரண்டு வகுப்புகளுக்கான வரையறுக்கப்பட்டவற்றுள் கொண்டு வர உதவும். மேலும் அப்பள்ளி மாணவர்கள் மாநில மத்திய அளவில் நடைபெறும் தேர்வுகள் மதிப்பீடுகளில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பதுடன் உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலும் இடம்பெறவும் உதவும். அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல், மொழிகள் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் கற்பிக்கும் திறன் புதிய கல்வி நடைமுறைகளுக்கேற்ப மேம்படுத்தப்படும். போதுமான புத்தகங்கள் பத்திரிக்கைகள் இன்ன பிற கற்றல்கற்பித்தல் பொருட்கள் கொண்டு நூலகங்கள் மற்றும் ஆய்வகங்களில் கிடைக்கும்படியாக ஏற்பாடு செய்யப்படும். 

6.16. SEDG-கு உட்பட்டு மேலே குறிப்பிட்ட கொள்கைகளின் பொருட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைக்கக் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும். பள்ளிக் கல்வியில் பங்கேற்பை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, வரையறுக்கப்பட்ட பிராந்தியங்களில் சிறப்பு விடுதிகள், கல்வி இடைவெளியைக் குறைக்கும் வகுப்புகள், கட்டணத் தள்ளுபடிகள் மற்றும் உதவித்தொகை ஆகியவை அனைத்து SEDGகளில் இருந்தும் திறமையான மற்றும் அதிக மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களுக்குப் பெரிய அளவில் வழங்கப்படும். குறிப்பாகக் கல்வியின் இரண்டாம் நிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு அவர்கள் உயர் கல்வியில் நுழைவதற்கு உதவியாக வழங்கப்படும்.

6.17. பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் உதவியுடன், மாநில அரசுகள் பழங்குடியினர் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் அவர்களின் மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் NCC பிரிவுகளை உருவாக்க  ஊக்குவிக்கலாம்இது மாணவர்களின் இயல்பான திறமை மற்றும் தனித் திறனைக் கண்டறிந்து பண்படுத்த உதவும், இது பாதுகாப்புப் படைகளில் வெற்றிகரமான வேலைவாய்ப்புகளுக்கு உதவும்.

6.18. SEDGகளில் இருந்து மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் அனைத்து உதவித்தொகைகள் மற்றும் பிற வாய்ப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு வலைத்தளத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, அனைத்து மாணவர்களும் அறிந்திருப்பதை உறுதி செய்யும் விதத்தில், ‘ஒற்றைச் சாளர அமைப்பில்எளிமையான முறையில் தகுதியின் அடிப்படையில் அறிவிக்கப்படும்.. 

6.19. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அத்தனை கொள்கைகளும் அளவீடுகளும் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு முழுமையான மற்றும் சமவாய்ப்பு அளித்திட அவசியமான ஒன்றாகிறது. ஆனால் அவை போதுமானதாக இல்லை.  பள்ளிக் கலாச்சாரத்திலும் மாற்றம் தேவைஆசிரியர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், நிர்வாகிகள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உட்படப் பள்ளிக் கல்வி முறையில் பங்கேற்கும் அனைவரும் மாணவர்களின் தேவைகள், சேர்க்கை மற்றும் சமபங்கு பற்றிய கருத்துக்கள் மற்றும் அனைத்து நபர்களின் மரியாதை, கண்ணியம் மற்றும் தனியுரிமை ஆகியவற்றை உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும்இத்தகைய கல்வி கலாச்சாரம் தான் மாணவர்கள் அதிகாரம் பெற்ற நபர்களாக மாறுவதற்குச் சிறந்த பாதையை வழங்கும், இதன் விளைவாக சமூகம் அதன் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடிமக்களுக்குப் பொறுப்பான குடிமகனாக மாற்ற உதவும்சேர்த்தல் மற்றும் சமபங்கு ஆசிரியர் கல்வியின் முக்கிய அம்சமாக இருக்கும் (மற்றும் பள்ளிகளில் அனைத்துத் தலைமை, நிர்வாக மற்றும் பிற பதவிகளுக்கான பயிற்சி);  அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சிறந்த முன்மாதிரிகளைக் கொண்டுவருவதற்காக SEDG களில் இருந்து அதிக உயர்தர ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைவர்களை நியமிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

6.20. ஆசிரியர்கள், பயிற்சி பெற்ற சமூக சேவகர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட புதிய பள்ளிக் கலாசாரத்தின் மூலமாகவும், புதிய பள்ளிப் பாத்திட்டத்தைக் கொண்டுவருவதற்கான தொடர்புடைய மாற்றங்கள் மூலமாகவும் மாணவர்கள் உணர்வூட்டப்படுவார்கள். பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில், அனைத்து நபர்களுக்கும் மரியாதை, பச்சாத்தாபம், சகிப்புத்தன்மை, மனித உரிமைகள், பாலினச் சமத்துவம், அகிம்சை, உலகளாவிய குடியுரிமை, சேர்த்தல் மற்றும் சமபங்கு போன்ற மனித விழுமியங்கள் குறித்த விஷயங்கள் அடங்கும்பல்வேறு கலாசாரங்கள், மதங்கள், மொழிகள், பாலின அடையாளங்கள் போன்றவற்றைப் பற்றிய விரிவான அறிவும் இதில் அடங்கும்பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் ஏதேனும் சார்பு மற்றும் ஒரே மாதிரியானவை அகற்றப்பட்டு, அனைத்துச் சமூகங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய கூடுதல் விஷயங்கள் சேர்க்கப்படும்.. 

7. பள்ளி வளாகங்களின் / குழுக்களின் மூலம் திறமையான வளங்களைத் திரட்டுதல் மற்றும் செயலூக்கத்துடன் நிர்வகித்தல் 

7.1. சர்வ சிக்ஷா அபியான் (SSA) திட்டம் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வாழ்விடத்திலும் ஆரம்பப் பள்ளிகள் நிறுவப்பட்டது. அத்திட்டம் தற்போது சமாகிரா சிக்ஷா திட்டம் (Samagra Shiksha Scheme) கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள ஆரம்பப் பள்ளிகளில் இருந்தே உலகத்தரக் கல்வியைக் கையாளுவதை உறுதி செய்துள்ளது. மேலும் பல சிறிய பள்ளிகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளது.  U-DISE 2016–17 தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 28% ஆரம்பப் பள்ளிகளிலும் மற்றும் 14.8% நடுநிலைப்பள்ளிகளிலும் 30க்கும் கீழ் குறைவான மாணவர்களே பயில்கின்றனர். குறிப்பாகத் தொடக்கப்பள்ளிகளில் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் சராசரியாக 14 மாணவர்களும், அதிலும் குறிப்பிடத்தக்க விகிதம் 6க்கும் குறைவாகவே உள்ளது; 2016–17ஆம் ஆண்டில், 1,08,017 ஓராசிரியர் பள்ளியும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை (85743) 1–5 வகுப்புக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கின்றன. 

7.2  சிறிய பள்ளிகள் தங்களுக்குத் தேவையான முக்கிய வளங்கள் மற்றும் பொருளாதார வசதிகள் இல்லாததால் சிறப்பு வாய்ந்த பள்ளிகளாகச் செயல்பட முடியாமல் போகின்றன. ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் வெவ்வேறு பள்ளிகளாக வகுப்புகளுக்குப் பல பாடங்களைக் கற்பிக்கவேண்டியுள்ளது. அதிலும் அவர்களுக்குப் பின்புலம் இல்லாத பாடங்களும் கற்பிக்கவேண்டியுள்ளது. இவற்றில் முக்கிய பகுதிகளான இசை, கலை மற்றும் விளையாட்டு போன்றவை கற்பிக்கப்படுவதில்லை. அதிலும் பெரும்பாலான பள்ளிகளில் ஆய்வகம், விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் நூலக புத்தகங்கள் போன்ற இயற்பொருள்கள் பள்ளிகளுக்கிடையே போதுமானதாக இல்லை. 

7.3 சிறிய பள்ளிகள் கல்வியிலும் , கற்பித்தல் முறையிலும் எதிர்மறையான விளைவுகளையே கொடுக்கின்றன. ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் குழுக்களாகவும், அணிகளாகவும் செயல்படும் போது தான் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். இதைத்தவிர சிறிய பள்ளிகள் நிர்வாகத்திலும் ஆளுகையிலும் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன. இருந்தாலும் சவாலான சூழ்நிலைகளாலும் ,  நிலப்பரப்பு சார்ந்த சிதறலினாலும் , அதிக எண்ணிக்கையினாலும் அனைவராலும் சமமான பள்ளிகளை அடைவது சவாலாக உள்ளது. “Samagra Shiksha scheme”இன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளின் மூலமும் பள்ளி எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்புகளுடனும் நிர்வாகக் கட்டமைப்புகள் சமமாக சீரமைக்கப்படவில்லை.

7.4 பள்ளிகளை ஒருங்கிணைப்பது என்பது பெரும்பாலும் விவாதிக்கப்படும் என்றாலும், அது மிகவும் நியாயமான முறையில் மற்றும் அணுகுவதில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்தால் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.ஆயினும்கூட,அத்தகைய நடவடிக்கைகள் வரையறுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பை மட்டுமே விளைவிக்கும். மேலும் ஒட்டுமொத்தக் கட்டமைப்பு சிக்கல்களையும் சிறிய எண்ணிக்கையிலான சிறிய பள்ளிகளால் உருவான சிக்கல் மற்றும் சவால்களைத் தீர்க்காது 

7.5. 2025க்குள் இந்தச் சவால்கள், மாநில / யூனியன் பிரேதச அரசாங்கங்களால் பள்ளிகளைக் குழுக்களாக ஆக்குவதனாலோ அல்லது பகுப்பாய்வு வழிமுறைகளில் புதுமையானவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் தீர்க்கப்படும். இந்தத் தலையீட்டின் நோக்கமானது பின்வருவனவற்றை ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும்

() கலை, இசை அறிவியல், விளையாட்டு, மொழிகள், தொழிற்பாடங்கள் உட்பட அனைத்துப் பாடங்களையும் கற்பிப்பதற்காக போதுமான எண்ணிக்கையிலான ஆலோசகர்கள் / பயிற்சி பெற்ற சமூக சேவையாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ( பகிரப்பட்டவை அல்லது வேறுவழிகளில்)

() ஒரு நூலகம், அறிவியல் ஆய்வகங்கள், கணினி ஆய்வகங்கள், திறன் ஆய்வகங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள் போன்ற போதுமான ஆதாரங்கள் (பகிரப்பட்டவை அல்லது வேறுவழிகளில்)

() கலை மற்றும் அறிவியல் கண்காட்சிகள், விளையாட்டு சந்திப்புகள், வினாடி வினாக்கள் மற்றும் விவாதங்கள் மற்றும் கண்காட்சிகள் போன்ற கூட்டுத் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், கற்பித்தல்கற்றல் உள்ளடக்கத்தைப் பகிர்தல், ஆகியவற்றின் மூலம் சமூகத்தின் உணர்வுகளிலிருந்து ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பள்ளிகளின் தனிமைப்படுத்தலை சமாளிப்பதற்காகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது

() அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் உள்ள குறைபாடுகள் உடைய குழந்தைகளின் கல்விக்கு ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவினை ஏற்படுத்துவது

() முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள், மற்றும் பள்ளிகளின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் உள்ள மற்ற பங்குதாரர்கள் மூலம் சிறந்த முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் பள்ளிகளின் நிர்வகித்தலை மேம்படுத்த முடியும், மேலும் இது போன்ற குழுக்களைப் பள்ளிகளின் அடிப்படை நிலையிலிருந்து அடுத்தடுத்த நிலைகள் வரைக்கும் ஒருங்கிணைந்த குறைவான அளவில் தன்னாட்சி பெற்ற குழுவாக நடத்துவது.

7.6. மேற்கூறியவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான வழிமுறைகளில் ஒன்று, பள்ளி வளாகம் என்று அழைக்கப்படும் கட்டமைப்பு ஒன்றினை உருவாக்குவதாகும், இதில் ஒரு மேல்நிலைப் பள்ளியானது, அதனிடமிருந்து ஐந்து முதல் பத்துக் கிலோமீட்டர் சுற்றளவிலுள்ள அதனது அடுத்த நிலைப் பள்ளிகளுடன், குறிப்பாக அங்கன்வாடிகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். இந்தப் பரிந்துரை முதன்முதலில் கல்வி ஆணையத்தால் (1964-66) செய்யப்பட்டது, ஆனால் அது அமல்படுத்தாமல் கைவிடப்பட்டது. இந்தக் கொள்கையானது பள்ளி வளாகம்/குழுக்கள் போன்றவற்றை எங்கெல்லாம் சாத்தியப்படுமோ அங்கெல்லாம் உறுதியாக அங்கீகரிக்கின்றது. இந்தப் பள்ளிவளாகம்/குழுக்களின் நோக்கமானது வளப்பங்கீடு, செயல்பாடு, ஒருங்கிணைப்பு, தலைமை, நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை போன்றவற்றில் பள்ளிகளை அதிகச் செயல்திறனுடையதாக, பயன்படுத்தும் வண்ணமாக்கும்.7.7. பள்ளி வளாகங்கள் / குழுக்களை நிறுவுதல் மற்றும் வளாகங்களின் வளங்களைப் பகிர்வதன் மூலம் தொடர்ச்சியான பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும். இதன் விளைவாகக் குறைபாடுகள் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு மேம்பட்ட ஆதரவுகள், மேலும் சங்கம் மற்றும் பள்ளி வளாகங்களில் கல்வி / விளையாட்டு / கலை / கைவினை போன்ற நிகழ்வுகள், மற்றும் கலை, இசை, மொழி, தொழிற்கல்வி, உடற்கல்வி மற்றும் பிறபாடங்களில் தகவல் தொடர்பு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி மெய்நிகர் வகுப்புகள் ஆகியவற்றில் ஆசிரியர்களைப் பகிர்வது, மாணவர்களுக்குச் சிறந்த ஆதரவு, சேர்க்கை, வருகைப் பதிவேடு மற்றும் செயல்திறன் போன்றவற்றில் ஆலோசகர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பள்ளியின் மேலாண்மை குழுக்களின் (மாறாக வெறுமனே பள்ளி நிர்வாகக் குழுக்களை விட) பகிர்வதன் மூலம் புதுமையான முன்முயற்சிகளாக மட்டுமின்றி மிகவும் உறுதியான மேம்பட்ட நிர்வாகத்திற்காக உள்ளூர் பங்குதாரர்களினால் மேற்கொள்ளப்படும். பள்ளிகளில் சமூகக்குழுக்கள், பள்ளித் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், துணை ஊழியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் உள்ளூர் குடிமக்கள் பங்கேற்கச் செய்வது பள்ளிக்கல்வி முறையை உற்சாகப்படுத்துவதுடன், வளத் திறனுடன் கையாளப்படும்.

7.8 பள்ளிகளின் நிர்வாகம் மேம்பட்டு, பள்ளி வளாகங்கள்/clusterகளுடன் மிகவும் திறன் மிகுந்ததாக இருக்கும். முதன்மையாக, DSE, பள்ளி வளாகம் / clusterக்கு அதிகாரம் வழங்கும். மேலும், இது அரை தன்னாட்சிப் பிரிவாகச் செயல்படும். மாவட்ட கல்வி அலுவலர் (DEO) மற்றும் தொகுதி கல்வி அதிகாரிகள் (BEO), ஒவ்வொரு பள்ளி வளாகத்தையும் ஒரே அலகாகக் கருத்தில் கொண்டு, அதற்குத் தேவையான பணிகளைச் செய்து தருவார்கள். DSE வழங்கிய அதிகாரத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு பள்ளி வளாகம் பணியைச் செயல்படுத்துவர்

 

இந்த வளாகமே DSE ஆல் வழங்கப்பட்ட சில பணிகளைச் செய்யும. மேலும் அதனுள் உள்ள தனிப்பட்ட பள்ளிகளையும் கையாளும். தேசியக் கல்விக் கட்டமைப்பு (NCF) மற்றும் மாநில கல்விக் கட்டமைப்பு (SCF) ஆகியவற்றை கடைப்பிடித்து ஒருங்கிணைந்த கல்வியை வழங்குவதற்கும், கற்பித்தல் முறை, பாடத்திட்டம் போன்றவற்றைப் பரீட்சார்த்த முறையில் செயல்படுத்தவும் புதுமைப்படுத்தவும் பள்ளி வளாகம் குழுக்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்கத் தனி உரிமை வழங்கப்படும். இந்தக் குழுமத்தின் கீழ், பள்ளிகளின் திறன் பலப்படும், சுதந்திரத்தைப் பயன்படுத்த இயலும். மேலும் வளாகத்தை புது முயற்சிக்கும், மாற்று முறை கல்விக்கு ஏதுவாக பங்களிக்கும். இது சமயம், DSE அடைய வேண்டிய இலக்கு நிலையையும் ஒட்டுமொத்தச் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தும்.

7.9. குறுகிய மற்றும் நீண்ட காலத் திட்டத்தின் செயல்பாட்டை அத்தகைய வளாகங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்படும். பள்ளிகள் தங்களின் எஸ்.எம்.சி களின் (SMCs) ஈடுபாட்டுடன், தங்கள் எஸ்.டி.பி திட்டங்களை (SDPs) உருவாக்கும். இந்தத் திட்டங்களே பள்ளி வளாகம் அல்லது கிளஸ்டர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை (SCDPs) உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக அமையும். எஸ்சிடிபி (SCDP) பள்ளி வளாகத்துடன் தொடர்புடைய பிற கல்வி நிறுவனங்களான தொழிற்கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியதாகும். மேலும் பள்ளி வளாகத்தின்  முதன்மைஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களால் எஸ்சிஎம்சியின் (SCMC) செயல்பாட்டுடன் எஸ்சிடிபி (SCDP) உருவாக்கப்பட்டு, அனைவருக்கும் பொதுவானதாக அமையும். இந்தத் திட்டத்தில் மனித வளங்கள், கற்றல் வளங்கள், திட்டத்தின் உடல்கூறுகள் மற்றும் அதனின் உள்கட்டமைப்பு, மேம்பாட்டு முயற்சிகள், நிதி ஆதாரங்கள், பள்ளியின் முயற்சிகள், ஆசிரியர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் கல்வி முடிவுகள் ஆகியவை அடங்கும். துடிப்பான கற்றல் சமூகங்களை ஏற்படுத்துவதற்குப் பள்ளி வளாகங்களில் உள்ள ஆசிரியர்களையும்மாணவர்களையும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் மேம்படுத்த முயற்சிக்கும். எஸ்.டி.பி (SDP) மற்றும் எஸ்.சி.டி.பி (SCDP) வழிகாட்டுதலின்படி, டி.எஸ். (DSE) உள்ளடக்கிய பள்ளியின் அனைத்துப் பங்குதாரர்களையும் சீரமைக்கும். எஸ்.எம்.சி (SMC) மற்றும் எஸ்.சி.எம்.சி (SCMC) ஆகியவை எஸ்.டி.பி (SDP) மற்றும் எஸ்.சி.டி.பி (SCDP) உதவியுடன் பள்ளியின் செயல்பாடுகளை மேற்பார்வையிடும், மற்றும் இந்தக் கூட்டமைப்பு அந்த (மேலே சொன்ன) திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உதவும். டி.எஸ். (DSE), அதன் தொடர்புடைய நிர்வாகி மூலம் ex. பி.. (BEO), ஒவ்வொரு பள்ளி வளாகத்தின் எஸ்சிடிபியை (SCDP) ஒப்புதல் அளித்து உறுதிப்படுத்தும். இது (DSE with BEO) எஸ்சிடிபி யின் (SCDP) குறுகிய கால (1 ஆண்டு) மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு (3-5 ஆண்டுகள்) தேவையான நிதி, மனிதவளங்கள், மற்றும் அதனின் கட்டமைப்புக்குத் தேவையான வளங்களை வழங்கும். மேலும் இது (DSE with BEO), கல்வியின் மேம்பாட்டிற்குத் தேவையான அனைத்திற்கும் பள்ளி வளாகங்களுக்கு உதவும். டி.எஸ். (DSE) மற்றும் எஸ்.சி..ஆர்.டி (SCERT) இருவரும், நிதி, பணியாளர்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளின்படி, மற்றும் எஸ்.டி.பி (SDP) மற்றும் எஸ்.சி.டி.பி.யின் (SCDP) வளர்ச்சிக்கான கட்டமைப்புகளை அனைத்துப் பள்ளிகளுடனும் தாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், அதை அவ்வப்போது திருத்தப்படலாம்.

7.10. அரசு மற்றும் தனியார்ப் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு மற்றும் நேர்மறையான புரிந்துணர்வை மேம்படுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதும் ஒரு தனியார்ப் பள்ளியுடன் ஒரு பொதுப் பள்ளியை இணைத்து, அந்த இணைக்கப்பெற்ற இரு பள்ளிகளும் தங்களுக்குள் சந்திக்கலாம் / தொடர்பு கொள்ளலாம், கற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் முடிந்தால், தங்களிடம் உள்ள வளங்களையும் இருவரும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். தனியார்ப் பள்ளிகள் தங்களின் சிறந்த நடைமுறைகளை ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, பகிரப்பட்டு, அரசுப் பள்ளிகளில் நிறுவனமயமாக்கலாம். இதைப்போல் பொதுப் பள்ளிகளும் முடிந்தவரை செய்யலாம்..  

7.11.  ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஏற்கனவே உள்ள அங்கன்வாடி(பால பவன்) மையங்களைப் பலப்படுத்த அல்லது புதிதாக நிறுவ ஊக்குவிக்கப்படும், அங்கு எல்லா வயதுக் குழந்தைகளும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை (.கா., வார இறுதிகளில்) அல்லது ஒரு சிறப்பு பகல்நேர உண்டு உறைவிடப் பள்ளியாக, கலை தொடர்பான, தொழில் தொடர்பான அல்லது விளையாட்டுகள் தொடர்பான பயிற்சிகளில்/ செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கலாம்அத்தகைய அங்கன்வாடி மையங்கள்(பால பவன்கள்) முடிந்தால் ஏற்கனவே அருகில் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகம்/ குழுக்களுடன் இணைக்கப்படலாம்..  7.12.  பள்ளி என்பது நம் முழுச் சமூகத்திற்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாகவும் நாம் கொண்டாடிப் பேணக்கூடிய இடமாகவும் இருக்க வேண்டும். பள்ளியின் கண்ணியத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் பள்ளியின் முக்கியமான நாட்கள் அதாவது பள்ளி தொடங்கிய நாள் ஒரு விழாவாக சமூகத்துடன் சேர்ந்து கொண்டாடப்பட வேண்டும். அந்த நாளில் அப்பள்ளியில் படித்து பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்த்த முன்னாள் மாணவர்களை அனைவருக்கும் முன் கவுரவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், பள்ளியில் பயன்படுத்தப்படாத கட்டடங்கள், இடங்கள் ஆகியன நம் சமூகத்திற்கான சமூக, அறிவுசார்ந்த விஷயங்களுக்கும் மற்றும் தன்னார்வ நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், கற்பித்தல் அல்லாத சமயங்களில் சமூக ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் இதை சமூக விழிப்புணர்வு மையமாகவும் (Samajik chethna kendra) பயன்படுத்தலாம்

8. பள்ளிக் கல்விக்கான தரத்தை அமைத்தல் மற்றும் அங்கீகரித்தல்.

8.1 பள்ளிக் கல்வி ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் நோக்கம் கற்றலின் விளைவுகளைத் தொடர்ச்சியாக மேம்படச் செய்வதாக இருக்க வேண்டும்; மாறாக, பள்ளிகளை அதிகப்படியாகக் கட்டுப்படுத்துவதாகவோ, புதிய கண்டுபிடிப்புகளைத் தடுப்பதாகவோ, அல்லது மாணவர்களையோ ஆசிரியர்களையோ முதல்வர்களையோ மனச்சோர்வு அடையச் செய்வதாகவோ இருக்கக் கூடாது. மொத்தமாக, ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதலின் குறிக்கோளானது பள்ளிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அதிகாரத்தை நம்பி அளிப்பதாகவும், அவர்களது முழுத்திறமையை வெளிக்கொணரவும் சிறப்பாகச் செயல்படவும் ஏதுவாகவும், அதே சமயம் நிதி, நடைமுறைகள் மற்றும் கல்வியின் விளைவுகள் பொதுவில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் அமல்படுத்துவதன் மூலம் கல்வி அமைப்பின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்வதாகவும் இருக்க வேண்டும்

8.2 தற்சமயம் பள்ளிக்கல்வி அமைப்பின் நிர்வாகம் சார்ந்த மற்றும் ஒழுங்குமுறை சார்ந்த அனைத்து முக்கிய பணிகளையும்குறிப்பாகப் பொதுக்கல்வி அளித்தல், கல்வி நிறுவனங்களை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் திட்டமிடுதல் ஆகியவற்றைப் பள்ளிக் கல்வித்துறை என்ற ஒரே அமைப்பு, அதன் சார்பு அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து செய்து வருகின்றது. இதனால் கருத்து வேற்றுமைகளும், அதிகாரச் செறிவும் ஏற்பட்டு பள்ளி முறை நிர்வாகம் சீரற்றதாகி விடுகிறது. பிற பணிகளில், குறிப்பாக ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதலில் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கவனம் பதிவதால் தரமான கல்வி அளிப்பதற்கான முயற்சிகள் நீர்த்துப் போய்விடுகிறது

8.3 இலாப நோக்கத்துடன் இயங்கும் பல தனியார்ப் பள்ளிகளில், கல்வி வணிகமயம் ஆக்கப்படுவதையோ லாபத்திற்காகப் பெற்றோர்களின் பொருளாதாரத்தைச் சுரண்டுவதையோ தற்போதைய ஒழுங்குமுறை பரிபாலனத்தால் கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை. அதே வேளையில், இது பொது நலத்துடனும் பரோபகாரச் சிந்தனையுடனும் இயங்கும் பள்ளிகளைப் பல சமயங்களில் கவனக்குறைவாக ஊக்கமிழக்க வைப்பதாகவும் உள்ளது. தரமான கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளில் தான் அரசு மற்றும் தனியார்ப் பள்ளிகள் இயங்குகின்றன என்றாலும், இந்த இருவகைப் பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுறை அணுகுமுறைகளுக்கு இடையில் மிக அதிகமான சமச்சீரற்றத் தன்மை நிலவுகிறது.8.4 ஒரு துடிப்பான ஜனநாயகச் சமூகத்திற்கு அடித்தளம் பொதுக் கல்விமுறையே ஆகும். தேசத்திற்கான உயரிய கற்றல் வெளிப்பாடுகளைச் சாதிக்கும் வகையில் கல்விமுறை நிர்வகிக்கப்படவும் மாற்றியமைக்கப்படவும் ஊக்குவிக்கப்படவும் வேண்டும். அதே சமயத்தில், சமூக அக்கறையுள்ள தனியார்ப் பள்ளிகளை நடத்தும் பிரிவினரை உற்சாகப்படுத்தி, அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மை பயக்கும் பங்கை ஆற்றிட வழிவகுக்க வேண்டும்

8.5 மாநில பள்ளி முறை குறித்து இந்தக் கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்களும் பரிந்துரைகளும், அம்முறையின் கீழ் இயங்கும் தனிப்பட்ட நபர்களின் கடமைகளும், அதன் ஒழுங்குமுறைக்கான அணுகுமுறைகளும் கீழ் வருமாறு

) பொதுக் கல்வி முறையின் தொடர் முன்னேற்றத்திற்குத் தேவையான கொள்கை முடிவுகளை மற்றும் ஒட்டுமொத்த கண்காணிப்பினை மாநில அளவில் உயர்மட்டக் கல்வி அமைப்பான பள்ளிக் கல்வித்துறை மேற்கொள்ள வேண்டும். பள்ளிகளின் விதிகளிலோ செயற்பாடுகளிலோ அல்லது பள்ளிகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதிலோ பள்ளிக் கல்வித்துறை தலையிடாது. இதனால் கருத்து வேற்றுமைகளை நீக்கவும் அரசுப் பள்ளிகளை முன்னேற்றவும் பள்ளிக் கல்வித்துறையால் சீரான கவனத்தைச் செலுத்த முடியும்.

) மாநிலம் முழுக்க பொதுக் கல்விக்கான செயல்பாடுகளும் மற்றும் சேவை வழங்குதலும் பள்ளிக் கல்வி இயக்கத்தால் (DEO மற்றும் BEO அலுவலகங்கள் உட்பட) கையாளப்படும். பள்ளிக் கல்வி செயல்பாடுகள் மற்றும் விதிகள் குறித்த கொள்கைகளைச் செயல்படுத்த அது சுயதீனமாக இயங்கும்

) தனியார், அரசு மற்றும் பரோபகாரக் கல்வி நிறுவனங்கள், பாலர் கல்வியில் தொடங்கி கல்வியின் அனைத்து நிலைகளிலும் அத்தியாவசியத் தரமதிப்பீடுகளுடன் இயங்குவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு ஆக்கப்பூர்வமான சுய ஒழுங்கீட்டு அல்லது அங்கீகார முறை ஏற்படுத்தப்படும். அனைத்துப் பள்ளிகளும் குறைந்தபட்ச தொழில்சார் தரத்தினைக் கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்ய மாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் மாநிலப் பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (State School Standards Authority – SSSA) தோற்றுவிக்கப்படும். புதிதாகத் தோற்றிவிக்கப்பட்ட மாநிலப் பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (SSSA) பள்ளிகளுக்கான பாதுகாப்பு, உட்கட்டமைப்பு, பாட வாரியாகன மற்றும் வகுப்பு வாரியாகன ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை, நிதிக் கொள்கைகள், நிர்வாகத்திற்கான திடமான வழிமுறைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படை அளவீடுகளை அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் கடைப்பிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதற்கான கட்டமைப்பினை பலதரப்பட்ட பங்குதாரர்களை, குறிப்பாக ஆசிரியர்களையும் பள்ளிகளையும் கலந்தாலோசித்து மாநில பள்ளிக்கல்வி ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் (SCERT) உருவாக்கித் தர வேண்டும்

மாநிலப் பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் பரிந்துரையின்படி அடிப்படை ஒழுங்குபடுத்துதல் பற்றிய தகவல்களை வெளிப்படைத் தன்மையுடன் பொது வெளியில் பொது மக்கள் பார்வைக்கு வைக்க வேண்டும். எத்தகு தகவல்களை எவ்வெவ்வாறு வெளியிட வேண்டும் என்பதை வடிவமைக்கும் போது, சர்வதேச அளவிலான பள்ளிகளுக்கான சிறப்பான செயல்முறைகளைக் கவனத்தில் கொண்டு வடிவமைக்க வேண்டும். இத்தகு தகவல்களை மாநிலப் பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் பராமரிக்கும் வலைத்தளங்களிலும் பள்ளி வலைத்தளங்களிலும் பதிவு செய்து காலத்திற்கேற்ப புதுப்பி